a)(overrightarrowAB+overrightarrowBC+overrightarrowCD+overrightarrowDA=overrightarrow0 );

b)(overrightarrowAB -overrightarrowAD =overrightarrowCB-overrightarrowCD ).

 
Bạn đang xem: Toán hình 10 trang 12

a) Ta có:

(overrightarrowAB+overrightarrowBC+overrightarrowCD+overrightarrowDA\ ,,,,,,=left(overrightarrowAB +overrightarrowBC ight) +left(overrightarrowCD +overrightarrowDA ight) )

(=overrightarrowAC +overrightarrowCA ,, ext(quy tắc 3 điểm)\ =overrightarrowAA \ =overrightarrow0 )

Vậy(overrightarrowAB+overrightarrowBC+overrightarrowCD+overrightarrowDA=overrightarrow0 )

b) Áp dụng nguyên tắc trừ, ta có:

(​​overrightarrowAB -overrightarrowAD =overrightarrowDB )

(overrightarrowCB- overrightarrowCD=overrightarrowDB)

Suy ra:(overrightarrowAB -overrightarrowAD =overrightarrowCB-overrightarrowCD )

Ghi nhớ:

- Quy tắc ba điểm:(​​overrightarrowAB+overrightarrowBC =overrightarrowAC )

- nguyên tắc trừ:(​​overrightarrowAB -overrightarrowAD =overrightarrowDB )


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 2: Tổng với hiệu của hai vecto khác • Giải bài 1 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 đến đoạn... • Giải bài 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại hình bình... • Giải bài 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 minh chứng rằng đối... • Giải bài 4 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang lại tam giácABC. Bên... • Giải bài bác 5 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang đến tam giác... • Giải bài xích 6 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại hình bình... • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài 9 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 triệu chứng minh... • Giải bài bác 10 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 cho ba...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Bài 2: Tổng với hiệu của nhì vecto
• Giải bài 1 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 5 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 6 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 9 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và áp dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê Chương 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài Tập Thu Nhỏ Bắp Chân - 5 Cách Giảm Mỡ Bắp Chân To

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12