Làm quen thuộc với các dịch vụ đa số của Turbo Pascal trong bài toán soạn thảo, dịch, thực hiện, với hiệu chỉnh chương trình.

Bạn đang xem: Tin 11 bài tập và thực hành 1

2. Kỹ năng:

v biên soạn được chương trình, lưu trên đĩa, dịch lỗi cú pháp, tiến hành và tra cứu lỗi v hiệu chỉnh.

v những bước đầu tiên biết so với và ngừng một chương trình dễ dàng và đơn giản trên Turbo Pascal.

3. Thái độ: tự giác, tích cực và dữ thế chủ động trong thực hành.

B. Trọng tâm:


Biết chạy, sữa lỗi chương trình.

C. Chuẩn chỉnh bị:

1. Giáo viên: khám nghiệm phịng my vi tính đ được cài không thiếu thốn Turbo Pascal.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1, Giải Bài Tập Toán 11 Đại Số

2. HS: khám phá chương trình bi tập thực hnh 1 SGK trang 34.

D. Các bước tiết học:

 


*
4 trang
*
minh_thuy
*
1308
*
0Download
Bạn sẽ xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học tập 11 - bài xích tập và thực hành thực tế 1", để tải tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên
CT sau thời điểm hiệu chỉnh như sau:Program Cac_Phep_Toan;Uses crt;Var a, b, Tong, Hieu, Tich: integer; Thuong : Real;Begin Clrscr; Writeln (‘a, b’); Readln (a, b); Tong := a+b; Hieu := a-b; Tich := a*b; Thuong := a/b; writeln(‘Tong=’,Tong,’Hieu=’,Hieu); writeln(‘Tich=’,Tich,’Thuong=’,Thuong:5:2); readln;End.GV: Yêu cầu HS khởi hễ máy, mở CT Pascal lên cùng mở bài bác Cac_Phep_Toan sinh hoạt tiết 1 hôm trước ra.HS: triển khai các yêu ước của GV chuyển ra.GV: những em tiến hành chạy CT để sữa lỗi, giả dụ CT có lỗi thì hệ thống sẽ báo lỗi tại cái đó.HS: Nhấn tổ hợp phím: Ctrl + F9 để chạy CT.GV: Lỗi thứ nhất đó là gì?HS: Khái báo CT thiếu vết ;GV: các em liên tiếp chạy CT và tiến hành sữa lỗi tiếp. Cụ lỗi tiếp theo đó là gì?HS: Sau khai báo đổi thay phải có dấu ; với ta không khái báo cho những biến Tong, Hieu, Tich, Thuong.GV: Thế các em hãy khai báo thay đổi cho nó.HS: triển khai hoàn thiện CT trên.GV: đông đảo lỗi tiếp theo sau đó là gì?HS: các lỗi tiếp sau đó là cú pháp câu lệnh gán sai, cú pháp như sau:Tong : = a+b;Hieu : = a-b;Tich : = a*b;Thuong : = a/b;GV: Còn những lỗi làm sao nữa giỏi không, nếu như không các em lưu giữ một lần nữa trước lúc ta làm trọng trách khác.HS: Không, thực hiện lưu lại bằng cách nhấn phím F2.HĐ2: Trở về màn hình soạn thảo:Nội dungHoạt rượu cồn của GV cùng HS! dấn phím Enter nhằm trở về màn hình soạn thảo.GV: sau khoản thời gian chạy CT xopng, làm cầm cố nào nhằm trở lại screen soạn thảo văn bản ?HS: thừa nhận phím Enter.HĐ3: thực hiện chương trình::Nội dungHoạt hễ của GV và HSNhấn tổ hợp phím: Ctrl + F9 để chạy chương trình, tiếp đến nhập a = 6, b = 2 vào rồi xem kết quả.Tiếp tục nhấn tổng hợp phím: Ctrl + F9 nhằm chạy CT, nhập bộ dữ liệu 10; 3 vào. Tác dụng như sau:GV: Hãy chạy CT?HS: Nhấn tổng hợp phím: Ctrl + F9.GV: Hãy nhập bộ dữ liệu sau:a = 6b = 2HS: thực hiện yêu cầu trên.GV: Hãy quan cạnh bên kết quả, tất cả nhận xét gì không?HS: tác dụng là:Tong = 8Hieu = 4Tich = 12Thuong = 3.00à Như vậy tác dụng đúng.GV: tại sao Thuong lại có công dụng 3.00?HS: bởi Thuong thuộc kiểu thực, ta mang 2 chữ số sau dấu phẩy.GV: thực hiện CT cùng với bộ dữ liệu 10; 3 với quan sát tác dụng trên màn hình.HS: quan tiền sát công dụng trên màn hình.GV: vì sao ta yêu cầu nhập các bộ dữ liệu khác nhau?HS: Để coi tính chính xác của thuật toán.GV: Hãy gìn giữ lần cuối.HS: thừa nhận phím F2 để lưu lại.E. Củng cố:Nắm các bước để hồn thành một chương trình.Biết biên dịch CT.Thực hiện những bộ tài liệu khác nhau.Hiệu chỉnh CT.Bài tập cũng cố: Viết CT nhập từ bàn phím hai quý hiếm a và b tuỳ ý, hiểu được a cùng b là nhì cạnh của tam giác vuông. Tính cạnh huyền và ăn diện tích của tam giác vuông đó?Dặn dò:Xem lại các phần đang học với làm những bài tập vào SGK, SBT.F. Rút khiếp nghiệm: