Mệnh đề quan hệ nam nữ là một trong những chủ điểm ngữ pháp đặc biệt khi học tiếng Anh. Bài toán luyện tập cần cù và tráng lệ những bài tập về mệnh đề quan liêu hệ sẽ giúp bạn cố gắng vững cấu trúc và biện pháp dùng, họ cần. Cũng chính vì vậy, hijadobravoda.com đang tổng đúng theo những bài tập mệnh đề dục tình từ cơ bản đến nâng mà bạn dễ dàng bắt gặp trong các kỳ thi giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Mẹo làm bài tập mệnh đề quan hệ


I. Lý thuyết về mệnh đề quan hệ giới tính

1. Định nghĩa của mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ, đứng ngay sau danh từ bỏ hoặc đại từ trong mệnh đề chính để bổ sung cập nhật ý nghĩa đến danh từ, đại trường đoản cú đó. Chức năng của mệnh đề quan lại hệ y như một tính từ, do vậy nó còn gọi là mệnh đề tính ngữ.

*
*
Mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ giới tính thường bước đầu bằng những đại từ tình dục (who, whom, whose, which, that) hay những trạng từ quan hệ (where, when, why).

2. Những loại đại từ quan hệ

WHO là đại từ quan tiền hệ sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ bạn đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ.WHICHlà đại từ tình dục chỉ đồ dùng vật, loài vật hoặc vụ việc đứng sau danh từ bỏ chỉ đồ gia dụng để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) mang lại động từ lép vế nó.WHOM là đại từ tình dục chỉ người, lép vế danh tự chỉ người để làm tân ngữ (object) đến động từ thua cuộc nó. Rất có thể dùng làm tân ngữ nắm cho who. Nhưng mà Whom thường chỉ sử dụng trong lối văn trang trọng.THAT là đại từ quan hệ tình dục chỉ khắp cơ thể lẫn vật. That hoàn toàn có thể được dùng cụ cho who, whom, which trong mệnh đề quan tiền hệ khẳng định (defining relative clause)WHOSElà đại từ tình dục chỉ sở hữu.Whoseđứng sau danh từ chỉ fan hoặc thứ và rứa cho tính từ cài trước danh từ.

3. Các loại trạng từ quan lại hệ

WHEN là trạng từ quan hệ giới tính chỉ thời gian, che khuất tiền ngữ chỉ thời gian, dùng gắng cho at, on, in + which, then.WHERElà trạng từ quan hệ giới tính chỉ khu vực trốn, cố choat, on, in + which;thereWHY là trạng từ quan hệ nam nữ chỉ lí do, đứng sau tiền ngữ “the reason”, dùng cầm cố cho “for the reason”

4. Các loại mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề quan tiền hệ khẳng định (Defining relative clauses):là mệnh đề được dùng để làm xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác minh làmệnh đề yêu cầu thiếtcho ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh tự không khẳng định vàkhông sử dụng dấu phẩyngăn phương pháp nó cùng với mệnh đề chính.

Xem thêm: Ý Nghĩa Tên Mai Phương Có Ý Nghĩa Là Gì, Đặt Tên Cho Con Mai Phương 35/100 Điểm Tạm Được

Mệnh đề quan hệ giới tính không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một vật hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định làmệnh đề không duy nhất thiếtphải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh từ xác minh và được chia cách với mệnh đề chínhbằng một hoặc hai vệt phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-).