(int dfracxsqrt 3 mx^2 + 2 d mx = dfrac16int dfracdleft( 3 mx^2 + 2 ight)sqrt 3 mx^2 + 2 ) (= dfrac13int dfracdleft( 3 mx^2 + 2 ight)2sqrt 3 mx^2 + 2 = dfrac13sqrt 3 mx^2 + 2 + C)
Bạn đang xem: Nguyên hàm x căn x 2 1

*
*
*
*
*
*
*
*

Biết $int fleft( x ight)mkern 1mu mdx = 2xln left( 3x - 1 ight) + C $ cùng với $x in left( dfrac19; + infty ight)$. Tìm xác minh đúng trong các khẳng định sau.


Cho (fleft( x ight) = sin 2xsqrt 1 - cos ^2x ). Nếu đặt (sqrt 1 - cos ^2x = t) thì:


Cho (Fleft( x ight) = int dfracln xxsqrt 1 - ln x dx ) , biết(Fleft( e ight) = 3) , tìm kiếm (Fleft( x ight) = ?)


Tính (I = int dfraccos ^3x1 + sin xdx ) cùng với $t = mathop m sinx olimits $. Tính $I$ theo $t$?


Cho (fleft( x ight) = dfracx^2sqrt 1 - x ) và (int fleft( x ight)dx = - 2int left( t^2 - m ight)^2dt ) với (t = sqrt 1 - x ) , quý hiếm của $m$ bằng ?


Cho(Fleft( x ight) = int dfracx1 + sqrt 1 + x dx ) cùng (Fleft( 3 ight) - Fleft( 0 ight) = dfracab) là phân số buổi tối giản , $a > 0$. Tổng (a + b) bằng ?


Cho nguyên hàm (I = int dfrac6mathop m tanx olimits cos ^2xsqrt 3 an x + 1 dx ) . Mang sử đặt (u = sqrt 3 an x + 1 ) thì ta được:


Cho nguyên hàm (I = int dfrace^2xleft( e^x + 1 ight)sqrt e^x + 1 dx = aleft( t + dfrac1t ight) + C) với (t = sqrt e^x + 1 ) , cực hiếm $a$ bằng?


Biết (Fleft( x ight)) là một trong nguyên hàm của hàm số(fleft( x ight) = dfracxsqrt 8 - x^2 ) đống ý (Fleft( 2 ight) = 0). Lúc ấy phương trình (Fleft( x ight) = x) bao gồm nghiệm là


Cho hàm số $fleft( x ight) = sqrt 3 - 2x - x^2 ,$ nếu để $x = 2sin t - 1,$ cùng với $0le t le dfracpi 2$ thì $int fleft( x ight), mdx $ bằng:


Cho nguyên hàm $I = int dfracsqrt x^2 - 1 x^3, mdx .$ nếu như đổi trở nên số $x = dfrac1sin t$ cùng với $t in left< dfracpi 4;dfracpi 2 ight>$ thì


Gọi (Fleft( x ight)) là một nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = dfracx^2sin x + 2xcos xxsin x + cos x.$ Biết $Fleft( 0 ight) = 1,$ Tính quý giá biểu thức $Fleft( dfracpi 2 ight).$


Cho (Fleft( x ight)) là 1 nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = xsqrt x^2 - m ). Số giá trị của tham số (m) để (Fleft( sqrt 2 ight) = dfrac73) cùng (Fleft( sqrt 5 ight) = dfrac143) là:
Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Sử 9 Bài 1 Trang 45 Sách Tbđ Địa Lí 9, Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử Lớp 9 Ngắn Nhất

Cho hàm số (fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) thỏa mãn(int fleft( dfrac12x ight)dx = x^2 + 4x + C) cùng (int fleft( x - 2 ight)dx = ax^2 + bx + C,a,b in mathbbR). Tổng (2a + b) bằng


Đề thi trung học phổ thông QG 2020 – mã đề 104

Cho hàm số (fleft( x ight) = dfracxsqrt x^2 + 4 ). Họ toàn bộ các nguyên hàm của hàm số (gleft( x ight) = left( x + 1 ight)f"left( x ight)) là