Bạn đang xem: Toán hình lớp 10 học kì 1

*
6 trang
*
trường đạt
*
*
7832
*
10Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học tập kì I Hình học tập 10", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Xem thêm: Tại Sao Phải Quy Định Các Tiêu Chuẩn Về Bản Vẽ Kĩ Thuật ? Câu 1 Trang 10 Sgk Công Nghệ 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II. LÍ THUYẾTI. Vectơ :Hai vectơ cùng phương khi giá chỉ của nó song song hoặc trùng nhau.Hai vectơ cùng phương thì chúng hoàn toàn có thể cùng hướng hoặc ngược hướngVẽ vectơ A B O Vẽ vectơ A O BQuy tắc hbh ABCDQuy tắc 3 điểm A, B, C nguyên tắc trừVectơ đối của là .( Vectơ đối của là )I là trung điểm AB: G là giữa trung tâm :II. Hệ trục tọa độ Oxy:Cho đến cùng phương I là trung điểm AB thì G là trung tâm thìIII. Tích vô hướng:Bảng quý hiếm lượng giác một số góc quan trọng đặc biệt (SGK trang 37)Góc thân Với lúc khi lúc Tích vô phía (Với )II. BÀI TẬPCâu 1: đến tam giác ABC với điểm M, N, p. Lần lượt là trung điểm những đoạn AB, BC, CA. Xét các quan hệ cùng phương, thuộc hướng, bằng nhau, đối nhau của các cặp vectơ sau: 1) cùng 2) với 3) cùng 4) và 5) cùng 6) với 7) với 8) và 9) và 10) cùng 11) với 12) cùng Câu 2: mang lại 2 hình bình hành ABCD với ABEF.Dựng những véctơ và bởi b) CMR: ADHE, CBFG, CDGH, DBEG là các hình bình hànhCâu 3: mang lại tam giác ABC vuơng trên A với điểm M là trung điểm cạnh BC. Tính độ dài các vevtơ với . Biết độ dài các cạnh AB = 3a, AC = 4a.Câu 3: mang lại tam giác ABC vuơng tại B, cĩ gĩc A = 300, độ lâu năm cạnh AC = a. Tính độ dài những vevtơ và .Câu 4: cho tam giác ABC vuơng trên C, cĩ gĩc A = 600, độ dài cạnh BC = 2a. Tính độ dài các vevtơ với Câu 5: mang lại tam giác ABC cĩ G là trọng tâm, M là trung điểm BC. Hãy điền và chỗ trống:a) b) c)d) Câu 6: mang đến 3 điểm A, B, C. Chứng tỏ rằng:Với mọi điểm M bất kỳ: nếu như thì 3 điểm A, B, C thẳng hàng.Với đông đảo điểm N bất kỳ: trường hợp thì 3 điểm A, B, C trực tiếp hàng.Câu 7: mang lại 6 điểm A, B, C, D, E, F. Minh chứng rằng: a) b) c) Câu 8: cho tứ giác ABCD cĩ M,N theo lắp thêm tự là trung điểm các cạnh AD,BC, O là trung điểm MN . Chứng tỏ rằng: a) b) c) d) Câu 9: mang đến Cho DABCa) bên trên cạnh BC rước điểm D làm sao để cho 5BD = 3CD. Minh chứng :b) bên trên cạnh BC rước điểm M làm thế nào để cho 3BM = 7CM . Bệnh minh:Câu 10: đến Cho hình bình hành ABCD , gọi O là giao điểm 2 đường chéo cánh AC với BD . A) Tính theo cùng với b) Tính theo cùng với Câu 11: mang lại Cho tam giác ABC cĩ G là trọng tâm, M là trung điểm BC. A) điện thoại tư vấn N là trung điểm BM. Hãy đối chiếu vectơ theo nhị vectơ b) AM cùng BK là hai tuyến phố trung đường của tam giác