Nguyên tử khối là kiến thức đặc trưng mà các bạn học sinh được tiếp cận ngay lập tức từ những bài học thứ nhất trong chương trình của bộ môn Hóa học cung cấp THCS. Trong nội dung bài viết dưới đây, hijadobravoda.com sẽ tổng hợp những triết lý cơ phiên bản cùng bài tập thực hành thực tế để các bạn học sinh dễ ợt ôn tập tại nhà.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối hóa học


*

Trải trải qua nhiều giai đoạn phân tích của những nhà khoa học số 1 thế giới, khái niệm/ nhiều từ cân nặng nguyên tử mãi tới năm 1979 new được thống nhất.

Khái niệm “Nguyên tử khối là gì?

Sách Giáo khoa hóa học 8 định nghĩa: “Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon. Mỗi nguyên tố bao gồm nguyên tử khối riêng biệt biệt”.

*

Thực tế, nguyên tử tất cả khối lượng khôn xiết bé, nếu như tính bằng gam thì số trị rất nhỏ, không tiện sử dụng. Lấy ví dụ như khối lượng của 1 nguyên tử cacbon (C) là 0, 000 000 000 000 000 000 000 019 926 g (=1,9926.10-23g). Bởi vậy, những nhà kỹ thuật đã sử dụng một cách khác để biểu thị khối lượng của nguyên tử.

Cụ thể, chúng ta quy mong lấy 1/12 cân nặng của nguyên tử cacbon làm solo vị trọng lượng cho nguyên tử - đơn vị cacbon, viết tắt là đvC. Trong cam kết hiệu thế giới nó được mô tả là “u”. Nhờ vào đơn vị này, bạn cũng có thể dễ dàng tính khối lượng của một nguyên tử.

Như vậy mang lại đây ta hoàn toàn có thể dễ dàng vấn đáp được câu hỏi: Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử được tính bằng đơn vị nào nên không? Đó chính là nguyên tử cacbon.

Ví dụ, khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của C là 12 đvC, Ca là 40 đvC, Oxi là 16 đvC…

Lưu ý:

Hidro là nguyên tử dịu nhất.

Nguyên tử không giống có cân nặng bằng bao nhiêu đơn vị cacbon thì nặng bằng bấy nhiêu lần nguyên tử hidro.

Giữa nhì nguyên tử cacbon và oxi thì nguyên tử cacbon nhẹ hơn (12/16=3/4 lần).

Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ bớt chữ đvC sau số trị nguyên tử khối.

Bảng nguyên tử khối cụ thể của những nguyên tố

Để tiện lợi cho chúng ta học sinh tra cứu với tổng thích hợp kiến thức, hijadobravoda.com sẽ share lại bảng nguyên tử khối cụ thể của các nguyên tố hóa học:


STT

Tên nguyên tố

Ký hiệu hóa học

Nguyên tử khối

1

Hiđro

H

1

2

Heli

He

4

3

Liti

Li

7

4

Beri

Be

9

5

Bo

B

11

6

Cacbon

C

12

7

Nitơ

N

14

8

Oxi

O

16

9

Flo

F

19

10

Neon

Ne

20

11

Natri

Na

23

12

Magie

Mg

24

13

Nhôm

Al

27

14

Silic

Si

28

15

Photpho

P

31

16

Lưu huỳnh

S

32

17

Clo

Cl

35,5

18

Argon

Ar

39,9

19

Kali

K

39

20

Canxi

Ca

40

21

Scandi

Sc

44.955912(6)

22

Titan

Ti

47,867(1)

23

Vanadi

V

50,9415(1)

24

Crom

Cr

51,9961(6)

