Bạn đang xem: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên

Hai điện tích q1=−q;q2=4qđặt bí quyết nhau một khoảng chừng r. Nếu điện tích q1tác dụng lực điện lên điện tích q2có độ khủng là F thì lực tác dụng của điện tích q2lên q1có độ bự là:


Hai năng lượng điện q1=q,q2=−3qđặt biện pháp nhau một khoảng tầm r. Nếu điện tích q1tác dụng lực điện lên điện tích q.2 có độ bự là F thì lực tác dụng của điện tíchq2lên q1có độ khủng là:


Một thanh bônit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai cô lập với các vật khác) thì thu được năng lượng điện −3.10−8C. Tấm dạ sẽ sở hữu được điện tích:


Lực tác động tĩnh năng lượng điện giữa hai điện tích điểm đứng yên ổn đặt bí quyết nhau một khoảng 2cm là F. Nếu để chúng bí quyết nhau 4cm thì lực liên quan giữa bọn chúng là:


Hai điện tích điểm như thể nhau để trong chân không giải pháp nhau một quãng 4cm, lực đẩy tĩnh năng lượng điện giữa bọn chúng là 10−5N. Tìm khoảng cách giữa bọn chúng để lực đẩy tĩnh năng lượng điện giữa bọn chúng là 2,5.10−6N.


Hai năng lượng điện điểm q1=+3µCvà q2=−3µC, đặt trong lốt (ε=2) cách nhau một khoảng tầm r = 3cm. Lực thúc đẩy giữa hai điện tích đó là:


Mỗi prôtôn có trọng lượng m=1,67.10−27kg, điện tích q=1,6.10−19C. Hỏi lực đẩy giữa hai prôtôn lớn hơn lực lôi cuốn giữa chúng bao nhiêu lần?


Hai hạt những vết bụi trong không khí, từng hạt đựng 5.108electron cách nhau 2cm. Lực đẩy tĩnh năng lượng điện giữa nhị hạt bằng?


Hai điện tích điểm đứng yên trong không khí giải pháp nhau một khoảng r chức năng lên nhau lực bao gồm độ lớn bởi F. Khi đưa chúng nó vào trong dầu hoả tất cả hằng số năng lượng điện môi ε=2 cùng giảm khoảng cách giữa bọn chúng còn r3thì độ mập của lực thúc đẩy giữa chúng là:


Quả ước A bao gồm điện tích −3,2.10−7Cvà đặt biện pháp quả ước B bao gồm điện tích 2,4.10−7Cmột khoảng 12cm. Lực tương tác giữa hai quả cầu khi đặt trong không khí là:


Hai quả cầu nhỏ dại có năng lượng điện 2μC với 6μC, tương tác với nhau một lực 0,1N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:


Cho hai năng lượng điện tích nơi đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai năng lượng điện là r thì lực cửa hàng điện giữa chúng có độ lớn là F. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là 3r thì lực shop điện giữa chúng có độ khủng là:


Hai năng lượng điện điểm đứng yên trong không khí biện pháp nhau một khoảng tầm r chức năng lên nhau lực có độ lớn bởi F. Khi đưa chúng vào trong dầu hoả tất cả hằng số điện môi ε=2 cùng tăng khoảng cách giữa bọn chúng lên 2r thì độ to của lực liên hệ giữa chúng là:


Khoảng giải pháp giữa một proton với một electron vào một nguyên tử là 5.10−9cm. Coi proton với electron là các điện tích điểm, đem e=1,6.10−19C. Lực tác động điện giữa chúng là:


Hai trái cầu nhỏ dại có năng lượng điện 10−7Cvà 4.10−7C, shop với nhau một lực 0,1N vào chân không. Khoảng cách giữa bọn chúng là:
Xem thêm: Người Sinh 22 2 Là Cung Gì Đầy Đủ, Chi Tiết Và Chính Xác Nhất

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam