Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2 trang 12, 13,14 giúp những em học sinh lớp 8 xem lưu ý giải những bài tập của bài bác 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 3 tập 2

thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn thể các bài xích tập của bài bác 3 Chương 3 vào sách giáo khoa Toán 8 Tập 2.


Giải bài xích tập Toán 8 tập 2 bài 3 Chương III: Phương trình gửi được về dạng ax + b = 0

Giải bài xích tập toán 8 trang 12, 13 tập 2Giải bài bác tập toán 8 trang 13, 14 tập 2: Luyện tập

Lý thuyết bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

- Để giải các phương trình chuyển được về ax + b = 0 ta thường đổi khác phương trình như sau:

+ Quy đồng chủng loại hai vế và khử mẫu.

+ thực hiện phép tính để vứt dấu ngoặc và chuyển vế những hạng tử để mang phương trình về dạng ax + b=0 hoặc ax=-b.

+ tra cứu x

Chú ý: vượt trình biến đổi phương trình về dạng ax + b= 0 có thể dẫn mang lại trường hợp đặc biệt là hệ số a= 0 nếu:

+) 0x = -b thì phương trình vô nghiệm

*
.

+) 0x = 0 thì phương trình nghiệm đúng với mọi x hay vô số nghiệm:

*
.


Giải bài bác tập toán 8 trang 12, 13 tập 2

Bài 10 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 2)

Tìm nơi sai cùng sửa lại các bài giải sau cho đúng:


a. 3x - 6 + x = 9 - x

*

*

*


b. 2t - 3 + 5t = 4t + 12

*

*

*


Xem gợi ý đáp án

a) Lỗi sai: Khi gửi vế hạng tử -x từ bỏ vế đề nghị sang vế trái cùng hạng tử -6 trường đoản cú vế trái lịch sự vế nên không đổi lốt của hạng tử đó.

Sửa lại:

3x – 6 + x = 9 – x

⇔ 3x + x + x = 9 + 6

⇔ 5x = 15

⇔ x = 3.

Vậy phương trình tất cả nghiệm độc nhất vô nhị x = 3.

b) Lỗi sai: Khi đưa vế hạng từ -3 từ vế trái thanh lịch vế phải mà không đổi dấu.

Sửa lại:

2t – 3 + 5t = 4t + 12

⇔ 2t + 5t – 4t = 12 + 3

⇔ 3t = 15

⇔ t = 5.

Vậy phương trình có nghiệm tốt nhất t = 5.


Bài 11 (trang 13 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải những phương trình:


a) 3x – 2 = 2x – 3

c) 5 – (x – 6) = 4.(3 – 2x)

e) 0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7


b) 3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u

d) -6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x)

f)

*


Xem gợi ý đáp án

a) 3x – 2 = 2x – 3

⇔ 3x – 2x = -3 + 2

⇔ x = -1.

Vậy phương trình có nghiệm x = -1.

b) 3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u

⇔ -4u + 6u – u – 3u = 27 – 3 – 24

⇔ -2u = 0

⇔ u = 0.

Vậy phương trình bao gồm nghiệm u = 0.

c) 5 – (x – 6) = 4.(3 – 2x)

⇔ 5 – x + 6 = 12 – 8x

⇔ -x + 8x = 12 – 5 – 6

⇔ 7x = 1

*

Vậy phương trình bao gồm nghiệm

*

d) -6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x)

⇔ -6.1,5 + (-6).(-2x) = 3.(-15) + 3.2x

⇔ -9 + 12x = -45 + 6x

⇔ 12x – 6x = -45 + 9

⇔ 6x = -36

⇔ x = -6.

Vậy phương trình gồm nghiệm x = -6.

e) 0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7

⇔ 0,1 – 2.0,5t + 2.0,1 = 2t – 2.2,5 – 0,7

⇔ 0,1 – t + 0,2 = 2t – 5 – 0,7

⇔ 0,1 + 0,2 + 5 + 0,7 = 2t + t

⇔ 6 = 3t

⇔ t = 2.

Vậy phương trình bao gồm nghiệm t = 2.

f) 

*

*

*

*

*

⇔ x = 5

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 5.


Bài 12 (trang 13 SGK Toán 8 Tập 2)


Giải các phương trình:


a)

*

c)

*


b)

*

d)

*


Xem gợi ý đáp án
a)
*

*

⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x)

⇔ 10x - 4 = 15 - 9x

⇔ 10x + 9x = 15 + 4

⇔ 19x = 19

*

⇔ x = 1

Vậy phương trình gồm nghiệm tuyệt nhất x = 1.

b)

*

*

⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x

⇔ 30x - 32x = 60 - 9

⇔ -2x = 51

*

*

Vậy phương trình gồm nghiệm độc nhất x = -25,5.

c)

*

*

*

*

*

⇔ 95x + 6x = 96 + 5

⇔ 101x = 101

*

⇔ x = 1

Vậy phương trình bao gồm nghiệm độc nhất vô nhị x = 1.

d)

*

*

*

⇔ 3(2 - 6x)= - (5x-6)

⇔ 6 - 18x = -5x + 6

⇔ -18x + 5x = 6-6

⇔ -13x = 0

*

⇔ x = 0

Vậy phương trình gồm nghiệm độc nhất x = 0.


Bài 13 (trang 13 SGK Toán 8 Tập 2)


Bạn Hòa giải phương trình x(x + 2) = x(x + 3) như bên trên hình 2. Theo em, bạn Hòa giải đúng hay sai?

Em đang giải phương trình đó như vậy nào?Xem gợi ý đáp án

Bạn Hoà đã giải sai.

Không thể chia hai vế của phương trình đã mang đến với x để được phương trình x + 2 = x + 3 (vì ta không biết x có khác 0 tốt không)

Lời giải đúng:

*

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 0.


Giải bài bác tập toán 8 trang 13, 14 tập 2: Luyện tập

Bài 14 (trang 13 SGK Toán 8 Tập 2)

Số như thế nào trong bố số -1, 2 với -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau?


*


*


*


Xem gợi ý đáp án

+ Xét phương trình |x| = x

Tại x = -1: VT = |x| = |-1| = 1; VP = x = -1

⇒ 1 ≠ -1 cần -1 không hẳn nghiệm của phương trình |x| = x.

Tại x = 2: VT = |x| = |2| = 2; VP = x = 2

⇒ VT = VP = 2 cần 2 là nghiệm của phương trình |x| = x.

Tại x = -3: VT = |x| = |-3| = 3; VP = x = -3

⇒ 3 ≠ -3 buộc phải -3 chưa phải nghiệm của phương trình |x| = x.

Vậy chỉ bao gồm 2 là nghiệm đúng của phương trình |x| = x.

+ Xét phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

Tại x = -1 có: VT = x2 + 5x + 6 = (-1)2 + 5.(-1) + 6 = 2 ≠ 0

⇒ -1 không phải nghiệm của phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

Tại x = 2 có: VT = x2 + 5x + 6 = 22 + 5.2 + 6 = đôi mươi ≠ 0

⇒ 2 chưa phải nghiệm của phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

Tại x = -3 có: VT = x2 + 5x + 6 = (-3)2 + 5.(-3) + 6 = 0

⇒ -3 là nghiệm đúng của phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

*) Xét

*

- vắt x=-1 vào hai vế của phương trình (3) ta được:

*

Vậy x=-1 là nghiệm của phương trình (3)

- cụ x=2 vào nhì vế của phương trình (3) ta được:

*

Vậy x=2 ko là nghiệm của phương trình (3).

- vậy x=-3 vào hai vế của phương trình (3) ta được:

*

Vậy x=-3 không là nghiệm của phương trình (3).

Xem thêm: Vì Sao Nói Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất Là Cuộc Chiến Tranh Đế Quốc Phi Nghĩa

(Với VT là vế trái, VP là vế phải)


Bài 15 (trang 13 SGK Toán 8 Tập 2)

Một xe pháo máy lên đường từ thủ đô đi hải phòng đất cảng với tốc độ trung bình 32km/h. Tiếp đến 1 giờ, một ô-tô cũng lên đường từ thủ đô hà nội đi Hải Phòng, cùng con đường với xe pháo máy với với tốc độ trung bình 48km/h. Hãy viết phương trình biểu lộ việc ôtô chạm mặt xe lắp thêm sau x giờ, kể từ lúc ôtô khởi hành.