- Chọn bài xích -Toán 4 VNEN bài 59: Ki-lô-mét vuôngToán 4 VNEN bài bác 60: Hình bình hànhToán 4 VNEN bài 61: diện tích hình bình hànhToán 4 VNEN bài bác 62: Phân sốToán 4 VNEN bài 63: Phân số và phép phân tách số từ bỏ nhiênToán 4 VNEN bài xích 64: Luyện tậpToán 4 VNEN bài bác 65: Phân số bằng nhauToán 4 VNEN bài bác 66: Rút gọn gàng phân sốToán 4 VNEN bài 67: Quy đồng mẫu số các phân sốToán 4 VNEN bài xích 68: Quy đồng mẫu mã số những phân số (tiếp theo)Toán 4 VNEN bài xích 69: Luyện tậpToán 4 VNEN bài 70: đối chiếu hai phân số tất cả cùng chủng loại sốToán 4 VNEN bài 71: so sánh hai phân số không giống mẫuToán 4 VNEN bài xích 72: Em ôn lại đông đảo gì sẽ họcToán 4 VNEN bài bác 73: Phép cộng phân sốToán 4 VNEN bài xích 74: Phép cộng phân số (tiếp theo)Toán 4 VNEN bài 75: Phép trừ phân sốToán 4 VNEN bài bác 76: Phép trừ phân số (tiếp theo)Toán 4 VNEN bài bác 77: Em ôn lại đều gì sẽ họcToán 4 VNEN bài bác 78: Phép nhân phân sốToán 4 VNEN bài bác 79: Luyện tậpToán 4 VNEN bài 80: tra cứu phân số của một sốToán 4 VNEN bài bác 81: Phép phân tách phân sốToán 4 VNEN bài xích 82: Luyện tậpToán 4 VNEN bài bác 83: Em ôn lại rất nhiều gì đang họcToán 4 VNEN bài xích 84: Em ôn lại đều gì vẫn họcToán 4 VNEN bài 85: Em vẫn học được phần lớn gì?Toán 4 VNEN bài 86: Hình thoiToán 4 VNEN bài bác 87: diện tích s hình thoiToán 4 VNEN bài 88: Em ôn lại các gì đã họcToán 4 VNEN bài bác 89: giới thiệu về tỉ sốToán 4 VNEN bài bác 90: Tìm hai số biết tổng và tỉ số của nhì số đóToán 4 VNEN bài bác 91: Em ôn lại hầu hết gì sẽ họcToán 4 VNEN bài 92: Em ôn lại hồ hết gì sẽ họcToán 4 VNEN bài bác 93: Tìm hai số biết hiệu với tỉ số của hai số đóToán 4 VNEN bài bác 94: Em ôn lại phần lớn gì đã họcToán 4 VNEN bài 95: Em ôn lại hầu như gì sẽ họcToán 4 VNEN bài xích 96: Tỉ lệ phiên bản đồToán 4 VNEN bài xích 97: Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồToán 4 VNEN bài xích 98: Thực hànhToán 4 VNEN bài xích 99: Ôn tập về số tự nhiênToán 4 VNEN bài bác 100: Ôn tập về các phép tính cùng với số từ bỏ nhiênToán 4 VNEN bài bác 101: Ôn tập về biểu đồToán 4 VNEN bài bác 102: Ôn tập về phân sốToán 4 VNEN bài bác 103: Ôn tập những phép tính cùng với phân sốToán 4 VNEN bài bác 104: Ôn tập các phép tính cùng với phân số (tiếp theo)Toán 4 VNEN bài bác 105: Ôn tập về đại lượngToán 4 VNEN bài 106: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)Toán 4 VNEN bài 107: Ôn tập về hình họcToán 4 VNEN bài xích 108: Ôn tập về tra cứu số vừa phải cộngToán 4 VNEN bài xích 109: Ôn tập về tìm nhì số biết tổng với hiệu của nhì số đóToán 4 VNEN bài bác 110: Ôn tập về tìm nhì số biết tổng (hiệu) với tỉ số của nhì số đóToán 4 VNEN bài xích 111: Em ôn lại rất nhiều gì đã họcToán 4 VNEN bài bác 112: Em đang học được phần đông gì?


Bạn đang xem: Toán 4 bài 82 luyện tập

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: trên đây

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 60 Toán 4 VNEN Tập 2). Tính rồi rút gọn:

*

Trả lời:

*

Câu 2. (trang 60 Toán 4 VNEN Tập 2). Tính (theo mẫu):

*

Trả lời:


*

Câu 3. (trang 60 Toán 4 VNEN Tập 2). Tính bằng hai cách:

*

Trả lời:

*

Câu 4. (trang 60 Toán 4 VNEN Tập 2). từng phân số :


Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Bồ Công Anh Tiếng Anh Là Gì Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống?

*
cấp mấy lần phân số
*

Trả lời:

*

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 61 Toán 4 VNEN Tập 2). Em hãy tính xem năm trước gấp bao nhiêu lần

*