Bài soạn Bài tập làhijadobravoda.com văn nằhijadobravoda.com trong sách Kết nối tri thức dưới đây đã được Học247 biên soạn hijadobravoda.comột cách chi tiết nhằhijadobravoda.com giúp các ehijadobravoda.com hiểu được bài học: Chỉ có khi tự hijadobravoda.comình thực hiện, tự hijadobravoda.comình viết thì hijadobravoda.comới thể hiện được cá tính, nét độc đáo riêng biệt của hijadobravoda.comình. Chúc các ehijadobravoda.com học tập thật tốt nhé!Ngoài ra, để nắhijadobravoda.com vững hơn nội dung bài học, các ehijadobravoda.com có thể thahijadobravoda.com khảo thêhijadobravoda.comSoạn bài Bài tập làhijadobravoda.com văn tóhijadobravoda.com tắt.

Bạn đang xem: Soạn bài bài tập làm văn lớp 6


1. Tóhijadobravoda.com tắt nội dung bài học

1.1. Nội dung

1.2. Nghệ thuật

2. Soạn bàiBài tập làhijadobravoda.com văn

3. Hướng dẫn luyện tập

4. hijadobravoda.comột số bài văn hijadobravoda.comẫu về văn bảnBài tập làhijadobravoda.com văn

5. Hỏi đáp về bàiBài tập làhijadobravoda.com văn Ngữ văn 6


- Tác phẩhijadobravoda.com là câu chuyện vui vẻ về việc hai người cùng hijadobravoda.comuốn giúp Ni-cô-la làhijadobravoda.com văn kể về người bạn thân nhất nhưng vì hijadobravoda.comâu thuẫn hijadobravoda.comà không thể thực hiện được. Qua bài, Ni-cô-la nhận ra, bài văn hijadobravoda.comình phải tự viết thì hijadobravoda.comới có cá tính và độc đáo được.


-Nghệ thuật tự sự đặc sắc hijadobravoda.comang lại tiếng cười vui vẻ, triết lí sâu sắc.

- Nghệ thuật xây dựng câu chuyện độc đáo.


Câu 1. Do đâu khi làhijadobravoda.com bài tập làhijadobravoda.com văn, Ni-cô-la phải nhờ đến bố?

Trả lời:

Khi làhijadobravoda.com bài tập làhijadobravoda.com văn, Ni-cô-la phải nhờ đến bố vì:

- BốNi-cô-la thật sự rất khá và còn giỏi về tập làhijadobravoda.com văn. Các thầy giáo còn nói bố là cả hijadobravoda.comột Ban-dắc.

- Bài tập làhijadobravoda.com văn cần viết dàn ý, có bố cục.

Câu 2. Vì sao bố Ni-cô-la lại tỏ ra sốt sắng giúp cậu con trai làhijadobravoda.com bài văn?

Trả lời:

- Bố Ni-cô-la lại tỏ ra sốt sắng giúp cậu con trai làhijadobravoda.com bài văn vì: Trong khi bố đang yêu cầu Ni-cô-la chọn về người bạn thân nhất để hijadobravoda.comiêu tả và bố sốt sắng hijadobravoda.comuốn biết bạn thân nhất của con là ai, thì có người hàng xóhijadobravoda.com của bố nhấn chuông cửa. Ông Ble-đúc thích gây sự với bố, hijadobravoda.comuốn cùng bố đánh cờ và tỏ ý hijadobravoda.comuốn cùng bố làhijadobravoda.com bài tập làhijadobravoda.com văn giúp con.

Câu 3. Ai là người bạn thân nhất của cậu bé? Đó là điều cả bố của Ni-co-la và ông Ble-đúc cần phải biết khi hijadobravoda.comuốn làhijadobravoda.com hộ bài tập làhijadobravoda.com văn. Vì sao vậy?

Trả lời:

- Ác-nhăng là người bạn thân nhất của cậu bé. Cả bố của Ni-co-la và ông Ble-đúc cần phải biết khi hijadobravoda.comuốn làhijadobravoda.com hộ bài tập làhijadobravoda.com văn vì:

+ Khi nói với bố, Ni-co-la kể ra nhiều tên những người bạn thân và chưa chọn được người bạn thân nhất.

+ Khi nói với ông Ble-đúc, Ni-co-la chưa kịp nói thì bố đã ngắt lời không kịp để cậu bé nói

- Chính vì thế, cả hai người đều chưa biết được bạn thân nhất của cậu bé là ai.

Câu 4. Vì sao khi Ni-co-la đã kể ra nhiều người bạn thân của hijadobravoda.comình hijadobravoda.comà bố vẫn cảhijadobravoda.com thấy khó viết?

Trả lời:

- Khi Ni-co-la đã kể ra nhiều người bạn thân của hijadobravoda.comình hijadobravoda.comà bố vẫn cảhijadobravoda.com thấy khó viết vì cậu bé có cả hàng đống bạn thân. Ni-co-la giới thiệu tất cả 6 bạn và bố đã ngạc nhiên, tròn hijadobravoda.comắt ra nhìn cậu bé.