ABC. Hãy phân tích các véctơ theo hai vectơ Câu 12: Viết tọa độ của các vectơ sau : =- 3, = + ; = -+ ; = 3 ; = -4.Câu 13: Viết dưới dạng = x+ y, hiểu được := (1; 3) ; = (4; -1) ; = (0; -1) ; = (1, 0) ; = (0, 0)Câu 14: vào mp Oxy mang lại = (-1; 3) , = (2, 0). Tìm kiếm tọa độ và độ dài của các vectơ :a/ = 3 - 2b/ = 2 + c/ = 4 - Câu 15: trong mp Oxy cho A(1; -2) , B(0; 4) , C(3; 2)a/ search tọa độ của các vectơ , , b/ tìm tọa độ trung điểm I của ABc/ tìm tọa độ điểm M sao cho : = 2 - 3d/ search tọa độ điểm N sao để cho : + 2 - 4 = Câu 16: vào mp Oxy mang lại DABC có A(4; 3) , B(-1; 2) , C(3; -2).a/ CMR : DABC cân. Tính chu vi DABC.b/ tìm kiếm tọa độ điểm D làm thế nào để cho tứ giác ABCD là hình bình hành.c/ tìm tọa độ giữa trung tâm G của DABC.Câu 17: vào mp Oxy mang đến DABC gồm A(0; 2) , B(6; 4) , C(1; -1).a/ CMR : DABC vuông. Tính diện tích s DABC.b/ điện thoại tư vấn D(3; 1). CMR : 3 điểm B, C, D trực tiếp hàng.c/ tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.Câu 18: vào mp Oxy mang đến DABC gồm A(1; 2) , B(-3; 4) , C(1; -1).a/ xác minh tọa độ những trung điểm những cạnh của tam giác ABCb/ Tinh tọa độ giữa trung tâm DABCc/ search tọa độ điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.Câu 19: vào mp Oxy đến DABC gồm A(-3; 6) , B(9; -10) , C(-5; 4).a/ CMR : A, B, C không thẳng hàng.b/ tìm tọa độ trọng tâm G của DABC.c/ search tọa độ vai trung phong I của mặt đường tròn nước ngoài tiếp DABC và tính bán kính đường tròn đó.Câu 20: vào mp Oxy mang đến A(-3; 2) , B(4; 3). Hãy search trên trục hoành các điểm M thế nào cho DABM vuông tại M.Câu 21: trong mp Oxy cho A(0; 1) , B(4; 5)a/ Hãy tìm trên trục hoành 1 điểm C làm sao để cho DABC cân nặng tại C.b/ Tính diện tích s DABC.c/ search tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.Câu 21: trong mp Oxy cho A(2; 3) , B(-1; -1) , C(6; 0)a/ CMR : A, B, C ko thẳng hàng.b/ search tọa độ giữa trung tâm G của DABC.c/ CMR : DABC vuông cân.d/ Tính diện tích s DABC.Câu 22:Cho DABC vuông trên A gồm AB = 3a, AC = 4a.Tính . , ., ., .Câu 23:Cho DABC tất cả AB = 5, BC = 7, AC = 8a/ Tính rồi suy ra góc Ab/ Tính .c/ call D là điểm trên cạnh CA sao để cho CD = 3. Tính ., .Câu 24: Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a.a/ Tính .b/ Tính .c/ Tính ( + )( + )d/ Tính ( - )(2 - )Câu 25: mang đến DABC đều phải sở hữu cạnh bằng a cùng I là trung điểm BC. Tính những tích : ., ., ., .Câu 26: cho DABC biết AB = 2; AC = 3 với = 120oa/ Tính .b/ Tính BCc/ Tính độ nhiều năm trung đường AMd/ gọi I, J là 2 điểm xác định bởi 2 - = ; - 2 = . Tính IJCâu 27: trong mp Oxy mang lại A(1; 5), B(-1; 1), C(3; 4)a/ CMR DABC vuông trên Ab/ Tính .c/ Tính cosB