Giải tập phiên bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và rõ ràng bài 20: tương đối nước trong không khí. Mưa sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 28. hijadobravoda.com.com vẫn hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất trải qua loạt bài Giải tập bạn dạng đồ và bài xích tập thực hành Địa Lí 6


*

Bài 1: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở tp. Hcm và Huế, em hãy điền tiếp vào khu vực chấm (...) cho đúng:

a, TP. Hồ Chí Minh

Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng XI mang lại tháng IV (năm sau).................................Tổng lượng mưa từ tháng V mang lại tháng X.....................................................Tổng lượng mưa những năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là.....................Lượng mưa không nhiều nhất.........................vào tháng...............................................Lượng mưa nhiều nhất.........................vào tháng.........................................Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ thời điểm tháng ....................... Cho tháng ................Mùa mưa nghỉ ngơi TP. Hồ nước Chí Minh từ thời điểm tháng ....................... Mang đến tháng ...............Bạn đang xem: Giải tập phiên bản đồ lớp 6 bài 20 câu 4

b, Huế

Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng II cho tháng VII.................................................Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng VIII mang lại tháng I (năm sau)..................................Tổng lượng mưa trong những năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là.....................Lượng mưa ít nhất.........................vào tháng...............................................Lượng mưa những nhất.........................vào tháng.........................................Mùa khô ở Huế từ thời điểm tháng ....................... Cho tháng ................Mùa mưa sinh sống Huế từ tháng ....................... đến tháng ...............

Bạn đang xem: Tập bản đồ 6 bài 20

Bài 2: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào phiên bản đồ phân bố lượng mưa trên trái đất (trang 29), em hãy cho biết Việt Nam sinh sống trong khu vực có lượng mưa vừa đủ là ........................ Trong những lúc đó sinh sống bán hòn đảo .................. Cùng Bắc Phi bao gồm vĩ độ giống như như việt nam nhưng lượng mưa chỉ bao gồm ......................

Bài 3: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 6

Quan cạnh bên lược vật “Phân bó lượng mưa trên ráng giới” ngơi nghỉ hình 1, em hãy điền tiếp vào vị trí chấm (...) trong những câu sau:

Các vùng tất cả lượng mưa trên 2000mm

Ở quanh vùng ............. Châu ......... Khoảng vĩ độ ........... đến vĩ độ.......Ở quanh vùng ............. Châu ......... Khoảng tầm vĩ độ ........... Mang đến vĩ độ.......Ở khu vực ............. Châu ......... Khoảng tầm vĩ độ ........... đến vĩ độ.......

Các vùng có lượng mưa bên trên 501 - 1000mm

Ở khu vực ............. Châu .......... Khoảng chừng vĩ độ ......... Mang lại vĩ độ..........Ở khoanh vùng ............. Châu .......... Khoảng chừng vĩ độ ......... Cho vĩ độ..........

Các vùng tất cả lượng mưa dưới 200mm

Ở khu vực ............. Châu .......... Khoảng chừng vĩ độ ......... Mang lại vĩ độ..........Ở khu vực ............. Châu .......... Khoảng vĩ độ ......... Mang đến vĩ độ..........Ở khu vực ............. Châu .......... Khoảng chừng vĩ độ ......... Mang đến vĩ độ..........

Bài 4: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào lược thứ hình 1, em hãy kiếm tìm và lưu lại tên, lượng mưa của hai khoanh vùng có lượng mưa cao nhất và phải chăng nhất.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 108 Tập 2 7, Bài 108 : Luyện Tập

Nơi gồm lượng mưa thấp tốt nhất là ...................... ở ở lục địa ..........................