Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập để hiểu rõ hơn về một áng văn chính luận mẫu mực của Bác và có ý nghĩa vô cùng to lớn với nhân dân Việt Nam. Những hướng dẫn soạn văn bài Tuyên Ngôn Độc Lập dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc trong tuyệt phẩm đời đời này của Người.

Bạn đang xem: Soạn văn 12 tập 1 bài tuyên ngôn độc lập

*
*
*
*

Nguồn Internet

– Thực dân Pháp khi kéo quân đến nước ta thì ra điệu “khai hóa” đầy cao cả nhưng thực chất chúng “cướp nước ta, áp bức đồng bào” chúng ta:

+ Minh chứng đưa ra cụ thể về thực trạng đất nước “xác xơ”, “tiêu điều”, người dân thì “nghèo nàn”, “thiếu thốn”.

+ Điệp từ “chúng” được lặp lại nhiều lần để liệt ra hàng loạt những tội ác đáng căm phẫn mà bọn thực dân đã gây ra cho nước ta => thể hiện sự căm phẫn đến tột cùng.

-Thực dân Pháp luôn kể công rằng “bảo hộ” nhưng thực tế là “chúng bán nước ta hai lần cho Nhật”:

+ Năm 1940, Nhật tiến vào xâm lược Đông Dương, chính Pháp lúc này đã “quỳ gối, đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật”.

+ Pháp còn “thẳng tay khủng bố Việt Minh”, “nhẫn tâm giết tù chính trị”.

– Pháp cho rằng Đông Dương là thuộc địa của chúng thì Bác đã một lần nữa khẳng định Đông Dương là thuộc địa của Nhật.

=> Bản Tuyên ngôn độc lập chính là lời khẳng định đanh thép về nền độc lập của dân tộc có được là từ sự đấu tranh của nhân dân và tố cáo những luận điệu xảo quyệt, mưu đồ tàn bạo của thực dân Pháp.

Câu 4: Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn là phong cách nghệ thuật quen thuộc trong nét văn chính luận của Bác:

– Giọng văn sắc bén, ngôn từ chắt lọc, ngắn gọn, súc tích, câu từ dễ hiểu, dễ đi vào lòng người và ghi nhớ sâu đậm.

– Luận điểm, lý lẽ vô cùng thuyết phục, hùng hồn.

– Tuyên ngôn độc lập là áng văn thiên cổ muôn đời lưu lại mọi thời đại có giá trị lịch sử to lớn đối với dân tộc.

Xem thêm: Kudo Là Gì, Như Trong " Kudos Là Gì, Kudos Là Gì

Với những hướng dẫn soạn bài Tuyên ngôn độc lập ngắn gọn như trên, hy vọng phần nào hỗ trợ các bạn nắm được ý chính của tác phẩm với những giá trị lịch sử lớn lao, mà Bác đã tâm huyết viết lại. Các bạn hãy tải app học tập Kiến Guru để hiểu và soạn nhiều tác phẩm một cách chi tiết nhất và dễ học nhất ngoài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập 12 nhé.