Toán có lời văn lớp 3 là dạng toán thực tế mà học viên được tiếp cận từ hết sức sớm, có chân thành và ý nghĩa quan trọng và thực tiễn cao. Bài toán hướng dẫn học sinh một số mẹo khi giải toán gồm lời văn lớp 3. Giúp học sinh biết cách bao giờ thực hiện tại phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giải toán gồm lời văn để đạt kết quả đúng đắn nhất là điều mà shop chúng tôi luôn phía tới.

Bạn đang xem: Toán 2 lời giải lớp 3


*
1. Một số trong những mẹo lúc giải toán có lời văn lớp 3

a. Việc có lời văn thực hiện phép tính cộng.

Dạng 1: Trong việc lời văn gồm chữ …“thêm” …ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 1: công ty An có 6 nhỏ gà, người mẹ mua “thêm” 4 con gà. Hỏi nhà An có toàn bộ mấy nhỏ gà?

Bài giải:

Số con gà bên An có toàn bộ là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 con gà.

Dạng 2: Trong việc lời văn có chữ …“hỏi cả hai” …ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 2: An tất cả 3 trái cam, Bình tất cả 5 trái cam. Hỏi cả hai các bạn có mấy quả cam?

Bài giải:

Số quả bóng cả đôi bạn có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 quả bóng

Dạng 3: Trong việc lời văn tất cả chữ …“có”… “hỏi”…”có vớ cả”…ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 nhỏ ở dưới ao và 6 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có vớ cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có toàn bộ là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 bé vịt

Dạng 4: Trong câu hỏi lời văn tất cả chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 4: tầm giá sách Toán là 752 đồng, giá thành sách tiếng việt nhiều hơn mức chi phí sách toán là 48 đồng. Hỏi giá tiền sách tiếng việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá chi phí sách giờ đồng hồ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Việc có lời văn tiến hành phép tính trừ

Dạng 1: Trong bài toán lời văn có chữ …“bớt” …ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ dài 12 cm, bố em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài từng nào cm?

Bài giải:

Số centimet thanh gỗ còn sót lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong bài toán lời văn có chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 6: bạn Long 9 quả bóng, chúng ta Long thả 3 trái bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy quả bóng?

Bài giải:

Số trái bóng của chúng ta Long sót lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 quả bóng.

Dạng 3: Trong câu hỏi lời văn bao gồm chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A có 40 học sinh. Lớp 1B gồm ít hơn lớp 1A là 6 học tập sinh. Hỏi lớp 1B tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

Số học sinh của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong bài toán lời văn tất cả chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng hơn, các hơn, ít hơn)…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 8: chúng ta An nặng trĩu 41 kg, chúng ta Lan năng 38 kg. Hỏi chúng ta An năng hơn bạn Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số cam kết lô gam các bạn An nặng hơn chúng ta Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong việc lời văn gồm chữ …“cho biết nhì bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi các bạn còn lại”…ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 9: chúng ta Hương và chúng ta Hoa tham khảo được 120 nhỏ tem. Trong những số ấy bạn Hương xem tư vấn được 80 bé tem. Hỏi bạn Hoa đọc được bao nhiêu con tem?

Bài giải:

Số nhỏ tem chúng ta Hoa xem tư vấn được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 con tem.

2. Tuyển tập 40 việc có lời văn lớp 3 được đặt theo hướng dẫn

Bài 1: hai thùng có 58 lít dầu, nếu sản xuất thùng đầu tiên 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu nhát thùng vật dụng hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu chế tạo thùng đầu tiên 5 lít thì tổng cộng dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vào thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng trang bị hai là 2 phần

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng sản phẩm hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu làm việc thùng đầu tiên là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An cài 3 cây viết chì và 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng cài đặt 5 quyển vở và 5 cây viết chì hết 25 ngàn đồng. Tính số tiền một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 bút chì hết số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 dòng bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa bao gồm 9 thùng cốc. Sau khoản thời gian bán đi 450 dòng cốc thì quầy đó còn sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước lúc bán quầy đó bao gồm bao nhiêu dòng cốc?

Hướng dẫn

Số thùng cốc đã chào bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng gồm số cốc là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi chào bán thùng có số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một họp báo hội nghị người ta đó kê 9 sản phẩm ghế đầy đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tiễn có đến 108 bạn đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy sản phẩm ghế nữa new đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế tất cả số vị trí là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế đề xuất kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày máy hai bán được gấp 3 lần ngày lắp thêm nhất. Cà nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày trang bị hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một cái cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong những số đó 4 nhịp dài đều nhau còn nhịp ở trung tâm thì dài hơn mỗi nhịp tê 10m. Tính nhịp chủ yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn lại mỗi nhịp dài số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng nề 200g. 5 bao xi măng như vậy có khối lượng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cửa cây ăn quả gồm 5 mặt hàng cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và tất cả 9 sản phẩm cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi sân vườn cây ăn uống quả đó có toàn bộ bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây hãng apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 quyển sách xếp phần nhiều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn tất cả số sách như nhau. Số sách nghỉ ngơi mỗi ngăn gồm là từng nào quyển?

Hướng dẫn:

Số phòng sách gồm là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách làm việc mỗi ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân có 16 nhỏ ngan, số vịt nhiều gấp rất nhiều lần số ngan và ít hơn số kê là 6 con.

