Tập bản đồ Địa Lí lớp 9 bài xích 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ với phân tích biểu thiết bị về sự thay đổi cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo những loại cây, sự tăng trưởng lũ gia súc, gia cầm

Với các bài giải bài bác tập Tập bạn dạng đồ và bài tập thực hành Địa Lí lớp 9 bài 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ dùng về sự thay đổi cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng bầy gia súc, gia cầm để giúp bạn thuận tiện làm bài tập về nhà, từ kia củng cố kiến thức và kỹ năng để ăn điểm cao trong các bài thi môn Địa Lí lớp 9.

Bạn đang xem: Tập bản đồ 9 bài 10

*

Bài 1 trang 15 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 9: nhờ vào số liệu sống bảng 10.1 vào SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng những nhóm cây với điền vào bảng bên.

Các đội cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số ........................(100%) ........................(100%)
Cây lương thực (............................) (............................)
Cây công nghiệp (............................) (............................)
Cây thực phẩm, cây nạp năng lượng quả (............................) (............................)

Trả lời:

Các nhóm cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số 9040,0 (100%)) 12831,4 (100%)
Cây lương thực 71,6 64,8
Cây công nghiệp 13,2 18,2
Cây thực phẩm, cây nạp năng lượng quả 15,2 17

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9:Dựa vào số liệu vẫn tính, hãy vẽ biểu đồ vật tròn biểu lộ cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo team cây.

Trả lời:

*

Bài 3 trang 15 Tập phiên bản đồ Địa Lí 9: dựa vào bảng số liệu vẫn tính, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho rằng sai:

Sự đổi khác độ bự (quy mô) diện tích là do:
*

Trả lời:

Sự chuyển đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do:
*

Bài 4 trang 15 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 9: phụ thuộc vào số liệu bảng 10.2 vào SGK, hãy vẽ biểu đồ con đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia chũm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.

Trả lời:

*

Bài 5 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Hãy khắc ghi X vào ô trống ý em chỉ ra rằng sai.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Trang 96, Luyện Từ Và Câu

Đàn lợn tăng nhanh là do:
*

Trả lời:

Đàn lợn tăng nhanh là do:
*

Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Hãy khắc ghi X vào ô trống ý em cho rằng sai.