PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6, NĂM HỌC 2021-2022
*

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6, NĂM HỌC 2021-2022


Trường THCS Lý Thường Kiệt

Tổ : toán Lý

Giáo viên: Phan thị Dung

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6, NĂM HỌC 2021-2022

II. HÌNH HỌC

Học kì I:

STT

BÀI HỌC

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

Chương IV: Một số hình phẳng trong thực tiễn

12

1

Bài 18: hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác

đều

3

- Nhận dạng các hình tam giác đều , hình vuông,

hình lục giác đều.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình toán 6 mới nhất

-Mô tả một số yếu tố cơ bản của hình tam giác

đều, hình vuông và hình lục giác đều.

-vẽ được hình tam giác đều, hình vuông bằng

dụng cụ học tập.

2

Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành.

Hình thang cân

3

-Nhận dạng các hình chữ nhật, hình thoi, hình

bình hành,hình thang cân.

-Mô tả một số yếu tố cơ bản (cạnh, đỉnh, góc) của

các hình trong bài

-vẽ được hình chữ nhật, hình bình hành , hình

thoi bằng các dụng cụ học tập.

3

Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

3

- Tính được chu vi và diện tích của hình chữ

nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang trong

các bài toán thực tiễn.

Xem thêm: Pích Cà Pu Là Gì ? Sử Dụng Trong Trường Hợp Nào? Pích Cà Pu Đường Quyền

4

Luyện tập chung

2

- nắm vững cách vẽ các hình đã học

-tính được chu vi và diện tích các tứ giác trong

các bài thực tiễn.

Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Giáo dục thể chất 6 chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Giáo dục công dân 6 chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Âm nhạc 6 Chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Toán 6 Chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Lịch sử địa lí 6 chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Tiếng anh 6 chân trời sáng tạo


Sách giáo viên Âm nhạc 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Sách giáo viên Giáo dục thể chất 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Sách giáo viên Công nghệ 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Sách giáo viên hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Sách giáo viên tiếng anh 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Sách giáo viên tiếng việt 6 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống


Sách giáo viên tiếng việt 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống


Sách giáo viên Tin học 6 kết nối tri thức với cuộc sống