Logarit cơ số (e) của một số ít dương (a) được hotline là logarit thoải mái và tự nhiên (logarit Nê-pe) của số (a) với kí hiệu là (ln a).

Bạn đang xem: Logarit cơ số e

(ln a = b Leftrightarrow a = e^bleft( a > 0 ight);e approx 2,71828...)


b) phương pháp lãi kép liên tiếp (hoặc phương pháp tăng trưởng mũ)

(T = A.e^Nr), ở đó (A) là số tiền giữ hộ ban đầu, (r) là lãi suất, (N) là số kì hạn.


Dạng 1: Tính quý giá biểu thức, rút gọn biểu thức logarit trường đoản cú nhiên.

Phương pháp:

- bước 1: biến hóa các biểu thức gồm chứa (ln ) áp dụng những đặc thù của logarit tự nhiên.

- bước 2: Thực hiện đo lường và thống kê dựa vào trang bị tự triển khai phép tính:

+ Nếu không tồn tại ngoặc: Lũy quá (căn bậc (n)) ( o ) nhân, chia ( o ) cộng, trừ.

+ Nếu bao gồm ngoặc: triển khai trong ngoặc ( o ) lũy vượt (căn bậc (n)) ( o ) nhân, phân chia ( o ) cộng, trừ.


- bước 1: Đơn giản những biểu thức sẽ cho bằng phương pháp sử dụng đặc thù của logarit với logarit trường đoản cú nhiên.

- cách 2: So sánh các biểu thức sau khoản thời gian đơn giản, sử dụng một số tính hóa học của so sánh logarit.


Dạng 3: màn biểu diễn một logarit hoặc rút gọn biểu thức có chứa logarit qua những logarit đã cho.

Phương pháp:

- cách 1: bóc biểu thức cần biểu ra mắt để xuất hiện thêm các logarit đề bài bác cho bằng cách sử dụng các đặc điểm của logarit.

- cách 2: Thay những giá trị bài xích cho vào cùng rút gọn thực hiện thứ tự triển khai phép tính:

+ Nếu không tồn tại ngoặc: Lũy quá (căn bậc (n)) ( o ) nhân, chia ( o ) cộng, trừ.

+ Nếu gồm ngoặc: triển khai trong ngoặc ( o ) lũy vượt (căn bậc (n)) ( o ) nhân, phân tách ( o ) cộng, trừ.


Dạng 4: việc lãi kép liên tục.

Một người gửi vào bank số tiền (A) đồng, lãi suất vay (r) theo năm, tính số tiền có được sau (N) năm.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Lão Hạc (10 Mẫu)

Phương pháp:

Sử dụng công thức tăng trưởng mũ:

(T = A.e^Nr), ở kia (A) là số tiền giữ hộ ban đầu, (r) là lãi suất, (N) là số kì hạn.


