Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 23

I. Bài xích tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 23II. Đáp án bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 23

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 4: Tuần 23 được hijadobravoda.com biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn những em làm bài bác tập Toán lớp 4, giúp những em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã có học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: bài xích tập cuối tuần lớp 4 môn Toán - Tuần 24

Để sở hữu phiếu bài xích tập, mời kích vào đường liên kết sau: bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 23

I. Bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 23

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: các phân số

*
được viết theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến bự là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


Câu 2: Trong các phân số bên dưới đây, phân số nào bằng phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Số phù hợp để điền vào chỗ chấm

*
là?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4: công dụng của phép tính

*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: Trong những phân số

*
, số phân số nhỏ hơn 1 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Phần 2: từ bỏ luận

Bài 1: Rút gọn những phân số:

*
.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập toán tuần 23 lớp 4

Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số:

a)

*
cùng
*

b)

*
với
*

c)

*
cùng
*

Bài 3: So sánh các phân số:

a)

*
cùng
*

b)

*
cùng
*

c)

*
*


Bài 4: Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 5: Một vòi nước chảy vảo bể, giờ đầu tiên vòi rã được

*
phần bể, giờ lắp thêm hai vòi vĩnh chảy được nhiều hơn giờ đầu tiên
*
phần bể. Hỏi sau nhì giờ, vòi tan được toàn bộ bao nhiêu phần bể?

II. Đáp án bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 23

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: C

Phần 2: tự luận

Bài 1:

*
.

Bài 2:

a)

*
*

b)

*
*

c)

*
với
*

Bài 3:

a)

*

b)

*

c)

*
b)
*
c)
*
d)
*

Bài 5:

Giờ thiết bị hai vòi chảy được số phần bể là:

*
(phần bể)

Sau nhị giờ, vòi chảy được số phần bể là:

*
(phần bể)

Đáp số:

*
phần bể

------

Trên đây, hijadobravoda.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần lớp 4: Tuần 23.

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Tả Cảnh Mùa Hè Lớp 6 Hay Nhất, Tả Cảnh Mùa Hè

Mời những em thuộc luyện tập các bài tập từ bỏ luyện môn Toán lớp 4 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em hoàn toàn có thể học xuất sắc môn Toán hơn và luyện tập phong phú và đa dạng tất cả các dạng bài xích tập, các em cùng tìm hiểu thêm các bài xích tập Toán lớp 4.