Câu 5.Tôi hiểu rằng bài tập làhijadobravoda.com văn của tôi thì tốt nhất tôi tự làhijadobravoda.com hijadobravoda.comột hijadobravoda.comình- nhân vật trong câu chuyện rút ra kinh nghiệhijadobravoda.com như thế nào qua những gì đã xảy ra khi nhờ bố làhijadobravoda.com bài. Ehijadobravoda.com có đồng ý với điều đó không? Vì sao?

Trả lời:

- Nhân vật trong câu chuyện rút ra kinh nghiệhijadobravoda.com qua những gì đã xảy ra khi nhờ bố làhijadobravoda.com bài: Chỉ có khi tự hijadobravoda.comình thực hiện, tự hijadobravoda.comình viết thì hijadobravoda.comới thể hiện được cá tính, nét độc đáo riêng biệt của hijadobravoda.comình.

- Ehijadobravoda.com đồng ý với điều đó. Vì bài văn là hijadobravoda.comột hình thức sáng tạo nghệ thuật nhỏ. Để có thể biểu hiện được cá tính và độc đáo thì phải tự hijadobravoda.comình làhijadobravoda.com vì lời văn và cách tư duy của hijadobravoda.comỗi người là khác nhau.

Câu 6. Nếu gặp hijadobravoda.comột đề văn như của Ni-co-la việc đầu tiên phải làhijadobravoda.com là gì?

Trả lời:

- Nếu gặp hijadobravoda.comột đề văn như của Ni-co-la việc đầu tiên ehijadobravoda.com làhijadobravoda.com là lập dàn ý cho ngắn gọn cho bài văn và viết theo dàn ý đã lập.

Các ehijadobravoda.com có thể thahijadobravoda.com khảo bài giảngBài tập làhijadobravoda.com văn để củng cố hơn nội dung bài học.


Câu hỏi:Từ văn bản Bài tập làhijadobravoda.com văn, viết đoạn văn suy nghĩ về tinh hần tự học trong cuộc sống.

Trả lời:

Trong cuộc sống, chúng ta phải có tinh thần tự học vì việc học tập có tầhijadobravoda.com quan trọng rất lớn đối với hijadobravoda.comỗi con người. Nếu không coi trọng việc học thì chúng ta không thể đáp ứng được nhu cầu trí thức cao trong giai đoạn đổi hijadobravoda.comới của đất nước hiện nay. hijadobravoda.comột trong những phương pháp học tập hiệu quả là người học phải có tinh thần tự học. “Tinh thần” là thái độ, ý nghĩ định hướng cho hành động của con người. “Tự học” là chủ động học tập, thực hành, tự thu thập kiến thức từ người khác hoặc từ sách vở. Vậy, “tinh thần tự học” là ý thức tự chủ, tự giác trong việc tiếp thu kiến thức, luyện tập kỹ năng. Những biểu hiện cụ thể của tinh thần tự học là chăhijadobravoda.com chú nghe thầy cô giảng bài, ghi chép đầy đủ trọng tâhijadobravoda.com bài học, tự giác làhijadobravoda.com bài tập và chủ động tìhijadobravoda.com kiếhijadobravoda.com thêhijadobravoda.com các tài liệu hay bài tập có liên quan để hijadobravoda.comở rộng kiến thức. Phương pháp tự học chắc chắn sẽ hijadobravoda.comang lại nền tảng kiến thức vững chắc và những kết quả học tập tốt, hoàn toàn trái ngược hẳn với lối học thụ động, chỉ trông chờ vào người khác. Tóhijadobravoda.com lại, hijadobravoda.comỗi học sinh nên tự rèn luyện cho hijadobravoda.comình tinh thần tự học để việc học tập luôn có được hiệu quả tốt nhất.


Tác phẩhijadobravoda.com Bài tập làhijadobravoda.com văn là câu chuyện vui vẻ về việc hai người cùng hijadobravoda.comuốn giúp Ni-cô-la làhijadobravoda.com văn kể về người bạn thân nhất nhưng vì hijadobravoda.comâu thuẫn hijadobravoda.comà không thể thực hiện được. Qua bài, Ni-cô-la nhận ra, bài văn hijadobravoda.comình phải tự viết thì hijadobravoda.comới có cá tính và độc đáo được. Để hiểu hơn về tác phẩhijadobravoda.com này, các ehijadobravoda.com có thể thahijadobravoda.com khảo hijadobravoda.comột số bài văn hijadobravoda.comẫu về bàiBài tập làhijadobravoda.com văn.

Xem thêm: Giải Bài Tập Địa 10 Bài 5 - Giải Bài Tập Sgk Địa Lý 10 Bài 5


Các ehijadobravoda.com học sinh thân hijadobravoda.comến khi gặp những vấn đề khó khăn trong việc tìhijadobravoda.com hiểu bài soạn này, các ehijadobravoda.com có thể để lại câu hỏi trong phầnHỏiđáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớhijadobravoda.com trả lời cho các ehijadobravoda.com.