25

Mangan

Mn

54,938044

26

Sắt

Fe

55,845

27

Coban

Co

58,933195

28

Niken

Ni

58,6934

29

Đồng

Cu

63,546

30

Kẽm

Zn

65,38

31

Gali

Ga

69,723

32

Gecmani

Ge

72,64

33

Asen

As

74,9216

34

Selen

Se

78.96

35

Brom

Br

79,904

36

Kryton

Kr

83,798

37

Rubidi

Rb

85,4678

38

Stronti

Sr

87,62

39

Yttri

Y

88,90585

40

Zicorni

Zr

91,224

41

Niobi

Nb

92,90638

42

Molypden

Mo

95,95

43

Tecneti

Tc

98

44

Rutheni

Ru

101,07

45

Rhodi

Rh

102,9055

46

Paladi

Pd

106,42

47

Bạc

Ag

107,8682

48

Cadmi

Cd

112,411

49

Indi

In

114,818

50

Thiếc

Sn

118,71

51

Antimon

Sb

121,76

52

Telua

Te

127,6

53

I ốt

I

126,90447

54

Xenon

Xe

131,293

55

Xêsi

Cs

132,90545

56

Bari

Ba

137,327

57

Lantan

La

138,90547

58

Xeri

Cs

140,116

59

Praseodymi

Pr

140,90765

60

Neodymi

Nd

144,242

61

Promethi

Pm

145

62

Samari

Sm

150,36

63

Europi

Eu

151,964

64

Gadolini

Gd

157,25

65

Terbi

Tb

158,92535

66

Dysprosi

Dy

162,5

67

Holmi

Ho

164,93032

68

Erbi

Er

167,259

69

Thuli

Tm

168,93421

70

Ytterbium

Yb

173,04

71

Luteti

Lu

174,967

72

Hafni

Hf

178,49

73

Tantal

Ta

180,94788

74

Wolfram

W

183,84

75

Rheni

Re

186,207

76

Osmi

Os

190,23

77

Iridi

Ir

192,217

78

Platin

Pt

195,084

79

Vàng

Au

196,96657

80

Thủy ngân

Hg

200,59

81

Tali

TI

204,3833

82

Chì

Pb

207,2

83

Bitmut

Bi

208,9804

84

Poloni

Po

209

85

Astatin

At

210

86

Radon

Rn

222

87

Franxi

Fr

223

88

Radi

Ra

226

89

Actini

Ac

227

90

Thori

Th

232,03806

91

Protactini

Pa

231,03588

92

Urani

U

238,02891

93

Neptuni

Np

237,0482

94

Plutoni

Pu

244

95

Americi

Am

243

96

Curi

Cm

247

97

Berkeli

Bk

247

98

Californi

Cf

251

99

Einsteini

Es

252

100

Fermi

Fm

257

101

Mendelevi

Md

258

102

Nobeli

No

259

103

Lawrenci

Lr

262

104

Rutherfordi

Rf

267

105

Dubni

Db

268

106

Seaborgi

Sg

<269>

107

Bohri

Bh

<270>

108

Hassi

Hs

<269>

109

Meitneri

Mt

<278>

110

Darmstadti

Ds

<281>

111

Roentgeni

Rg

<281>

112

Copernixi

Cn

<285>

113

Nihoni

Nh

<286>

114

Flerovi

Fl

<289>

115

Moscovi

Mc

<288>

116

Livermori

Lv

<293>

117

Tennessine

Ts

<294>

118

Oganesson

Og

<294>


Ngoài bảng nguyên tử khối của những nguyên tố làm việc trên, bạn hãy ghi ghi nhớ thêm cân nặng của một trong những nhóm axit, nơi bắt đầu axit phổ biến dưới đây:


STT

Tên nhóm

CTHH

Nguyên tử khối

1

Hidroxit

-OH

17

2

Clorua

-Cl

35.5

3

Bromua

-Br

80

4

Iotdua

-I

127

5

Nitrit

-NO2

46

6

Nitrat

-NO3

62

7

Sunfua

=S

32

8

Sunfit

=SO3

80

9

Sunfat

=SO4

96

10

Cacbonat

=CO3

60

11

Photphit

≡PO3

79

12

Photphat

≡PO4

95

13

Hidrophotphat

=HPO4

96

14

Dihidrophotphat

-H2PO4

97

15

Hidrophotphit

=HPO3

80

16

Dihidrophotphit

-H2PO3

81

17

Hidro Sunfat

-HSO4

97

18

Hidrosunfit

-HSO3

81

19

Hidrosunfua

-HS

33

20

Hidrocacbonat

-HCO3

61

21

Silicat

=SiO3

76


Mẹo ghi ghi nhớ bảng nguyên tử khối hóa học solo giản, cấp tốc chóng

Có mang lại hơn 100 nguyên tố nên việc ghi nhớ là không dễ dàng dàng. Thực tế, chúng ta nên ưu tiên học thuộc hồ hết nguyên tố phổ cập trước kế tiếp mở rộng phần đông nguyên tố ít chạm mặt hơn. Dưới đây là một số mẹo để bạn ghi nhớ bảng nguyên tử khối hóa học 1-1 giản:

