Giai bai tap mon dia ly lop 6 bai 16 thuc hanh doc ban do hoac luoc vì dia hinh ti le lon 2 286 0
giai bai tap sgk dia ly lop 6 bai 16 thuc khô cứng doc ban bởi hoac luoc do dia hinh ti le lon 2 318 0
hồ nước Chí Minh từ tháng XI mang đến tháng IV (năm sau). - Mùa mưa ở TP. (1)Bài 20: hơi nước khơng khí Mưa Bài trang 28 Tập thiết bị Địa Lí 6 dựa vào số liệu lượng mưa năm thành phố hcm Huế, em điền tiếp vào nơi chấm ( ) đến đúng: a, tp. Hcm - Tổng lượng mưa từ tháng XI cho tháng IV (năm sau) - Tổng lượng mưa từ tháng V mang đến tháng X - Tổng lượng mưa năm (cộng lượng mưa 12 tháng) - Lượng mưa trong tháng - Lượng mưa nhiều hồi tháng - Mùa khô TP hồ nước Chí Minh từ thời điểm tháng đến mon - Mùa mưa TP hồ nước Chí Minh từ tháng đến tháng b, Huế - Tổng lượng mưa từ tháng II mang đến tháng VII - Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng VIII mang đến tháng I (năm sau) - Tổng lượng mưa năm (cộng lượng mưa 12 tháng) - Lượng mưa trong thời điểm tháng - Lượng mưa nhiều vào thời điểm tháng - Mùa khô Huế từ tháng đến mon (2)a, tp. Hcm - Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng XI đến tháng IV (năm sau) 163mm - Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng V cho tháng X 863mm - Tổng lượng mưa năm (cộng lượng mưa 12 tháng) 1026mm - Lượng mưa nhất14mm trong thời điểm tháng - Lượng mưa nhiều nhất160mm trong thời điểm tháng - Mùa thô TP hồ nước Chí Minh từ thời điểm tháng XI mang lại tháng IV (năm sau) - Mùa mưa TP hồ nước Chí Minh từ tháng V cho tháng X b, Huế - Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng II đến tháng VII 460mm - Tổng lượng mưa từ thời điểm tháng VIII đến tháng I (năm sau) 2430mm - Tổng lượng mưa năm (cộng lượng mưa 12 tháng) 2890mm - Lượng mưa 48mmvào tháng IV - Lượng mưa nhiều 673mm vào thời điểm tháng XI - Mùa thô Huế từ tháng II cho tháng VII - Mùa mưa Huế từ thời điểm tháng VII cho tháng I (năm sau) Bài trang 28 Tập vật Địa Lí 6 nhờ vào đồ phân bổ lượng mưa giới (trang 29), em mang lại biết: Việt Nam khu vực có lượng mưa vừa phải bán hòn đảo Bắc Phi gồm vĩ độ tương tự nước ta lượng mưa tất cả Lời giải: Việt Nam khu vực có lượng mưa vừa phải 1001 – 2000mm bán đảo Arap Bắc Phi bao gồm vĩ độ tương tự nước ta lượng mưa bao gồm 200mm Bài trang 29 Tập vật Địa Lí 6 Quan ngay cạnh lược thứ “Phân bó lượng mưa giới” hình 1, em điền tiếp vào khu vực chấm ( ) câu sau: những vùng có lượng mưa 2000mm (3)- Ở khu vực châu khoảng chừng vĩ độ cho vĩ độ - Ở khoanh vùng châu khoảng chừng vĩ độ mang đến vĩ độ những vùng tất cả lượng mưa 501 - 1000mm - Ở khoanh vùng châu khoảng tầm vĩ độ mang lại vĩ độ - Ở khu vực châu khoảng tầm vĩ độ cho vĩ độ những vùng bao gồm lượng mưa 200mm - Ở khu vực châu khoảng chừng vĩ độ mang lại vĩ độ - Ở khu vực châu khoảng tầm vĩ độ mang đến vĩ độ - Ở khoanh vùng châu khoảng chừng vĩ độ mang đến vĩ độ Lời giải: các vùng gồm lượng mưa 2000mm - Ở quanh vùng Đông phái mạnh châu Á khoảng tầm vĩ độ 100N mang đến vĩ độ 100N - Ở khu vực Nam châu Á khoảng vĩ độ 230B mang lại vĩ độ 270B - Ở khu vực Nam châu mỹ khoảng vĩ độ 100N mang đến vĩ độ 50B các vùng tất cả lượng mưa 501 - 1000mm - Ở khu vực Đông châu Âu khoảng vĩ độ 400B mang lại vĩ độ 650B - Ở khoanh vùng Đông Bắc châu Á khoảng tầm vĩ độ 400B cho vĩ độ 600B các vùng bao gồm lượng mưa 200mm - Ở quanh vùng Bắc châu Phi khoảng tầm vĩ độ180B cho vĩ độ 300B - Ở quanh vùng Trung châu Á khoảng vĩ độ 300B mang đến vĩ độ 500B