Gợi ý chi tiết cách Giải bài bác tập bài 27,28,29 ,30,31 trang 79; bài bác 32,33,34,35 trang 80 Toán 9 tập 2: Góc tạo vị tia tiếp tuyến đường và dây cung.

Bạn đang xem: Toán 9 tập 2 bài 27 trang 79

Bài 27. Cho mặt đường tròn trọng điểm (O), 2 lần bán kính AB. Lấy điểm p khác A với B trê tuyến phố tròn. Hotline T là giao điểm của AP cùng với tiếptuyến tại B của mặt đường tròn. Hội chứng minh ∠APO = ∠PBT

∠PBT là góc tạo vị tiếptuyến BT cùng dâycung BP.

∠PBT = 1/2 sđ cung PmB (1)∠ PAO là góc nội tiếp chắn cung PmB

∠PAO = 1/2 sđ cung PmB (2)

Lại có ∠PAO = ∠APO (∆OAP cân) (3)

Từ (1), (2), (3), suy ra : ∠APO = ∠PBT

Bài 28. Cho hai tuyến phố tròn (O) cùng (O’) giảm nhau trên A và B. Tiếptuyến A của mặt đường tròn (O’) giảm đường tròn (O) tại điểm máy hai phường Tia PB giảm đường tròn (O’) tại Q. Chứng minh đường thẳng AQ tuy vậy song với tiếptuyến tại p của đường tròn (O).

Vẽ Px là tiếptuyến của (O), ta có:Góc BAP = góc AQB ( góc BAP là góc chế tạo ra ởi tiếptuyến trên A và dây AB, góc AQB là góc nội tiếp cùng chắn cung AB)cmtt => góc BAP = góc BPxgóc AQB=BPx ( thuộc = BAP) ở vị trí so le vào => AQ// Px

Bài 29. Cho hai tuyến phố tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A với B. Tiếp con đường kẻ từ bỏ A đối với đường tròn (O’) giảm (O) tại C so với đường tròn (O) giảm (O’) trên D.

Chứng minh rằng ∠CBA = ∠DBA

Ta gồm ∠CAB = 1/2 sđ cung AmB (1)(Vì ∠CAB là góc tạo do một tiếp-tuyến với một dâycung đi qua tiếp điểm A của (O’))và ∠ADB = 50% sđ cung AmB (2)Từ (1) cùng (2) suy ra: ∠CBA = ∠ADB (3)Chứng minh giống như với đường tròn (O), ta có∠ACB = ∠DAB (4)Hai tam giác ABD và ABC thỏa (3) và (4) suy ra cặp góc thứ tía của chúng cũng bằng nhau. Vậy ∠CBA = ∠DBA

Bài 30 trang 79 Toán 9 tập 2 . Chứng minh định lí đảo của định lí về góc tạo do tia tiếp-tuyến và dâycung, rõ ràng là:

Nếu góc BAx (với đỉnh A nằm ở một mặt đường tròn, một cạnh chứa dâycung AB), gồm số đo bằng nửa số đo của cung AB căng dây đó cùng cung này nằm bên phía trong góc kia thì cạnh Ax là một trong tia tiếp-tuyến của đường tròn (h.29).Cách 1( hình a). Minh chứng trực tiếp

Theo mang thiết,∠BAx = 50% sđ ABSuy ra:

∠BAx = ∠O1

Hai góc nhọn này đã tất cả một cặp cạnh vuông góc với nhau ( OC ⊥ AB).

Vậy cặp cạnh kia cũng cần vuông góc, tức là OA ⊥ Ax.


Vậy Ax cần là tiếp con đường của (O) trên A

Cách 2 (hình b) chứng tỏ bằng phản nghịch chứng.