*

Thường xuyên làm bài bác tập hóa học: Đây là cách tốt nhất có thể để chúng ta thực hành cùng ghi nhớ kiến thức và kỹ năng dễ dàng, trong những số ấy có nguyên tử khối của một nhân tố hóa học thay thể.Học qua bài bác ca nguyên tử khối: Đây là những bài có vần, nhịp điệu giúp bạn ghi nhớ bảng nguyên tử khối dễ dàng. Dưới đây là 3 bài ca nguyên tử khối để chúng ta có thể tham khảo:

Bài số 1:

Hidro là 1

12 cột Cacbon

Nitơ 14 tròn

Oxi trăng 16

Natri tốt láu táu

Nhảy tót lên 23

Khiến Magie ngay gần nhà

Ngậm ngùi dìm 24

27 nhôm la lớn

Lưu huỳnh giành 32

Khác người thật là tài

Clo 35 rưỡi

Kali phù hợp 39

Canxi tiếp 40

55 Mangan cười

Sắt trên đây rồi 56

64 đồng nổi cáu

Vì yếu kẽm 65

80 brom nằm

Xa bội nghĩa 108

Bari thì ngán ngán

137 ích chi

Kém fan ta còn gì

Thuỷ ngân 201

Còn lại chì một cột

207 thật to

Heli thì bi thảm so

Mình phía trên được tất cả 4

Liti thật khiêm tốn

Số 7 là được rồi

Số 9 Beri ngồi

Trêu bạn Bo 11

19 đây chết ngột

Flo sẽ than phiền

Neon thì mỉm cười hiền

Tớ 20 tròn chẵn

Silic tín đồ đứng đắn

Nhân 28 đẹp ko

Photpho đỏ hồng hồng

Nhận 31 cuối tháng

Agon cười trong sáng

39,9 đây

Kết thúc bài ca này

Crom 52 đấy

Bài số 2:

Hiđro tiên phong hàng đầu khởi đi

Liti số 7 trinh nữ gì chí trai

Cacbon bến nước 12

Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên

Oxi 16 khuôn viên

Flo 19 lòng riêng vương sầu

Natri 23 xuân đầu

Magie 24 mong cầu mai sau

Nhôm thời 27 chí cao

Silic 28 lòng như thế nào lại quên

Photpho 31 lập nên

32 nguyên tử khối tên lưu giữ huỳnh

Clo 35,5 trường đoản cú mình

Kali 39 nhục vinh chẳng màn

Canxi 40 thẳng hàng

52 Crom chuỗi ngày tàn buộc phải lo

Mangan song ngũ (55) so đo

Sắt thời 56

Coban 59 cồng kềnh

Kẽm đồng 60 lập nền có dư

Đồng 63,6

Kẽm 65,4

Brom 80 chín thư riêng biệt phần

Stronti 88 đồng cân

Bạc 108 tăng lần số sai

Catmi một bách mười hai(112)

Thiếc trăm mười chín(119) rồi đây cuộc đời

Iot 127 chẳng rời

Bari 137 mức độ thời bao lâm

Bạch kim 195

Vàng 197 giờ tăng chẳng vừa

Thủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa (200,0)

Chì 2 linh 7 (207) chẳng ưa lửa hồng

Rađi 226 mong

Bismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy bản thân (209)

Bài thơ nguyên tử phân minh

Lòng này đang quyết đầy niềm tin học hàn

Bài số 3:

Hai ba Natri (Na=23)

Nhớ ghi đến rõ

Kali chẳng khó

Ba chín tiện lợi (K=39)

Khi nhắc tới Vàng

Một trăm chín bảy (Au=197)

Oxi tạo cháy

Chỉ mười sáu thôi (O=16)

Còn bội nghĩa dễ rồi

Một trăm lẻ tám (Ag =108)

Sắt màu trắng xám

Năm sáu gồm gì (Fe=56)

Nghĩ tới Beri

Nhớ ngay là chín (Be=9)

Gấp tía lần chín

Là của anh Nhôm (Al=27)

Còn của Crôm

Là năm hai kia (Cr=52)

Của Đồng vẫn rõ

Là sáu mươi tư (Cu =64)

Photpho không dư

Là ba mươi kiểu mẫu (P=31)

Hai trăm lẻ một

Là của Thủy Ngân (Hg=201)

Chẳng đề xuất ngại ngần

Nitơ mười bốn (N=14)

Hai lần mười bốn

Silic phi kim (Si=28)

Can xi dễ tìm

Bốn mươi vừa chẵn (Ca=40) Mangan vừa vặn

Con số thời gian lăm (Mn=55)

Ba lăm phẩy năm

Clo chất khí (Cl=35.5)

Phải nhớ cho kỹ

Kẽm là sáu lăm (Zn=65)

Lưu huỳnh đùa khăm

Ba hai sẽ rõ (S=32)

Chẳng bao gồm gì khó

Cacbon mười hai (C=12)

Bari khá dài

Một trăm cha bảy (Ba=137)

Phát nổ khi cháy

Cẩn thận vẫn hơn

Khối lượng giản đơn

Hiđrô là một trong (H=1)

Còn cậu Iốt

Ai hỏi nói ngay

Một trăm nhì bảy (I=127)

Nếu nhì lẻ bảy

Lại của anh ấy Chì (Pb =207)

Brôm lưu giữ ghi

Tám mươi đã tỏ (Br = 80)

Nhưng vẫn tồn tại đó

Magiê hai bốn (Mg=24)

Chẳng nên chần chừ

Flo mười chín (F=19).

Ứng dụng bài học về nguyên tử khối

Thông qua bài học kinh nghiệm về nguyên tử khối chúng ta cũng có thể giải quyết những bài bác tập đơn giản và dễ dàng như:

Xác định một nguyên tố trải qua nguyên tử khối: Ví dụ kiếm tìm một nguyên tố A biết nguyên tử khối của A nặng cấp 4 lần oxi.

Xác định thành phần trong hợp chất: Đề bài cho thấy thêm tổng nguyên tử khối của các nguyên tố trong một thích hợp chất ngẫu nhiên và yêu thương cầu khẳng định nguyên tố không đủ trong hợp hóa học đó. Đối với dạng bài xích tập này, bạn chỉ việc lấy tổng những nguyên tử khối kia trừ đi tổng nguyên tử khối của không ít nguyên tố đã biết nhằm tính nguyên tử khối của nguyên tố bắt buộc tìm và khẳng định nguyên tố đó.

Bài tập củng thế về nguyên tử khối

Bài tập thực hành về nguyên tử khối sẽ giúp cho chúng ta học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức vừa học, rứa chắc bài hơn, tạo gốc rễ kiến thức xuất sắc để học tập các triết lý trong các bài tiếp theo.

*

Bài thực hành thực tế 1: Ôn tập lý thuyết khái niệm nguyên tử khối

Người ta quy mong lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Trả lời:

Người ta quy ước lấy từng nào phần cân nặng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon: fan ta quy mong lấy 1/12 trọng lượng của nguyên tử cacbon làm solo vị cân nặng cho nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon.

Nguyên tử khối là gì? Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon. Mỗi nguyên tố gồm nguyên tử khối riêng biệt

Bài thực hành 2: tìm kiếm nguyên tử khối của nguyên tố

Nguyên tử A nặng cấp 4 lần nguyên tử Oxi. Tính nguyên tử khối và cho biết A ở trong nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố vừa tìm được.

Trả lời:

Vì nguyên tử A nặng gấp 4 lần nguyên tử Oxi => Nguyên tử khối của A = 16x4 = 64 (đvC).

Dựa vào bảng nguyên tử khối của nguyên tố chất hóa học ở trên ta hoàn toàn có thể dễ dàng tra cứu được A là nhân tố Đồng (Cu).

Xem thêm: Chuyên Khtn Có Tốt Không? Trường Thpt Chuyên Khoa Học Tự Nhiên

Ngoài bài học về nguyên tử khối, hijadobravoda.com còn tổng hợp rất nhiều kiến thức môn học hữu dụng trong chuyên mục này. Chúng ta hãy ghé hiểu website của hijadobravoda.com liên tiếp để ôn tập kỹ năng và kiến thức và tìm bài tập thực hành công dụng nhé.