Bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 3 - Đề 1 bao gồm hệ thống loài kiến thức những dạng Toán tuần 3 lớp 5 có không thiếu lời giải cho những em học viên tham khảo, ôn tập các dạng toán về phân số, lếu số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 3


Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 3

Bài 1: Khoanh vào láo số:

*
*
*
*
*
*

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:


A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Bài 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

a)

*

*

*

b)

*

*

*

Bài 4: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

Viết thành hỗn số:

a)

*

b)

*

c)

*


d)

*

e)

*

f)

*

Bài 5: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

a)

*
……………………

b)

*
……………………

c)

*
……………………

d)

*
……………………

Bài 6: Tính:

a)

*
………………………………………………

b)

*
………………………………………………

c)

*
…………………………………………..

d)

*
………………………………………………

Bài 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài

*
, chiều rộng kém chiều dài
*
m. Tính chu vi và diện tích của miếng vườn đó.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp án

Bài 1:

Trong những đáp án đã cho, những hỗn số là:

*
;
*
;
*
.

Bài 2:

Ta có:

*
.

Vậy đáp án và đúng là C.

Bài 3:

Vậy ta có công dụng như sau:

a)

*
S

*
Đ

*
S

b)

*
S

*
Đ

*
S

Bài 4:

a)

*
S

b)

*
Đ

c)

*
Đ

d)

*
S

e)

*
Đ

f)

*
S

Bài 5:

a)

*


b)

*

c)

*

d)

*

Bài 6:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 7:

Đổi

*
m =
*
m;
*
m =
*
m.

Chiều rộng lớn của mảnh vườn đó là :

*
(m)

Chu vi mảnh vườn chính là :

*
(m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

*

Đáp số: Chu vi miếng vườn:

*
m ;

Diện tích miếng vườn:

*
.


Để xem thêm trọn bộ bài bác tập Toán lớp 5 của từng tuần học, chúng ta học sinh cùng xem thêm chuyên mục: Bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5. Toàn bộ các tư liệu tại đây đều sở hữu đáp án và được cài đặt miễn phí, các em từ bỏ luyện giải và đối chiếu đối chiếu tác dụng nhé.


Bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3

Đề bài kiểm tra vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3: rèn luyện chung phân số

Bài 1:

Viết phân số thích hợp vào nơi chấm:

a) 9cm = … dm;

b) 19g = … kg;

c) 7cm = … m;

d) 15 phút = … giờ.

Bài 2:

Viết những hỗn số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 4m 7dm = … m;

b) 2m 27cm = … m;

c) 6m 6cm = … m ;

d) 3kg 315g = … kg.

Bài 3:

Tính:

Bài 4:

Bạn An đã giảm

*
tua dây được một đoạn dài 18cm. Hỏi đoạn dây còn sót lại dài từng nào xăng-ti-mét?


Bài 5: Một thúng đựng cam với quýt gồm tất cả 120 quả. Số quả cam bởi

*
 số quả quýt. Hỏi vào thúng gồm bao nhiêu quả cam, từng nào quả quýt?

Bài 6: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng

*
 chiều dài. Biết chiều dài thêm hơn chiều rộng 25m. Tính diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật đó.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

HD: 2/ 3 sợi dây rất dài 18cm. Vì thế cả sợi dây khá dài là:

18 : 2 x 3 = 27 (cm)

Vậy đoạn dây sót lại dài là:

27 – 18 = 9 (cm).

Có thể giải phương pháp khác:

Có thể dìm xét: phân tách sợi dây làm cho 3 phần bằng nhau, đã giảm đi 2 phần, sót lại 1 phần. Độ dài 1 phần là:

18: 2 = 9 (cm)

Vậy đoạn dây còn lại dài 9cm.

Bài 5:

Tổng số phần cân nhau là:

5 + 7 = 12 (phần)

Số cam có trong thúng là:

120 : 12 x 5 = 50 (quả)

Số quýt gồm trong thúng là:

120 – 50 = 70 (quả)

Đáp số: Cam: 50 quả

Quýt: 70 quả.

Bài 6:

Hiệu số phần cân nhau là:

8 – 3 = 5 (phần)

Chiều lâu năm của mảnh đất nền là:

25 : 5 x 8 = 40 (m)

Chiều rộng của mảnh đất là:

40 – 25 = 15 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

40 x 15 = 600 (m2)

Đáp số: 600m2.

Bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 5 khác

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ lí giải giải SGK với VBT Toán 5 chi tiết đầy đủ cả năm học tập cho các bạn học sinh xem thêm tìm lời giải phù hợp cho chương trình sách mình đang theo học. Cục bộ tài liệu bao gồm đáp án cho từng bài.

Xem thêm: Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 8 Bài 1 Trang 4 Sgk Gdcd Lớp 8

Ngoài ra, những em học viên lớp 5 còn rất có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 xuất xắc đề thi học kì 2 lớp 5 mà hijadobravoda.com đang sưu trung bình và chọn lọc. Mong muốn với các tài liệu này, những em học viên sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn cơ mà không nên sách giải.