- Chọn bài bác -Bài 1: khái niệm về biểu thức đại sốBài 2: giá trị của một biểu thức đại sốBài 3: Đơn thứcBài 4: Đơn thức đồng dạngLuyện tập trang 36Bài 5: Đa thứcBài 6: Cộng, trừ đa thứcLuyện tập trang 40-41Bài 7: Đa thức một biếnBài 8: Cộng, trừ đa thức một biếnLuyện tập trang 46Bài 9: Nghiệm của đa thức một biếnÔn tập chương IV (Câu hỏi ôn tập - bài tập)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 4: Đơn thức đồng dạng giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lí và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 bài bác 4 trang 33: Cho đơn thức 3x2 yz.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 2 bài 4 đơn thức đồng dạng

a) Hãy viết ba đối kháng thức có phần đổi mới giống phần thay đổi của 1-1 thức sẽ cho.

b) Hãy viết ba đối kháng thức bao gồm phần biến khác phần đổi thay của solo thức sẽ cho.

Lời giải

Phần phát triển thành của đối chọi thức 3x2 yz là x2 yz

Nên ta có:

a) Ba 1-1 thức tất cả phần thay đổi giống phần biến chuyển của 1-1 thức đã đến là: 5x2 yz; 111x2 yz

b) Ba đối kháng thức bao gồm phần biến chuyển khác phần biến đổi của 1-1 thức đã cho rằng : xyz; 3x2 y2 z; 14x3 y2 z2

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 2 bài bác 4 trang 33: Ai đúng ? Khi đàm luận nhóm, bạn Sơn nói:

“0,9xy2 với 0,9x2y là hai đối chọi thức đồng dạng” các bạn Phúc nói: “Hai 1-1 thức trên ko đồng dạng”. Ý con kiến của em ?

Lời giải

Phần biến hóa của đối chọi thức 0,9xy2 là xy2

Phần thay đổi của solo thức 0,9x2 y là x2 y

Phần đổi thay của hai 1-1 thức không giống nhau nên hai 1-1 thức kia không đồng dạng

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 bài bác 4 trang 34: Hãy tìm kiếm tổng của ba 1-1 thức: xy3; 5xy3 với -7xy3.

Lời giải

Ta có: xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = (3 + 5 – 7) xy3 = 1. Xy3 = xy3

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 15 (trang 34 SGK Toán 7 tập 2): Xếp những đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

*

Lời giải:

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

*

bởi vì nhóm 1 bao gồm phần trở nên chung là: x2y, nhóm 2 bao gồm phần đổi thay chung là: xy2

Còn lại 1-1 thức xy (có phần biến đổi là xy) không đồng dạng với những đơn thức nào đã cho.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng


Bài 16 (trang 34 SGK Toán 7 tập 2): tìm kiếm tổng của ba đơn thức: 25xy2; 55xy2 và 75xy2.

Lời giải:

Tổng của ba đơn thức là:

25xy2 + 55xy2 + 75 xy2 = (25 + 55 + 75)xy2 = 155xy2

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 17 (trang 35 SGK Toán 7 tập 2): Tính cực hiếm của biểu thức sau trên x = 1 với y = -1:

*

Lời giải:


*

Thay x = 1 với y = – 1 vào biểu thức A sau thời điểm rút gọn ta có:

*

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 18 (trang 35 SGK Toán 7 tập 2): Đố:

Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí bên dưới thời vua trằn Nhân Tông được đặt cho 1 đường phố của hà nội Hà Nội. Em đang biết tên tác giả đó bằng cách tính các tổng với hiệu tiếp sau đây rồi viết chữ tương xứng vào ô dưới công dụng đơn thức mang lại tỏng bảng sau:

*

Lời giải:

Trước không còn ta thu gọn những đơn thức đồng dạng để khẳng định mỗi chữ cái tương xứng với tác dụng nào trong ô trống của bảng.


*
*
*

Sau kia điền chữ cái vào ô tương ứng:


*

Vậy tên người sáng tác cuốn Đại Việt sử kí là LÊ VĂN HƯU.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 19 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính cực hiếm của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1.

Lời giải:

*

Vậy quý hiếm của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 trên x = 0,5 cùng y = –1 là -17/4.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài trăng tròn (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Viết ba đối chọi thức đồng dạng với đối chọi thức -2x2y rồi tính tổng của tất cả bốn solo thức đó.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Tổng Kết Phần Tập Làm Văn Ngữ Văn 9 Tập 2, Soạn Văn 9 Tập 2 Bài Tổng Kết Phần Tập Làm Văn

Lời giải:

Có vô số đối kháng thức đồng dạng với đơn thức –2x2y tất cả dạng k.x2.y (các các bạn lấy hệ số k tùy ý khác 0).

Ba solo thức đồng dạng cùng với –2x2y là: 5x2y ; 2,5x2y ; –3x2y

Tổng cả bốn solo thức:

–2x2y + 5x2y + 2,5x2y + (–3x2y)

= (-2 + 5 + 2,5 – 3)x2y

= 2,5x2y

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 21 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính tổng của những đơn thức:

*

Lời giải:

Đây là ba đối chọi thức đồng dạng, cần tổng của chúng là:


*

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 22 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính tích những đơn thức sau rồi tìm kiếm bậc của 1-1 thức dìm được:

*

Lời giải:

a) Tích của hai đối chọi thức là:

*

Bậc của solo thức bên trên là tổng cộng mũ của những biến x cùng y

Số nón của x là 5 ; Số nón của y là 3

⇒ Bậc của solo thức sẽ là 5+3=8.

b) Tích của hai đối kháng thức là:


*

Bậc của đơn thức bên trên là tổng thể mũ của các biến x và y

Số mũ của x là 3 ; Số nón của y là 5

⇒ Bậc của 1-1 thức sẽ là 3+5=8.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 23 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Điền những đơn thức tương thích vào ô trống:

*

Phân tích đề

Chỉ có các đơn thức đồng dạng mới cộng trừ được cho nhau. Do đó, với bài bác này, bạn chỉ việc điền vào ô trống một đối chọi thức để sở hữu tổng hoặc hiệu như vẫn cho.