Có thể tra cứu nghiệm của một hệ phương trình mà không vẽ hình được không? Để giải đáp thắc mắc này, hijadobravoda.com xin share với các bạn bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương thức thế. Với lý thuyết và các bài tập có giải thuật chi tiết, hi vọng rằng đây vẫn là tài liệu có ích giúp các bạn học tập xuất sắc hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. Bắt tắt lý thuyết

1. Phép tắc thế

Quy tắc chũm dùng để thay đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương.

Bạn đang xem: Toán 9 bài 3 tập 2

Quy tắc thế bao gồm hai cách sau:

Bước 1: xuất phát từ một phương trình của hệ đã đến (coi là phương trình vật dụng nhất), ta màn biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi gắng vào phương trình sản phẩm công nghệ hai sẽ được một phương trình bắt đầu (chỉ còn một ẩn)Bước 2: cần sử dụng phương trình new để sửa chữa thay thế cho phương trình sản phẩm hai trong hệ (phương trình đầu tiên cũng thường xuyên được thay thế sửa chữa bởi hệ thức màn biểu diễn một ẩn theo ẩn kia đã có được ở cách 1).2. Áp dụngVí dụ:
Chú ý:Nếu trong quy trình giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, ta thấy mở ra phương trình có các hệ số của cả hai ẩn đều bởi 0 thì hệ phương trình đang cho có thế bao gồm vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.
1. Dùng quy tắc thế thay đổi hệ phương trình đã mang lại để được một hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình một ẩn.

Câu 12: trang 15 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế.

Xem thêm: Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới Pdf, Sbt Tiếng Anh Mới 7

a. $left{eginmatrixx-y=3 & \ 3x-4y=2 & endmatrix ight.$

b. $left{eginmatrix7x-3y=5 & \ 4x+y=2 và endmatrix ight.$

c. $left{eginmatrixx+3y=-2 & \ 5x-4y=11 và endmatrix ight.$


Câu 13: trang 15 sgk toán lớp 9 tập 1

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a. $left{eginmatrix3x-2y=11 & \ 4x-5y=3 và endmatrix ight.$

b. $left{eginmatrixfracx2-fracy3=1 và \ 5x-8y=3 & endmatrix ight.$


Câu 14: trang 15 sgk toán lớp 9 tập 1

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế

a. $left{eginmatrixx+ysqrt5=0 & \ xsqrt5+3y=1-sqrt5 và endmatrix ight.$

b. $left{eginmatrix(2-sqrt3)x-3y=2+5sqrt3 và \ 4x+y=4-2sqrt3 & endmatrix ight.$


Câu 15: trang 15 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải hệ phương trình $left{eginmatrixx+3y=1 và \ (a^2+1)x+6y=2a và endmatrix ight.$(1)

trong từng trường thích hợp sau:

a. $a=-1$

b. $a=0$

c. $a=1$


Câu 16: trang 16 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải những hệ phương trình sau bằng phương thức thế:

a. $left{eginmatrix3x-y=5 & \ 5x+2y=23 và endmatrix ight.$

b. $left{eginmatrix3x+5y=1 và \ 2x-y=-8 & endmatrix ight.$

c. $left{eginmatrixfracxy=frac23 và \ x+y-10=0 và endmatrix ight.$


Câu 17: trang 16 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải những hệ phương trình sau bằng cách thức thế:

a. $left{eginmatrixxsqrt2-ysqrt3=1 & \ x+ysqrt3=sqrt2 & endmatrix ight.$

b. $left{eginmatrixx-2sqrt2y=sqrt5 và \ xsqrt2+y=1-sqrt10 & endmatrix ight.$

c. $left{eginmatrix(sqrt2-1)x-y=sqrt2 & \ x+(sqrt2+1)y=1 & endmatrix ight.$


Câu 18: trang 16 sgk toán lớp 9 tập 2

a. Xác định các thông số a với b, hiểu được hệ phương trình $left{eginmatrix2x+by=-4 & \ bx-ay=-5 và endmatrix ight.$

có nghiệm là: $(1;-2)$

b. Cũng hỏi như vậy, giả dụ hệ phương trình gồm nghiệm là $(sqrt2-1;sqrt2)$


Câu 19: trang 16 sgk toán lớp 9 tập 1

Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết mang lại đa thức x - a khi và chỉ khi P(a) = 0.

Hãy tìm những giá trị của m và n sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho x + 1 cùng x - 3:

$P(x)=mx^3+(m-2)x^2-(3n-5)x-4n$


Văn mẫu lớp 9Đề thi lên 10 ToánĐề thi môn Hóa 9Đề thi môn Địa lớp 9Đề thi môn đồ lí 9Tập bản đồ địa lí 9Ôn toán 9 lên 10Ôn Ngữ văn 9 lên 10Ôn giờ đồng hồ Anh 9 lên 10Đề thi lên 10 siêng ToánChuyên đề ôn tập Hóa 9Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9Chuyên đề toán 9Chuyên đề Địa Lý 9Phát triển năng lượng toán 9 tập 1Bài tập phân phát triển năng lực toán 9