Toán tiểu học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản giúp các em học viên tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Tính diện tích

Nhờ đó, vẫn biết cách vận dụng vào bài bác tập giỏi hơn, để càng ngày càng học xuất sắc môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới trên đây của hijadobravoda.com:


Tổng hợp cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tè học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta mang chiều dài cùng chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta mang chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT tra cứu cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh đã biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta đem độ dài một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình vuông, nhằm tìm cạnh hình vuông vắn ta rước chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích s hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với bao gồm nó.

Mở rộng: trường hợp biết diện tích s hình vuông, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng hai cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:

Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta mang độ lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta mang chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta lấy tích độ dài hai đường chéo chia đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ nhiều năm 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta kiếm tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta đem độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như ta biết diện tích hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta lấy độ dài các cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình thang cùng độ nhiều năm 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta đem tổng độ dài hai lòng nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: giả dụ biết diện tích s hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tròn, ta rất có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy chào bán kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p x c

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy chu vi dưới mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta đem chiều rài nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích bao phủ hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinh hình nón (l). Đường sinh có thể là một đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh bao gồm chiều lâu năm từ mép của vòng tròn cho đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị xê dịch là 3,14r: phân phối kính mặt đáy hình nón cùng bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung quanh hình nón cùng với diện tích mặt dưới hình nón. Vày diện tích mặt đáy là hình trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: chào bán kính hình tròn trụ đáy.

Xem thêm: Hình Học 8 Bài 1: Định Lý Talet Toán 8, Định Lí Talet Trong Tam Giác

h: là con đường cao hạ từ bỏ đỉnh xuống trọng tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính khía cạnh cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
đái Ngọc
hijadobravoda.com
602
Lượt tải: 13.001 Lượt xem: 539.639 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết hijadobravoda.com về

Link tải về chính thức:

Toán tè học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng tải về Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA