→ Tùy thuộc vào độ thủy phân của hai ion mà dung dịch có pH = 7 hoặc pH > 7 hoặc

pH

VD: (NH4)2CO3, (NH4)2S…

2. Muối axit

- Muối HSO4- có môi trường axit ( pH

VD: NaHSO4…

- Muối HCO3-, HSO3-, HS- với cation bazơ mạnh có môi trường bazơ.

Bạn đang xem: Nh4cl là môi trường gì

VD: NaHCO3,…


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra


A.Sự oxi hóa ở cực dương.


B.sự oxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm.


C.Sự khử ở cực âm.


D.Sự oxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương.


Câu 2:


Cho các phản ứng hóa học sau

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2

(2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2

(4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2

(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

(7) FeSO4 + Ba(OH)2

(8) Na2SO4 + Ba(OH)2

Số phản ứng có cùng một phương trình ion rút gọn

*


A. 4


B.6


C.7


D.5


Câu 3:


Dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Mg2+; 0,02 mol NO−3 và a mol ion SO2−4 Khi cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được chất rắn có khối lượng là


A. 3,39 gam.


B.2,91 gam.


C.4,83 gam


D.2,43 gam.


Câu 4:


Oxit nào dưới đây không tác dụng được với dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường hoặc khi đun nóng)?


A. NO2 .


B.NO


C.SiO2.


D.CO2.


Câu 5:


Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất được dùng làm dây tóc bóng đèn


A. Vonfram.


B.Sắt.


C.Đồng.


D.Kẽm.


Câu 6:


Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Trong tự nhiên crom chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.


B.Oxit Cr2O3được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh.


C.Khi cho crom tác dụng với Cl2hoặc HCl đều tạo ra muối CrCl2.


D.Crom là kim loại cứng nhất trong số các kim loại.


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại hijadobravoda.com


*

Liên kết
Thông tin hijadobravoda.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


hijadobravoda.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


hijadobravoda.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2020 Sẽ Thế Nào Khi Không Có Đề Thi Tham Khảo


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


hijadobravoda.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
hijadobravoda.com