- Áp lực có tác dụng càng mạnh khi nào ? Để thể hiện tác dụng mạnh, yếu của áp lực người ta sử dụng đại lượng nào?

- Nêu công thức tính áp suất, tên gọi, đơn vị của các đại lượng trong công thức.

Bạn đang xem: Tài liệu dạy học vật lý 8 giải bài tập

- Một chiếc bàn có khối lượng 25 kg đặt trên mặt sàn nằm ngang. Diện tích tiếp xúc giữa các chân bàn với mặt sàn là \(20\,c{m^2}\) . Tìm áp suất do bàn tác dụng lên mặt sàn.

Lời giải

- Áp lực có tác dụng càng mạnh khi áp lực càng lớn và diện tích tiếp xúc càng nhỏ.

Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực lên một đơn vị diện tích bị nén.

- Công thức tính áp suất: \(p = {F \over S}\)

Trong đó F là áp lực tác dụng lên mặt bị nén có diện tích tiếp xúc là S.

Trong hệ thống đơn vị đo lường nước ta hiện nay, đơn vị lực là niutơn (N), đơn vị diện tích là mét vuông \(\left( {{m^2}} \right)\) , đơn vị áp suất là pascan, kí hiệu là Pa.

- Đổi \(S = 20\,c{m^2} = {20.10^{ - 4}}\,{m^2}\)

Ta có \(P = m.g = 25.10 = 250N\)

Áp suất \(p = {{250} \over {{{20.10}^{ - 4}}}} = 125000\,N/{m^2}\)\( = 125000\,Pa\)


Chia sẻ


Zalo
Facebook
Trong bài: Chủ đề 7: Áp suất


Bài tập & Lời giải:Giải bài tập Tài liệu Dạy - học Vật lí lớp 8, đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý. Phát triển tư duy đột phá trong dạy học Vật lí 8, để học tốt dạy học Vật lí 8

PHẦN I: CƠ HỌC

PHẦN II. NHIỆT HỌC


Lớp 8 | Các môn học Lớp 8 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 8 chọn lọc


Danh sách các môn học Lớp 8 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Xem thêm: Balancing Redox Reactions By Oxidation Number Change Method, Mg + Hno3 = Mg(No3)2 + N2O + H2O


Toán Học

Vật Lý

Hóa Học

Sinh Học

Tin Học

Công Nghệ

GDCD


Ngữ Văn

Tiếng Anh

Lịch Sử

Địa Lý

Âm Nhạc & Mỹ Thuật


*

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12


WebSite học trực tuyến của khối chuyên văn biên soạn và tổng hợp từ các sách, tài liệu, nguồn uy tín theo sát chương trình sgk. Với các bài soạn văn, văn mẫu ngắn, hướng dẫn giải bài tập, đề thi thpt, thi vào lớp 10, đại học có lời giải và đáp án.