Trung trọng tâm luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin ra mắt phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PH trong DUNG DỊCH nhằm mục đích hổ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc các bạn học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập về độ ph


*

Dạng 1: Tính quý giá pH của dung dịch

+ Tính pH của hỗn hợp axit:

pH = - lg

+ Tính pH của dung dịch bazơ:

pH = 14- pOH = 14 + lg.

Ví d1.Trộn 100 ml dung dịch tất cả Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch tất cả H2SO4 0,0375 M cùng HCl 0,0125 M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X.

Lời giải

H+ + OH-→ H2O

tổng số mol OH-: (0,1.2 + 0,1).0,1 = 0,03 mol

toàn bô mol H+ : (0,0375.2 + 0,0125).0,4 = 0,035 mol

Số mol H+ dư: 0,035 – 0,03 = 0,005 mol→= 0,01M

→pH = 2

Ví d2. Mang lại dung dịch A là 1 trong hỗn hợp:H2SO42.10-4M và HCl 6.10-4M. Mang lại dung dịch B là một trong những hỗn hợp: NaOH 3.10-4M và Ca(OH)2 3,5.10-4M

a. Tính pH của dung dịch A cùng dung dịch B

b. Trộn 300ml hỗn hợp A với 200ml hỗn hợp B được hỗn hợp C. Tính pH của hỗn hợp C.

Lời giải

a. vào A: 2.2.10-4 + 6.10-4 = 10-3 mol→pH = 3

trong B: 3.10-4 + 2.3,5.10-4 = 10-3 mol pOH = 3→ pH = 11

b. Vào 300ml dung dịch A gồm số mol H+ = 0,3.10-3 mol trong 200 ml dung dịch B có số mol OH- = 0,2.10-3 mol

Dung dịch C có: V = 0,5 lít; số mol H+ = 0,3.10-3 - 0,2.10-3 = 10-4 mol


Dạng 2: trộn lẫn dung dịch

Phương pháp giải

1. Sử dụng phương thức đường chéo:

- hỗn hợp 1: có khối lượng m1, thể tích V1, nồng độ C1(C% hoặc CM), trọng lượng riêng d1.

- hỗn hợp 2: có cân nặng m2, thể tích V2, mật độ C2(C2> C1), cân nặng riêng d2.

- dung dịch thu được: có m = m1+ m2, V = V1+ V2, nồng độ C (C12), cân nặng riêng d.

- Sơ thứ đường chéo cánh và công thức khớp ứng với từng trường phù hợp là:

a. Đối với độ đậm đặc % về khối lượng:

*

b. Đối với nồng độ mol/lít:

*

c. Đối với trọng lượng riêng:

*

* lưu ý:

* hóa học rắn coi như dung dịch bao gồm C = 100%

* Dung môi coi như dung dịch tất cả C = 0%

* khối lượng riêng của H2O là d = 1 g/ml

2. Xác định số mol chất.

Từ pH→ = 10-pH→mol H+ = CM.V

3. Câu hỏi thêm, cô khô hết nước làm biến đổi nồng độ mol/l với không làm đổi khác số mol chất→tính toán theo số mol chất.

Ví d1. 1. Dung dịch HCl bao gồm pH = 3. Hỏi bắt buộc pha loãng dung dịch HCl đó bởi nước bao nhiêu lần và để được dung dịch HCl bao gồm pH = 4. Giải thích?

2. Pha thêm 40cm3 nước vào 10 cm3 hỗn hợp HCl bao gồm pH = 2. Tính pH của dung dịch sau khoản thời gian pha thêm nước.

Lời giải

1.Giả sử hỗn hợp HCl ban sơ có thể tích V1 (l), pH = 3.

Số mol H+ thuở đầu = V1.10-3 mol ;

Thể tích H2O yêu cầu thêm vào là V2 (l).

