Lũy thừa một phép toán nhì ngôi của toán học thực hiện trên hai số a cùng b, công dụng của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân cùng với nhau. Lũy thừa cam kết hiệu là
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a^m}}">định nghĩa này hoàn toàn có thể mở rộng cho những số thực âm mỗi lúc căn thức là tất cả nghĩa.