Mục Lục Toán học Lớp 12 - chương trình học lớp 12 chi tiết mới độc nhất vô nhị hiện nay. Coi mục lục sách giáo khoa môn toán lớp 12 để cầm được lịch trình học xuất sắc hơn nhé.

Mục lục toán học tập lớp 12 được chia thành hai phần bao gồm đó là Giải Tích với Hình Học. Trong các số ấy giải tích lớp 12 bao gồm 4 chương cùng 18 bài học, trong các số đó hình học lớp 12 bao hàm 3 chương với 8 bài học. Coi ngay bên dưới đây là mục lục cụ thể toán học tập lớp 12 nhé.

Mục Lục Giải Tích 12

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

» bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch vươn lên là Của Hàm Số

» bài bác 2: cực Trị Của Hàm Số

» bài bác 3: giá chỉ Trị lớn nhất Và giá Trị nhỏ tuổi Nhất Của Hàm Số

» bài xích 4: Đường Tiệm Cận

» bài xích 5: khảo sát Sự trở thành Thiên và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

» Ôn Tập Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát & Vẽ Đồ Thị Hàm Số

» câu hỏi Trắc Nghiệm Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát và Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Chương II: Hàm Số Lũy quá Hàm Số Mũ cùng Hàm Số Lôgarit

» bài bác 1: Lũy Thừa

» bài xích 2: Hàm Số Lũy Thừa

» bài bác 3: Lôgarit

» bài bác 4: Hàm Số Mũ, Hàm Số Lôgarit

» bài xích 5: Phương Trình Mũ cùng Phương Trình Lôgarit

» bài xích 6: Bất Phương Trình Mũ cùng Bất Phương Trình Lôgarit

» Ôn Tập Chương II: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ và Hàm Số Lôgarit

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương II: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ với Hàm Số Lôgarit

Chương III: Nguyên Hàm – Tích Phân & Ứng Dụng

» bài xích 1: Nguyên Hàm

» bài bác 2: Tích Phân

» bài bác 3: Ứng Dụng Của Tích Phân vào Hình Học

» Ôn Tập Chương III: Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

» bài bác Tập Trắc Nghiệm Chương III: Nguyên Hàm Tích Phân và Ứng Dụng

Chương IV: Số Phức

» bài bác 1: Số Phức

» bài bác 2: Cộng, Trừ với Nhân Số Phức

» bài 3: Phép phân tách Số Phức

» bài 4: Phương Trình Bậc hai Với thông số Thực

» Ôn Tập Chương IV: Số Phức

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương IV: Số Phức

Ôn Tập cuối năm - Giải Tích 12

Mục Lục Hình học 12

Chương I: Khối Đa Diện

» bài bác 1: tư tưởng Về Khối Đa Diện

» bài bác 2: Khối Đa Diện Lồi và Khối Đa Diện Đều

» bài xích 3: định nghĩa Về Thể Tích Của Khối Đa Diện

» Ôn Tập Chương I: Khối Đa Diện

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương I: Khối Đa Diện

Chương II: mặt Nón, phương diện Trụ, phương diện Cầu

» bài 1: quan niệm Về khía cạnh Tròn Xoay

» bài xích 2: phương diện Cầu

» Ôn Tập Chương II: mặt Nón, mặt Trụ, khía cạnh Cầu

» câu hỏi Trắc Nghiệm Chương II: phương diện Nón, mặt Trụ, khía cạnh Cầu

Chương III: phương pháp Tọa Độ Trong ko Gian

» bài xích 1: Hệ Tọa Độ Trong ko Gian

» bài 2: Phương Trình khía cạnh Phẳng

» bài bác 3: Phương Trình Đường trực tiếp Trong ko Gian

» Ôn Tập Chương III: cách thức Tọa Độ Trong ko Gian

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương III: cách thức Tọa Độ Trong ko Gian

Ôn Tập thời điểm cuối năm - Hình học tập 12

Trên là mục lục chi tiết toán học tập lớp 12, trưng bày chương trình học toán học tập lớp 12. Mong muốn với mục lục môn toán học lớp 12 sống trên sẽ giúp các bạn nắm bắt được công tác học tốt nhất. Học giỏi toán 12 bởi các giải mã bài tập SGK đã gồm đáp án vào từng bài bác nhé.
Bạn đang xem: Toán 12 hình