Nếu cạnh kia chưa phải là tiếptuyến trên A cơ mà là cat tuyến trải qua A với giả sử nó cắt (O) trên C thì ∠BAC là góc nội tiếp và

∠BAC

Bài 31. 

a) Tính góc ABCTa tất cả ∠ABC là góc tạo vì chưng tiếp-tuyến ba và dây cung BC của (O)Mà ΔOAB là tam giác mọi (OB = OC = BC = R ) nên góc BOC = 60º⇒ ∠BOC = sđ cung BC = 60ºTa bao gồm ∠ABC = 50% sđ cung BC = một nửa . 60º = 30ºVậy ∠ABC = 30ºb) Tính ∠BAC– chứng tỏ tương tự , ta có : ∠ACB = 30º– trong ΔABC, ta có:∠ABC + ∠BCA + ∠BAC = 180º⇒ ∠BAC = 180º – (∠ABC + ∠BCA) = 180º – (30º + 30º) = 120ºVậy góc BAC = 120º

Bài 32. Cho mặt đường tròn tâm O 2 lần bán kính AB. Một tiếp đường của con đường tròn tại p. Cắt đường thẳng AB tại T (điểm B nằm trong lòng O và T)

Chứng minh:

∠BTP + 2 ∠TPB = 90ºTa tất cả : Cung APB = 90º ( góc nội tiếp chắn nửa con đường tròn (O))

⇒ ∠B1 = 90º – ∠PAB (1)mà ∠PAB = ∠TPB ( thuộc chắn cung PB)⇒ ∠B1 = 90º – ∠TPB (2)Lại bao gồm : ∠B1 = ∠BTP + ∠TPB ( góc bên cạnh ΔPBT)(1) cùng (2) ⇒ 90º – ∠TPB = ∠BTP + ∠TPB => ∠BTP + 2∠TPB = 90º (đpcm)


Bài 33 trang 80. Cho A, B, C là ba điểm của một đường tròn. At là tiếp tuyến đường của mặt đường tròn tại A. Đường thẳng tuy vậy song với At giảm Ab tại M và cắt AC tại N.

Chứng minh AB. AM = AC . AN

Ta gồm ∠M = ∠BAt (so le trong) (1)

∠BAt = ∠C (2) ( là góc tạo vày tiếp đường và dây cung, chắn cung AB, ∠C là góc nội tiếp chắn cung AB)

Từ (1) với (2) suy ra:

∠M = ∠C (3)

Xét nhị tam giác AMN cùng ACB. Bọn chúng có:

∠A chung

∠M = ∠C

Vậy ∆AMN ~ ∆ACB, từ kia AN/AB = AM/AC, suy ra AB. AM = AC . AN

Bài 34. Cho mặt đường tròn (O) cùng điểm M nằm bên phía ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp con đường MT và cát tuyến MAB

Chứng minh MT2 = MA. MB.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 50 : Tính Chất Giao Hoán Của Phép Nhân

Xét nhì tam giác BMT và TMA, bọn chúng có:

∠M chung

∠B = ∠T (cùng chắn cung nhỏ dại AT )

nên ∆BMT ~ ∆TMA, suy ra MT/MA = MB/MT

hay MT2 = MA. MB

Bài 35. Trên bờ biển gồm ngọn hải đăng cao 40m. Với khoảng cách bao nhiêu kilomet thì người quan sát trên tàu ban đầu trông thấy ngọn đèn này biết rằng mắt người quan sát ở chiều cao 10 m so với mực nước biển và kính Trái Đất gần bằng 6 400 km (h.30)?

Áp dụng công dụng bài tập 34 ta có:

MT2 = MA. MB

MT2 = MA.(MA + 2R)

Thay số vào đẳng thức trên với lấy đơn vị là km, ta có:

MT2 = 0,04 (0,04 + 12.800)

MT ≈ 23 (km)

Cũng tương ta có;

MT2 = 0,01(0,01 +12.800)

MT ≈ 11 (km)

Từ đó: MM’ = MT + M’T = 23+11= 34(km)

Vậy khi ngọn hải đăng khoảng chừng 34 km thì fan thủy thủ bước đầu trông thấy ngọn hải đăng.