Hỏi trên sảnh có toàn bộ bao nhiêu nhỏ gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số con gà trên sân là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, gà , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. trong một hội thi làm hoa, các bạn Hồng làm cho được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm thấp hơn Mai 5 bông cùng chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi tía bạn có tác dụng được từng nào bông hoa tất cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai có tác dụng được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm cho được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả bố bạn có tác dụng được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ hai bạn trẻ đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi bao gồm bốn chúng ta đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi các bạn đều đấu với một các bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Bà mẹ mang ra chợ phân phối 25 quả cam cùng 75 quả quýt. Buổi sáng bà bầu đã bán được1/5 số cam và quýt, còn sót lại số cam và số quýt bà mẹ để chiều buôn bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam cùng quýt người mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam cùng quýt chị em đã chào bán buổi sáng là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng nề 32 kg. Nếu thùng đựng một ít số dầu hỏa kia thì nặng trĩu 17kg. Hỏi lúc thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng nề số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng số kg là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Gồm 234kg đường chia phần đa vào 6 túi. 8 túi như vậy gồm số đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi đựng số klg mặt đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi như vậy chứa số đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày lắp thêm hai bán tốt gấp 3 lần ngày máy nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: tất cả 45 câu hỏi trong hội thi khoa học.Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm,trả lời không nên bị trừ 2 điểm. Toàn bộ các câu hỏi đều được trả lời.Hỏi nếu Henry trả lời được 150 điểm thì các bạn ấy đã vấn đáp đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương thức giả thiết tạm:

Giả sử Henry vấn đáp đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc kia tổng điểm của người sử dụng Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng lên là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tạo thêm là bởi ta đã mang đến Henry trả lời đúng không còn 45 câu.

1 câu đúng hơn 1 câu không đúng số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry trả lời sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời chính xác là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, ví như tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Cha rổ bao gồm số cam bằng nhau. Nếu bán 60 quả ngơi nghỉ rổ vật dụng nhất, cung cấp 45 quả làm việc rổ thứ

2 cùng 75 quả làm việc rổ sản phẩm công nghệ 3 thì số cam còn lại nhiều hơn thế nữa số cam đã cung cấp là 30 quả. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã phân phối là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vào 3 rổ lúc đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm thuở đầu có số quả là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng có 6 vỏ hộp kẹo, từng hộp bao gồm 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo có số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả có số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ đi sở hữu bi, mỗi bạn oder 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn đặt hàng số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn oder tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: tất cả 5 thùng kẹo đồng nhất chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo bao gồm 6 gói. Hỏi từng gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo cất số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu mang 4 quyển sách của ngăn đầu tiên chuyển sang chống thứ nhì thì số cuốn sách của hai ngăn bởi nhau. Hỏi đích thực mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn trước tiên hơn chống thứ hai số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn đầu tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn thứ nhì là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: có một đơn vị chức năng bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi mặt hàng 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi mong muốn xếp thành 8 hàng thì từng hàng bao gồm bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số người của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 sản phẩm thì từng hàng gồm số bạn là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số trong những bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi hy vọng chia số bi đó thành từng túi 4 bi thì phân chia được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi mỗi túi có 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài có 26 bạn đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 fan (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài phải đón tất cả bao nhiêu mẫu tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính lái xe thì từng xe chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 fan ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe.

Vậy số xe tắc xi phải đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một số viên kẹo tạo thành 8 túi. Nếu cướp đi 17 viên kẹo thì số kẹo sót lại được chia những thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Vât Lý 8 - Giải Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 8 Hay Nhất

Hướng dẫn:

1 túi tất cả số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An gồm là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng có 16 viên bi, Toàn tất cả số bi cấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả cặp đôi có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn bao gồm số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả cặp đôi bạn trẻ có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một siêu thị ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán tốt số đường sụt giảm 3 lần đối với ngày đồ vật nhất. Hỏi ngày lắp thêm hai bán thấp hơn ngày đầu tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày vật dụng hai bán tốt số mặt đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày trang bị hai bán thấp hơn ngày đầu tiên số klg con đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có bố thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng vật dụng hai đựng gấp 3 lần thùng vật dụng nhất, thùng thứ cha chứa hèn thùng vật dụng hai 2 lần. Hỏi thùng thứ cha chứa từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng sản phẩm công nghệ hai chứa số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ cha chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học có 6 mặt hàng ghế, mỗi sản phẩm ghế gồm 3 chỗ ngồi. Hỏi chống học kia có bao nhiêu vị trí ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học gồm số ghế ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi tất cả 6 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như vậy có bao nhiêu kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi bao gồm số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: trên bàn có 4 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 9 quả. Hỏi trên bàn có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số quả cam là: 4 x 9 = 36 trái cam

Bài 34: bên trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 3 quả. Hỏi bên trên bàn tất cả bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quả cam là: 4 x 3 = 12 trái cam

Bài 35: bên trên bàn tất cả 4 đĩa cam, từng đĩa có 2 quả. Hỏi bên trên bàn tất cả bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số quả cam là: 4 x 2 = 8 quả cam

Bài 36: bên trên bàn bao gồm 7 đĩa cam, mỗi đĩa có 8 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số quả cam là: 7 x 8 = 56 quả cam

Bài 37: trên bàn gồm 7 chồng sách, mỗi chồng sách có 9 quyển sách. Hỏi trên bàn bao gồm mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số quyển sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam gồm 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như vậy có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có tất cả số trái là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: trên bàn tất cả 8 ck sách, mỗi ck sách tất cả 2 quyển sách. Hỏi trên bàn gồm mấy quyển sách?