Tìm (x) và (y) bên trên hình (21), hiểu được (ABCD) là hình thang gồm đáy là (AB) với (CD.)

*


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng các đặc thù của một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng song song: nhị góc trong cùng phía bù nhau, hai góc đồng vị bởi nhau, nhị góc so le trong bằng nhau.


Lời giải đưa ra tiết

Vì (ABCD) là hình thang tất cả đáy là (AB) với (CD) bắt buộc (AB//CD)

(a)) Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên) 

(Rightarrow widehat A +widehat D=180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow x + 80^0 = 180^0) 

(Rightarrow x = 180^0 - 80^0 = 100^0)

Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat C +widehat B=180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow y + 40^0 = 180^0)

(Rightarrow y = 180^0 - 40^0 = 140^0)

(b)) bởi (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow x =70^0 ) (hai góc đồng vị bằng nhau)

(Rightarrow y =50^0 ) (hai góc so le trong bằng nhau)

(c)) Ta có (AB//DC) (chứng minh trên)

( Rightarrow widehat B + widehat C = 180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow x + 90^0 = 180^0)

(Rightarrow x = 180^0 - 90^0 = 90^0)

Ta bao gồm (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat D + widehat A = 180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)