Sử dụng phương thức phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức, gửi phương trình đã cho về dạng phương trình tích.

Bạn đang xem: Toán 8 tập 2 bài 24 trang 17

Giải bỏ ra tiết:

(left( x^2 - 2x + 1 ight) - 4 = 0)

⇔(left( x - 1 ight)^2 - 4 = 0)

⇔(left( x - 1 ight)^2 - 2^2 = 0)

⇔(left( x - 1 - 2 ight)left( x - 1 + 2 ight) = 0)

⇔(left( x - 3 ight)left( x + 1 ight) = 0)

⇔(left< matrixx - 3 = 0 cr x + 1 = 0 cr ight. Leftrightarrow left< matrixx = 3 cr x = - 1 cr ight.)

Vậy tập đúng theo nghiệm (S = left 3; - 1 ight\) .


LG b.

(x^2 - x = - 2x + 2)

Phương pháp giải:

Chuyển toàn bộ các hạng tử về vế trái, phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử thông thường đưa phương trình đã mang đến về dạng phương trình tích.

Giải đưa ra tiết:

(x^2 - x = - 2x + 2)

⇔ (x^2 - x + 2x - 2 = 0)

⇔ (left( x^2 - x ight) + left( 2x - 2 ight) = 0)

⇔ (xleft( x - 1 ight) + 2left( x - 1 ight) = 0)

⇔ (left( x - 1 ight)left( x + 2 ight) = 0)

⇔ (left< matrixx - 1 = 0 cr x + 2 = 0 cr Leftrightarrow left< matrixx = 1 cr x = - 2 cr ight. ight.)

Vậy tập đúng theo nghiệm (S = left 1; - 2 ight\).


LG c.

(4x^2 + 4x + 1 = x^2)

Phương pháp giải:

Chuyển toàn bộ các hạng tử về vế trái, phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức đưa phương trình đã đến về dạng phương trình tích.

Giải đưa ra tiết:

(4x^2 + 4x + 1 = x^2) 

⇔ (left( 2x ight)^2 + 2.2x.1 + 1^2 = x^2)

⇔ (left( 2x + 1 ight)^2 = x^2)

⇔ (left( 2x + 1 ight)^2 - x^2=0)

⇔(left( 2x + 1 - x ight)left( 2x + 1 + x ight) = 0)

⇔ (left( x + 1 ight)left( 3x + 1 ight) = 0)

⇔ (left< matrixx + 1 = 0 cr 3x + 1 = 0 cr ight.)

⇔ (left< matrixx = - 1 hfill cr 3x = - 1 hfill cr ight.)

⇔ ( left< matrixx = - 1 cr x = dfrac - 13 cr ight.)

Vậy tập thích hợp nghiệm (S = left - 1;dfrac - 13 ight\)


LG d.

(x^2 - 5x + 6 = 0)

Phương pháp giải:

Phân tích vế trái thành nhân tử bởi phương pháp bóc hạng tử (-5x=-2x-3x), gửi phương trình đã cho về dạng phương trình tích.

* Áp dụng phương thức giải phương trình tích: 

(A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0).

Giải đưa ra tiết:

(x^2 - 5x + 6 = 0)

(eqalign& Leftrightarrow x^2 - 2x - 3x + 6 = 0 cr & Leftrightarrow left( x^2 - 2x ight) + left( - 3x + 6 ight) = 0 cr & Leftrightarrow xleft( x - 2 ight) - 3left( x - 2 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 2 ight)left( x - 3 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrixx - 2 = 0 hfill cr x - 3 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 2 hfill cr x = 3 hfill cr ight. cr )

Vậy tập đúng theo nghiệm của phương trình là (S = 2;3\).

Xem thêm: Cách Điền Mã Chương, Mã Tiểu Mục 4944 Là Thuế Gì, Tiểu Mục 4944 Là Gì

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 trên 225 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.