Số mol H+ trong dung dịch pH = 4 là (V1 + V2 ).10-4

Việc pha loãng dung dịch chỉ làm biến hóa nồng độ mol/l chứ không hề làm chuyển đổi số mol H+.

Vì vậy : (V1 + V2 ).10-4 = V1.10-3 →9 V1 = V2

Vậy phải pha loãng dung dịch gấp 10 lần (nước cấp dưỡng gấp 9 lần thể tích ban đầu)

2. 1dm3 = 1 lít; 1cm3 = 10-3 lít.

Số mol H+ = 10.10-3. 0,01 = 10-4 mol.

Thêm 40.10-3 lít nước thì thể tích hỗn hợp là 50.10-3 lít.


Bài tập từ luyện

Bài 1.Chỉ dùng thêm quỳ tím hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch đựng trong số lọ hiếm hoi mất nhãn sau:

a) NH4Cl ; (NH4)2SO4; BaCl2 ; NaOH ; Na2CO3

b) Na2SO4; BaCl2 ; KNO3; Na2CO3

Bài 2.1.Thêm nhàn rỗi 100 gam hỗn hợp H2SO4 98% vào nước và kiểm soát và điều chỉnh để được 2 lít dung dịnh X. Tính mật độ mol/l của hỗn hợp X.

Tính tỉ lệ thể tích hỗn hợp KOH 0,001M phải pha loãng với nước sẽ được dung dịch có PH=9.

Bài 3.Dung dịch chiếm được khi pha trộn 200 ml dd NaCl 0,3M cùng 300ml hỗn hợp Na2SO4

0.15 M nếu bỏ qua hiệu ứng thể tích thì dung dịch thu được bao gồm nồng độ Na+ là bao nhiêu?

Bài 4. Hòa tan trăng tròn ml dung dịch HCl 0,05 mol/l vào 20 ml dung dịch H2SO4 0,075 mol/l. Coi thể tích biến hóa không xứng đáng kể. Tính PH của dung dịch thu được.

Bài 5.Cho 200ml hỗn hợp HNO3 tất cả PH=2. Tính khối lượng HNO3 tất cả trong dung dịch. Nếu thêm 300 ml dung dịch H2SO4 0,05M vào thì PH của dung dịch thu được là bao nhiêu?

Bài 6.Trộn 300 ml dung dịch NaOH 0,1 mol/lit và Ba(OH)2 0,025 mol/l cùng với 200 ml hỗn hợp H2SO4 độ đậm đặc x mol /lit thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch bao gồm PH = 2 . Hãy tính m với x . Coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả hai nấc .

Bài 7.X là dung dịch H2SO4 0,02M. Y là dung dịch NaOH 0,035M. Khi pha trộn dung dịch X với dung dịch Y ta thu được dung dịch Z có thể tích bằng toàn diện và tổng thể tích 2 hỗn hợp đem


trộn và có pH=2. Coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn 2 nấc. Hãy tính tỉ lệ thể tích giữa hỗn hợp X với dung dịch Y

Bài 8.Cho m gam tất cả hổn hợp Mg , Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lít khí H2 đktc với dung dịch Y. Tính PH của dung dịch Y ( Coi dung dịch hoàn toàn có thể tích như thuở đầu ) .

Bài 9. Trộn 200 ml dung dịch NaHSO4 0,2M cùng Ba(HSO4)2 0,15M với V lit dung dịch tất cả hổn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 1M thu được dung dịch có PH = 7. Tính V và trọng lượng kết tủa sản xuất thành.

Xem thêm: Công Thức Tính Số Liên Kết Pi Trong Hợp Chất Hữu Cơ, Tính Số Liên Kết Pi Trong Hợp Chất Hữu Cơ

Bài 10. Trộn 250 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 0,08 mol/l cùng H2SO4 0,01 mol /l cùng với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ x mol /l nhận được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch gồm pH

= 12 . Hãy tính m cùng x . Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc .

Trung trung ương luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC