Giải bài tập SGK Toán 8 trang 79, 80 giúp các em học viên lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của bài 7: Trường thích hợp đồng dạng thứ bố Hình học tập 8 Chương 3.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 7 tập 2

Qua đó những em sẽ hối hả hoàn thiện toàn thể bài tập của bài xích 7 Chương III Hình học tập 8 tập 2.


Giải bài xích tập Toán Hình 8 tập 2 bài xích 7 Chương III: Trường đúng theo đồng dạng sản phẩm ba

Giải bài xích tập toán 8 trang 79 tập 2Giải bài xích tập toán 8 trang 79, 80 tập 2: rèn luyện 1Giải bài bác tập toán 8 trang 80 tập 2: luyện tập 2

Lý thuyết bài 7: Trường đúng theo đồng dạng lắp thêm ba

Định lí: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác cơ thì nhị tam giác đó đồng dạng với nhau.

Nếu ΔABC với ΔA′B′C′ có ˆA=ˆA′ và ˆB=ˆB′ (h.1)

Thì ΔABC∽ΔA′B′C′ (g.g)


Giải bài bác tập toán 8 trang 79 tập 2

Bài 35 (trang 79 SGK Toán 8 Tập 2)

Chứng minh rằng giả dụ tam giác A"B"C" đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai tuyến phố phân giác khớp ứng của bọn chúng cũng bằng k.


Gọi AD, A"D" thứu tự là con đường phân giác của nhị tam giác ABC; A"B"C"

Ta có: ∆A"B"C" ∽ ∆ABC theo tỉ số

*

*
(1) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

AD là phân giác góc

*
(gt)

*
(2) (tính hóa học tia phân giác)

A"D" là phân giác góc

*
(gt)

*
(3) (tính chất tia phân giác)

Từ (1),(2) với (3) suy ra:

*

Xét ∆A"B"D" với ∆ABD có:

+)

*
(vì ∆A"B"C" ∽ ∆ABC)

+)

*
(chứng minh trên)

*
(g-g)

*


Tính độ dài x của đoạn thẳng BD trong hình 43 (làm tròn đến chữ số thập phân sản phẩm công nghệ nhất), hiểu được ABCD là hình thang (AB // CD); AB = 12,5cm, CD = 28,5cm;

*



Xét ∆ABD và ∆BDC có:

+)

*
(giả thiết)

+)

*
(AB//CD, nhị góc so le trong)

*
(g-g)

*
(tính hóa học hai tam giác đồng dạng)

*

*


Hình 44 cho biết góc EBA = góc BDC.

a) vào hình vẽ gồm bao nhiêu tam giác vuông? Hãy nói tên những tam giác đó.

b) cho biết thêm AE = 10cm, AB = 15cm, BC = 12cm. Hãy tính độ dài các đoạn trực tiếp CD, BE, BD cùng ED (làm tròn mang lại chữ số thập phân thiết bị nhất).

c) So sánh diện tích tam giác BDE cùng với tổng diện tích s của nhì tam giác AEB và BCD.



a) Ta có:

*
(giả thiết) cơ mà
*
(do tam giác BCD vuông tại C)

*

Vậy

*

Vậy trong mẫu vẽ có ba tam giác vuông kia là:

∆ABE, ∆CBD, ∆EBD.

b) ∆ABE với ∆CDB có:

*

*
(giả thiết)

*
(g-g)

*
(tính hóa học hai tam giác đồng dạng)

*

- Áp dụng định lí pitago ta có:

∆ABE vuông tại A

*

∆BCD vuông trên C

*

∆EBD vuông trên B

*

c) Ta có:

*

*

*

*

Ta có:

*
là hình thang.

*

*

*

*

Cách khác:

Các em có thể thay độ nhiều năm BE, BD tính được làm việc câu b để tính diện tích s tam giác EBD.


Giải bài tập toán 8 trang 79, 80 tập 2: rèn luyện 1

Bài 38 (trang 79 SGK Toán 8 Tập 2)


Tính độ dài x, y của những đoạn thẳng trong hình 45.


Hình 45


Xem nhắc nhở đáp án

Ta có:

*
(gt) mà hai góc ở vị trí so le trong

*
(dấu hiệu nhận biết hai mặt đường thẳng tuy vậy song)

Áp dụng định lí:Một mặt đường thẳng giảm hai cạnh của tam giác và song song cùng với cạnh còn sót lại tạo thành một tam giác đồng dạng cùng với tam giác sẽ cho.

*

*
(tính chất hai tam giác đồng dạng)

*

*

*


Bài 39 (trang 79, 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hình thang ABCD (AB // CD). điện thoại tư vấn O là giao điểm của nhì đường chéo cánh AC với BD.

a) chứng minh rằng OA.OD = OB.OC

b) Đường trực tiếp qua O vuông góc cùng với AB cùng CD theo vật dụng tự trên H với K.


Chứng minh rằng

*


Xem nhắc nhở đáp án

a) bởi vì AB // ) (giả thiết)

Áp dụng định lí:Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh còn sót lại tạo thành một tam giác đồng dạng cùng với tam giác đang cho.

