Bài 1, 2, 3, 4 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1

Bài 1 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?

a)

x1 24 57 8
y3 59 1115 17

b)

x3 43 58
y6 84 816

Lời giải:

Bảng a) xác định y là hàm số của biến số x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được một giá trị tương ứng duy nhất của y.

Bạn đang xem: Soạn toán 9 tập 1 bài 1

Bảng b) xác định y không phải là hàm số của biến số x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được hai giá trị khác nhau của y.

Vì dụ x = 3 thì y = 6 và y = 4.

Xem thêm: 15 Ý Tưởng Quà Tặng Quà Gì Cho Mẹ Đẹp & Ý Nghĩa Nhất 2022, Quà Tặng Mẹ

Bài 2 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho hàm số y = f(x) = 1,2x

Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng các giá trị tương ứng giữa x và y:

-2,5-2,25 -2-1,75 -1,5-1,25 -1
-0,75-0,5 -0,250 0,250,5 0,75
11,25 1,51,75 22,25 2,5

Lời giải:

x-2,5-2,25 -2-1,75 -1,5-1,25 -1
y = f(x) = 1,2x-3 -2,7-2,4 -2,1-1,8 -1,5-1,2
x-0,75-0,5 -0,250 0,250,5 0,75
y = f(x) = 1,2x-0,9 -0,6-0,3 00,3 0,60,9
x11,25 1,51,75 22,25 2,5
y = f(x) = 1,2x1,2 1,51,8 2,12,4 2,73

Bài 3 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho hàm số y = f(x) = 3/4x. Tính

f(-5)f(-4) f(-1)f(0) f(1/2)
f(1)f(2) f(4)f(a) f(a+1)

Lời giải:

*

Bài 4 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho hàm số y = f(x) = 2/3x + 5 với x ∈ R. Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R.