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Ở Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số môn Giải Tích Lớp 12, các các bạn sẽ được trình làng về những khái niệm như: Sự đồng biến, nghịch trở nên của hàm số, cực trị của hàm số, tìm giá trị lớn số 1 và giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của hàm số, con đường tiệm cận là gì và ở đầu cuối là khảo sát điều tra sự … about Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch đổi thay Của Hàm SốNội dung bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch biến hóa Của Hàm Số trực thuộc Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số môn Giải Tích Lớp 12, giúp chúng ta nắm khái niệm cố kỉnh nào là hàm số đồng biến, nghịch biến và điều kiện để hàm số đơn điệu trên một … about bài bác 1: Sự Đồng Biến, Nghịch trở nên Của Hàm Số


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch trở nên Của Hàm SốBài Tập 5 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Chứng minh các bất đẳng thức sau:a. ( an x > x (0 x + fracx^33 (0 about bài xích Tập 5 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch biến hóa Của Hàm SốBài Tập 4 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Chứng minh rằng hàm số (y = sqrt2x - x^2) đồng đổi thay trên khoảng chừng ((0; 1)) và nghịch phát triển thành trên khoảng chừng ((1; 2)).Lời Giải bài bác Tập 4 Trang 10 SGK Giải Tích 12Điều kiện: (2x - x^2 ≥ 0 ⇔ x(x - 2) … about bài bác Tập 4 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch trở thành Của Hàm SốBài Tập 3 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Chứng minh rằng hàm số (y = fracxx^2 + 1) đồng trở thành trên khoảng tầm ((-1; 1)); nghịch trở nên trên các khoảng ((-∞; -1)) cùng ((1; +∞)).Lời Giải bài xích Tập 3 Trang 10 SGK Giải Tích 12Tập xác định: D … about bài Tập 3 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch biến đổi Của Hàm SốBài Tập 2 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:a. (y = frac3x + 11 - x)b. (y = fracx^2 - 2x1 - x)c. (y = sqrtx^2 - x - 20)d. (y = frac2xx^2 - 9)Lời Giải bài Tập 2 Trang 10 … about bài Tập 2 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch biến chuyển Của Hàm SốBài Tập 1 Trang 9 SGK Giải Tích Lớp 12Xét sự đồng biến, nghịch vươn lên là của hàm số:a. (y = 4 + 3x - x^2)b. (y = frac13x^3 + 3x^2 - 7x - 2)c. (y = x^4 - 2x^2 + 3)d. (y = -x^3 + x^2 - 5)Lời Giải bài Tập 1 Trang 9 SGK Giải … about bài xích Tập 1 Trang 9 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 2: rất Trị Của Hàm SốNội dung bài 2: rất Trị Của Hàm Số nằm trong Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số môn Giải Tích Lớp 12. Giúp các bạn nắm được nhị khái niệm quan trọng đặc biệt nhất cực trị của hàm số là cực lớn và rất tiểu của hàm số. Kèm từ đó là điệu kiện cần và đủ nhằm … about bài 2: cực Trị Của Hàm Số
Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Phi Nhung Bao Tuổi Hay 51 Tuổi? Phi Nhung 49 Tuổi Hay 51 Tuổi

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 2: cực Trị Của Hàm SốBài Tập 6 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Xác định giá trị của tham số m nhằm hàm số (y = fracx^2 + mx + 1x + m) đạt cực lớn tại (x = 2).Lời Giải bài bác Tập 6 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Vận dụng loài kiến thức: (x_0) là điểm cực đại của hàm số (y = f(x) ⇔ … about bài bác Tập 6 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 2: rất Trị Của Hàm SốBài Tập 5 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Tìm a và b để những cực trị của hàm số (y = frac53a^2x^3 + 2ax^2 - 9x + b) hầu như là đầy đủ số dương cùng (x_0 = -frac59) là điểm cực đại.Lời Giải bài bác Tập 5 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Ta có: (y" = 5a^2x^2 + … about bài bác Tập 5 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12