toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho tg a = 2

*

*

Lời giải:

$cos a=sqrt1-sin ^2a=frac45$

$ an a=fracsin acos a=frac35: frac45=frac34$

$A=2 an a+cos a=2.frac34+frac45=frac2310$


*Xem thêm: Vật Lý 7 Bài 27 Thực Hành Mẫu Báo Cáo, Mẫu Báo Cáo Bài 27 Vật Lý 7

Ta tất cả :(sin^2a+cos^2a=1)

Thay số: (left(frac23 ight)^2)(+cos^2a=1)(Rightarrow cos^2a=frac59)

A=(2sin^2a+5cos^2a)(Rightarrow2.frac49+5.frac59)(Rightarrow A=frac113)


1)tính quý hiếm biểu thức:

p=tan 37 °+sin^2 28 °-3tan 52 °/cot 28 °+sin^2 62 °-cot 53 °

2) search góc nhọn a(alpha) biết sin a = cos a.

3) cho biết thêm x=3. Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau :

a/ A=32018.cot2017x

b/ B= sin2x + 2 sin x . Cos x - 5 cos2x

c/ D=1-(sin x + cos x)2 / cos2x

(mn ơi ai biết giúp mjh vs ạ)