*

*
(tính chất hai tam giác đồng dạng)

*

b) Theo câu a) ta tất cả ∆AOB ∽ ∆COD bắt buộc

*
(1)

Xét ∆AOH và ∆COK có:

*

*
(đối đỉnh)

*
(g-g)

*
(2) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Từ (1) với (2)

*


Bài 40 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho tam giác ABC, trong số đó AB = 15cm, AC = 20cm. Trên hai cạnh AB với AC lần lượt đem hai điểm D cùng E làm sao để cho AD = 8cm, AE = 6cm. Nhì tam giác ABC cùng ADE bao gồm đồng dạng cùng nhau không? vày sao?


Xem gợi ý đáp án

Ta có:

*

*

Xét ∆AED cùng ∆ABC có:

+)

*
(chứng minh trên)

+)

*
chung

*
(c-g-c)


Giải bài bác tập toán 8 trang 80 tập 2: rèn luyện 2

Bài 41 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Tìm các dấu hiệu để nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.


Xem gợi nhắc đáp án

+ Nếu bên cạnh và cạnh đáy của tam giác cân này tỉ lệ thành phần với bên cạnh và cạnh lòng của tam giác cân kia thì hai tam giác kia đồng dạng.

+ ví như hai tam giác cân gồm hai góc làm việc đỉnh bằng nhau thì nhị tam giác cân nặng đồng dạng.

+ trường hợp góc ở đáy của tam giác cân này bởi góc ở lòng của tam giác cân nặng kia thì hai tam giác cân nặng đó đồng dạng.


Bài 42 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

So sánh các trường thích hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp đều bằng nhau của tam giác (nêu lên những điểm kiểu như nhau cùng khác nhau).


Xem lưu ý đáp án

So sánh:

Trường hợpGiống nhauKhác nhauBằng nhauĐồng dạng
13 cạnh3 cạnh khớp ứng bằng nhau3 cạnh tương ứng tỉ lệ
22 cạnh 1 góc2 cạnh tương ứng và một góc kề với nhị cạnh bởi nhau2 cạnh khớp ứng tỉ lệ
32 góc bởi nhau1 cạnh cùng 2 góc kề tương xứng bằng nhauChỉ 2 góc bằng nhau, không cần có điều khiếu nại cạnh

Bài 43 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)


Cho hình bình hành ABCD (h.46) tất cả độ dài những cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Bên trên cạnh AB rước một điểm E làm thế nào để cho AE = 8cm. Đường thẳng DE giảm cạnh CB kéo dãn tại F.

a) trong hình vẽ đã cho bao gồm bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng cùng với nhau? Hãy viết những cặp tam giác đồng dạng cùng nhau theo các đỉnh tương ứng.

b) Tính độ dài các đoạn thẳng EF cùng BF, biết rằng DE = 10cm.


Hình 46


Xem lưu ý đáp án

a) Áp dụng định lí: Một mặt đường thẳng giảm hai cạnh của tam giác và tuy nhiên song cùng với cạnh sót lại tạo thành một tam giác new đồng dạng với tam giác vẫn cho.

BE // DC (vì ABCD là hình bình hành)

*
(1)

AD // BF (vì ABCD là hình bình hành)

*
(2)

Từ (1) cùng (2) suy ra ∆ADE ∽ ∆CFD

b) Ta có: BE = AB - AE = 12 - 8 = 4cm; AD=BC=7cm (vì ABCD là hình bình hành)

Ta có: ∆ADE ∽ ∆BFE (cmt)

*
(tính chất tam giác đồng dạng)

*

*


Bài 44 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho tam giác ABC có những cạnh AB = 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Hotline M, N theo vật dụng tự là hình chiếu của B và C trên đường thẳng AD.

a) Tính tỉ số

*

b) chứng tỏ rằng

*


Xem gợi nhắc đáp án

a) AD là đường phân giác của ∆ABC (gt)

*
(tính hóa học đường phân giác của tam giác)

*

Mà BM // cn (cùng vuông góc với AD).

*
(Theo định lí: Một con đường thẳng giảm hai cạnh của tam giác và song song với cạnh sót lại tạo thành một tam giác bắt đầu đồng dạng cùng với tam giác đã cho)

*
(tính hóa học 2 tam giác đồng dạng)

Vậy

*

b) (∆ABM) với ∆ACN có:

*
(AD là phân giác)

*

*
(g-g)

*
(1) (tính hóa học 2 tam giác đồng dạng)

*
(2) (chứng minh câu a)

*
(3) (do ∆BMD ∽ ∆CND)

Từ (1), (2) cùng (3)

*


Bài 45 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)


Hai tam giác ABC với DEF có

*
, AB = 8cm, BC = 10cm, DE= 6cm. Tính độ dài các cạnh AC, DF với EF, biết rằng cạnh AC dài thêm hơn cạnh DF là 3cm.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài Tập Công Thức Lượng Giác Và Phương Pháp Giải


Xem gợi ý đáp án

Xét ∆ABC và ∆DEF có:

*
(giả thiết)

*
(giả thiết)

*

*
(tính chất hai tam giác đồng dạng)

Hay

*

Suy ra:

*

*

*
(Tính hóa học của hàng tỉ số bởi nhau).

*

*


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 04 Lượt xem: 789 Dung lượng: 589,3 KB
Liên kết cài đặt về

Link hijadobravoda.com chính thức:

Giải Toán 8 bài bác 7: Trường hòa hợp đồng dạng thứ cha tải về Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Giải Toán 8
Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân và Phép chia các đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học tập - Chương 1: Tứ giác Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Hình học tập - Chương 3: Tam giác đồng những thiết kế học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA