Chương này củng cố, mở rộng hiểu biết của học viên về Lí thuyết tập hợp đã có được học sinh sống lớp dưới, cung cấp các con kiến thức ban sơ về lô ghích và các khái niệm số ngay sát đúng, sai số sản xuất sơ sở để học tốt các chương sau. Bài này là bài bắt đầu của chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lí thuyết

I. Mệnh đề, mệnh đề đựng biến

1. Mệnh đề

Khái niệm: Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng giỏi sai của nó. Một mệnh đề bắt buộc vừa đúng, vừa sai.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 1 lý thuyết

Ví dụ:

1+3=4 là mệnh đề.

“Cô giáo xinh quá” không hẳn là mệnh đề.

2. Mệnh đề cất biến

Khái niệm: Mệnh đề chứa thay đổi là câu xác định mà sự đúng tốt sai của chính nó còn tùy thuộc vào một hay các yếu tố biến đổi đổi.

Ví dụ: Xét câu “n chia hết mang đến 3” là mệnh đề đựng biến.

Ta chưa xác minh được tính trắng đen của câu này. Tuy nhiên với mỗi quý hiếm của n ở trong tập thích hợp số nguyên mang lại ta một mệnh đề.

Chẳng hạn với “n=4” ta được mệnh đề “4 chia hết cho 3”- sai.

Với “n=6” ta được mệnh đề “6 chia hết mang đến 3”- đúng.

II. Phủ định của một mệnh đề

Phủ định của một mệnh đề A, là 1 trong những mệnh đề, kí hiệu là $overlineA$. Nhị mệnh đề A và $overlineA$ có những khẳng định trái ngược nhau.

ví như A đúng thì $overlineA$ sai. Trường hợp A không đúng thì $overlineA$ đúng.

Để tủ định một mệnh đề, ta thêm hoặc sút từ không hoặc không phải vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Ví dụ:

A: “$pi$ là số hữu tỉ.” -sai

$overlineA$: “$pi$ ko là số hữu tỉ.”-đúng.

III. Mệnh đề kéo theo

Khái niệm: Mệnh đề “Nếu p thì Q” được hotline là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là $P Rightarrow Q$. Ta nói p. Là mang thiết, Q là kết luận của định lí hoặc phường là đk đủ để có Q hoặc Q là điều kiện cần để sở hữu P

Chú ý: Mệnh đề $P Rightarrow Q$ chỉ không đúng khi p. đúng và Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề “-3>-2” $Rightarrow (-3)^2> (-2)^2$”- đúng.

IV. Mệnh đề đảo- nhì mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q Rightarrow P$ được điện thoại tư vấn là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề $P Rightarrow Q$.

Nếu cả nhì mệnh đề $P Rightarrow Q$ và $Q Rightarrow P$ những đúng ta nói phường và Q là hai mệnh đề tương đương. Kí hiệu $P Leftrightarrow Q$.

Ví dụ: Tam giác ABC cân và có một góc $60^0$ là điều kiện cần cùng đủ để tam giác ABC đều.

Xem thêm: Hàm Tìm Kiếm Trả Về Nhiều Giá Trị Trong Danh Sách Dữ Liệu, Excel Vlookup: Trả Về Nhiều Kết Quả Phù Hợp

 V. Kí hiệu $forall$ và $ exists$

Kí hiệu $forall$ đọc là "với mọi", $exists$ hiểu là gồm một (tồn trên một) giỏi có ít nhất một (tồn tại tối thiểu một).