(Hãy nhìn những bức ảnh. Em có nhận ra những người trong ảnh không? Theo em họ đã bị khuyết tật gì?)


*

1. Albert Einstein, learning disability

2. Ludwig van Beethoven, hearing loss

3. Thomas Edison, learning disability


1. Albert Einstein, khiếm khuyết khả năng học tập

2. Ludwig van Beethoven, khiếm thính

3. Thomas Edison, khiếm khuyết khả năng học tập


(Hãy cùng nghe một chương trình radio nói về một người trẻ tuổi nổi tiếng bị khuyết tật và điền thông tin về người đó vào bảng)


https://hijadobravoda.com/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-4.Listening.2.-Listen-to-a-radio-programme-about-a-famous-youngster-with-a-disability-and-fill-the-information.mp3
*

Name: Nguyen Anh

Nationality: Vietnamese

Kind of disability: Glass-bonc disease

Interests: Singing and helping charitable campaigns

Title honoured by UNICEF: Global outstanding child with a disability


Tên: Nguyễn Anh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại khuyết tật: Đục thủy tinh thể

Sở thích: Hát và giúp đỡ các chiến dịch từ thiện

Tiêu đề được UNICEF vinh dự: Trẻ khuyết tật toàn cầu có hoàn cảnh khó khăn


3. Listen again and complete the sentences with no more than four words or numbers. (Nghe lại lần nữa và hoàn thành câu với không hơn 4 từ hoặc số.)


https://hijadobravoda.com/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-4.Listening.3.-Listen-again-and-complete-the-sentences-with-no-more-than-four-words-or-numbers.mp3
*

1. Get Involved

2. over 30 times

3. broadcasting radio programmes

4. friendly and supportive

5. treated equally


1. Chương trình này được gọi là Get Involved.

Bạn đang xem: Soạn unit 4 lớp 11

2. Cô gái đã bị gãy xương trên 30 lần và phải dùng xe lăn.

3. Bà đã làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam trong các chương trình phát thanh truyền thanh cho người dân nông thôn.

4. Cô cảm thấy may mắn vì cô ấy có bạn bè và giáo viên thân thiện và hỗ trợ.

5. Bài học chúng ta có thể học từ câu chuyện của mình là mọi người đều có thể thành công nếu họ được tin tưởng và đối xử bình đẳng.


Welcome to Gel Involved, our weekly programme about inspirational young people. Today, I"ll tell you the amazing story of an outstanding young person with a disability.

Nguyen Anh was born with "glass-bone disease, a genetic disorder causing fragile bones, and had fractured bones over 30 times. She is unable to run around like her friends, and has to use a wheelchair. Despite her disability, she always has a smile on her face. She believes that she is luckier than other people with disabilities because she has many >upportive friends and teachers.

Nguyen Anh has been interested in singing since an early age. Eager to join charitable campaigns, she has been using her talent to perform at Voice of Viet Nam since she was eight. She has taken part in broadcasting radio messages to rural villagers. She has been honoured by UNICEF as an outstanding child with disabilities. Now. as a Friend of UNICEF Viet Nam. she continues to inspire others, and use her talent and determination to help children with disabilities.

She became a success when she auditioned for the television show Viet Nam"s Got Talent. She immediately received national and international recognition.

Her smile and kind voice will definitely continue to encourage people with disabilities to immediately their potential. Her inspiring words are what we would like you to think about. "You can do a lot of things if people believe in you and actually treat you equally."


Dịch Script:


Chào mừng đến với Gel Involved, chương trình hàng tuần của chúng tôi về những người trẻ tuổi đầy cảm hứng. Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện tuyệt vời của một người trẻ tuổi xuất sắc bị khuyết tật.

Nguyễn Anh được sinh ra với "bệnh xương thủy tinh, một rối loạn di truyền gây xương mỏng manh, và đã bị gãy xương hơn 30 lần. Cô không thể chạy xung quanh như bạn bè của cô, và phải sử dụng xe lăn. Mặc dù bệnh khuyết tật của mình, cô luôn có một nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy Cô ấy tin rằng cô ấy là may mắn hơn những người khuyết tật khác bởi vì cô ấy có nhiều bạn bè và giáo viên upportive.

Nguyễn Anh đã rất thích hát từ khi còn nhỏ. Mong muốn tham gia các chiến dịch từ thiện, cô ấy đã thể hiện tài năng của mình để biểu diễn tại Đài Tiếng nói Việt Nam kể từ khi cô lên tám. Cô đã tham gia phát sóng các tin tức cho người dân nông thôn. Cô đã được UNICEF vinh danh là trẻ khuyết tật tiêu biểu. Ngày nay, cô ấy như một Bạn Thân của UNICEF Việt Nam. cô tiếp tục truyền cảm hứng cho người khác, và sử dụng tài năng và quyết tâm của mình để giúp đỡ trẻ em khuyết tật.

Xem thêm: Soạn Bài Thông Điệp Nhân Ngày Thế Giới Phòng Chống Aids Violet Mới Nhất 2022

Cô ấy đã thành công khi cô ấy tham gia thử giọng cho chương trình truyền hình Got Talent của Việt Nam. Cô ấy ngay lập tức nhận được sự công nhận của quốc gia và quốc tế.

Nụ cười và giọng nói của cô ấy chắc chắn sẽ tiếp tục khuyến khích những người khuyết tật phát huy tiềm năng của họ. Những lời nói đầy cảm hứng của cô ấy là những gì chúng tôi muốn bạn suy nghĩ. "Bạn có thể làm rất nhiều thứ nếu mọi người tin tưởng vào bạn và thực sự đối xử với bạn như nhau."


4. Work in groups. Ask and answer the question. (Làm việc theo nhóm, hỏi và trả lời câu hỏi.)