Lập bảng tổng kết về nhà ngữ, vị ngữ trong từng loại câu kể theo hầu như yêu mong sau:

a) thắc mắc của công ty ngữ hoặc vị ngữ.

Bạn đang xem: Ôn tập cuối học kì 2

b) cấu trúc của công ty ngữ hoặc vị ngữ.

M: hình dáng câu "Ai có tác dụng gì?"


Thành phần câu Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai ?, đồ vật gi ?, bé gì ?

Làm gì ?

Cấu tạo

- Danh từ, nhiều danh từ

- Đại từ

Động từ, nhiều động từ


Phương pháp giải:

Con dựa vào bảng mẫu đã làm cho trên để xong hai bảng còn lại.

Xem thêm: Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số Là Gì, Bài Toán Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số

Lời giải chi tiết:

Kiểu câu “Ai nỗ lực nào?” 

 

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai? chiếc gì? con gì?

Thế nào?

 

Cấu tạo

Danh từ, các danh từ

Đại từ

Tính từ, các tính từ

động từ, nhiều động từ

Kiểu câu “Ai là gì?”

 

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai? loại gì? nhỏ gì?

Là gì? Là ai? Là con gì?

Cấu tạo

Danh từ, các danh từ

Là + danh từ/cụm danh từ

 hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.