Giải toán lớp 9 tập 1, giải bài Căn bậc hai trang 4 sgk toán 9 tập 1, để học tốt toán 9. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Căn bậc hai . Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.


*

A. Tổng hợp lý thuyết

I. Định nghĩa căn bậc hai số học

Căn bậc hai số học

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2= a.Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau .Số dương kí hiệu là $ \sqrt{a}$ và số âm kí hiệu là $-\sqrt{a}$ .Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết $\sqrt{0}=0$ .

Bạn đang xem: Toán 9 tập 1 bài 1 đại số

ĐỊNH NGHĨA

Với số dương a, số $\sqrt{a}$ được gọi là căn bậc hai số học của a.Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.

Chú ý : Với a ≥ 0, ta có:

Nếu $x=\sqrt{a}$thì x ≥ 0 và x2= a .Nếu x ≥ 0 và x2= a thì $x=\sqrt{a}$ .Ta viết : $x=\sqrt{a}$ x≥ 0 vàx2= a .

II. So sánh các căn bậc hai số học

Với hai số a và b không âm, nếu a Với hai số a , b không âm , ta có :$a \sqrt{a}

B. Bài tập và hướng dẫn giải


Câu 1: Trang 6 - sgk toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng .

Xem thêm: Đề Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 2 Năm 2021 (15 Đề), 50 Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 8

121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 6 - sgk toán 9 tập 1

So sánh : 

a. 2 và $ \sqrt{3}$

b. 6 và $ \sqrt{41}$

c. 7 và $ \sqrt{47}$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 6 - sgk toán 9 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) :

a. $x^{2}=2$

b. $x^{2}=3$

c. $x^{2}=3,5$

d. $x^{2}=4,12$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 7 - sgk toán 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a. $\sqrt{x}=15$

b. $2\sqrt{x}=14$

c. $\sqrt{x}=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải
Giải sgk toán 9 tập 1


Giải sgk vật lí 9Giải sgk GDCD 9
Giải mĩ thuật 9 Đan Mạch


Soạn văn 9 tập 1 VNEN


Soạn văn 9 VNEN tập 2 giản lược

Giải toán 9 tập 1 VNEN
Giải khoa học tự nhiên 9


Giải GDCD 9 VNEN
Giải tin học 9 VNEN

Trắc nghiệm toán 9
Trắc nghiệm sinh học 9
Trắc nghiệm vật lí 9
Trắc nghiệm hóa học 9

Trắc nghiệm công nghệ 9
Giáo án hóa 9
Giáo án sinh 9
Giáo án tiếng Anh 9
Giáo án địa lý 9
Giáo án GDCD 9
Giáo án công nghệ 9
Giáo án tin học 9
Giáo án âm nhạc 9
Giáo án Mỹ Thuật 9
Giáo án thể dục 9
Giáo án lịch sử 9
*