Em hãy nối những tin tức trong khung màu xanh da trời với mỗi tin tức trong khung màu đỏ để thấy rõ câu hỏi tuyển lựa chọn và nhiệm vụ của mỗi lực lượng trong quân đội nhà Lý.

*
Bạn đang xem: Tập bản đồ lịch sử 7 bài 3

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

*

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 66, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

Bài tiếp theo
*