Mục lục - Toán 12
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
bài 1: Sự đồng biến, nghịch đổi thay của hàm số
bài 2: rất trị của hàm số
bài 3: phương thức giải một số trong những bài toán cực trị có tham số đối với một số hàm số cơ bản
bài bác 4: giá chỉ trị lớn nhất và giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của hàm số
bài xích 5: Đồ thị hàm số cùng phép tịnh tiến hệ tọa độ
bài 6: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và rèn luyện
bài 7: điều tra khảo sát sự vươn lên là thiên với vẽ đồ vật thị của hàm đa thức bậc ba
bài 8: khảo sát điều tra sự biến hóa thiên với vẽ vật thị của hàm nhiều thức bậc tứ trùng phương
bài bác 9: cách thức giải một số bài toán tương quan đến khảo sát hàm số bậc ba, bậc tứ trùng phương
bài 10: điều tra sự biến đổi thiên với vẽ thứ thị của một số hàm phân thức hữu tỷ
bài xích 11: cách thức giải một số trong những bài toán về hàm phân thức tất cả tham số
bài bác 12: phương thức giải những bài toán tương giao đồ gia dụng thị
bài xích 13: phương pháp giải các bài toán tiếp đường với đồ thị cùng sự tiếp xúc của hai tuyến đường cong
bài xích 14: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
bài xích 1: Lũy quá với số nón hữu tỉ - Định nghĩa và đặc điểm
bài xích 2: cách thức giải những bài toán tương quan đến lũy quá với số nón hữu tỉ
bài 3: Lũy thừa với số nón thực
bài xích 4: Hàm số lũy quá
bài 5: những công thức đề nghị nhớ cho việc lãi kép
bài 6: Logarit - Định nghĩa và đặc điểm
bài bác 7: phương pháp giải các bài toán về logarit
bài xích 8: Số e cùng logarit tự nhiên
bài 9: Hàm số nón
bài xích 10: Hàm số logarit
bài 11: Phương trình mũ và một số phương pháp giải
bài bác 12: Phương trình logarit cùng một số cách thức giải
bài xích 13: Hệ phương trình mũ cùng logarit
bài 14: Bất phương trình mũ
bài 15: Bất phương trình logarit
bài bác 16: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
bài bác 1: Nguyên hàm
bài bác 2: Sử dụng phương pháp đổi biến để tìm nguyên hàm
bài 3: Sử dụng cách thức nguyên hàm từng phần nhằm tìm nguyên hàm
bài xích 4: Tích phân - tư tưởng và tính chất
bài bác 5: Tích phân các hàm số cơ bạn dạng
bài bác 6: Sử dụng cách thức đổi biến số nhằm tính tích phân
bài xích 7: Sử dụng cách thức tích phân từng phần để tính tích phân
bài bác 8: Ứng dụng tích phân để tính diện tích s hình phẳng
bài 9: Ứng dụng tích phân nhằm tính thể tích thứ thể
bài bác 10: Ôn tập chương III
CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
bài 1: Số phức
bài xích 2: Căn bậc nhì của số phức với phương trình bậc nhì
bài xích 3: phương pháp giải một trong những bài toán liên quan tới điểm biểu diễn số phức thỏa mãn nhu cầu điều kiện đến trước
bài xích 4: cách thức giải những bài toán tìm kiếm min, max tương quan đến số phức
bài 5: Dạng lượng giác của số phức
CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
bài bác 1: có mang về khối nhiều diện
bài xích 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng cùng sự bởi nhau của các khối đa diện
bài xích 3: Khối đa diện đều. Phép vị từ bỏ
bài xích 4: Thể tích của khối chóp
bài 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ
bài bác 6: Ôn tập chương Khối nhiều diện với thể tích
CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
bài xích 1: tư tưởng về phương diện tròn luân chuyển – mặt nón, mặt trụ
bài bác 2: diện tích hình nón, thể tích khối nón
bài xích 3: diện tích s hình trụ, thể tích khối trụ
bài 4: lý thuyết mặt cầu, khối ước
bài 5: Mặt mong ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện
bài 6: Ôn tập chương VI
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN
bài bác 1: Hệ tọa độ trong không khí – Tọa độ điểm
bài 2: Tọa độ véc tơ
bài bác 3: Tích có hướng và vận dụng
bài 4: phương thức giải các bài toán về tọa độ điểm cùng véc tơ
bài xích 5: Phương trình phương diện phẳng
bài bác 6: phương thức giải các bài toán tương quan đến phương trình phương diện phẳng
bài xích 7: Phương trình mặt đường thẳng
bài 8: phương pháp giải những bài toán về quan hệ giữa hai đường thẳng
bài xích 9: cách thức giải các bài toán về phương diện phẳng và đường thẳng
bài 10: Phương trình mặt ước
bài bác 11: phương thức giải các bài toán về mặt mong và mặt phẳng
bài xích 12: phương thức giải các bài toán về mặt mong và đường thẳng
*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.