Bạn đang xem: Tập bản đồ lớp 6 bài 21

Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Tập bản đồ địa lí lớp 6 - Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 21: Thực hành - Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 30. Đề Thi Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa - Tập bản đồ địa lí lớp 6B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢIBài 1: Trang 30 - sách TBĐ địa lí 6Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nộia, Yêu cầuXây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà NộiPhân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưab, Hướng dẫn cách tiến hành:Bước 1: Lập một hệ trục:OX thể hiện lượng mưa, 1cm ứng với 50mm lượng mưaO’X’ thể hiện nhiệt độ, 1cm ứng với 5°CTrục ngang biểu hiện các tháng, 1cm ứng với 1 thángBước 2: Thể hiện lượng mưa bằng biểu đồ hình cột, nhiệt độ bằng đường biểu diễn.Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa trong năm ở Hà Nội
*
Bước 3:
Ghi tên biểu đồ và ghi các chú thích vào biểu đồ đã vẽSau khi hoàn thành biểu đồ, em hãy cho biết những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian là bao nhiêu tháng?Yếu tố nào trên biểu đồ được thể hiện theo đường?Yếu tố nào trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột?Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?Đơn vị để tính nhiệt độ là..... Đơn vị để tính lượng mưa là......Nhiệt độ cao nhất:.....vào tháng...... Nhiệt độ thấp nhất:...... vào tháng......... Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất:...........Lượng mưa cao nhất:.......... vào tháng........ Lượng mưa thấp nhất:........vào tháng.......... Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất:...........Bài làm:Vẽ biểu đồ:
*
Biểu đồ thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trong năm ở Hà Nội
Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ gồm nhiệt độ và lượng mưa, trong thời gian 12 tháng.Yếu tố trên biểu đồ được thể hiện theo đường là yếu tố nhiệt độ.Yếu tố trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột là yếu tố lượng mưa.Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nhiệt độ.Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố lượng mưa.Đơn vị để tính nhiệt độ là °C. Đơn vị để tính lượng mưa là mm.Nhiệt độ cao nhất: 28,9°C vào tháng VII. Nhiệt độ thấp nhất: 16,4°C vào tháng I. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 12,5°CLượng mưa cao nhất: 335mm vào tháng VIII. Lượng mưa thấp nhất: 23mm vào tháng I. Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 312mm.Bài 2: Trang 31 - sách TBĐ địa lí 6Quan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A, B và trả lời các câu hỏi sau:
*
a, Địa điểm ANhiệt độ cao nhất khoảng......................, nhiệt độ thấp nhất khoảng................. Trong năm có bao nhiêu tháng không có mưa................, đó là các tháng.............. Địa điểm A nằm ở nửa cầu............... của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng.................b, Địa điểm BNhiệt độ cao nhất khoảng......................, nhiệt độ thấp nhất khoảng................. Trong năm có bao nhiêu tháng không có mưa................, đó là các tháng.............. Địa điểm A nằm ở nửa cầu............... của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng.................Bài làm:a, Địa điểm A
Nhiệt độ cao nhất khoảng 30,5°C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22°C. Trong năm có 6 tháng không có mưa, đó là các tháng XI, XII, I, II, III, IV.

Xem thêm: Giải Bài 145 Trang 59 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 145 Trang 59 Sgk Toán 6 Tập 2

Địa điểm A nằm ở nửa cầu Bắc của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng I.b, Địa điểm B
Nhiệt độ cao nhất khoảng 20,5°C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 10°C Trong năm không có tháng nào không có mưa. Địa điểm A nằm ở nửa cầu Nam của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng VII.