*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng


Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 146 bài số 100.000 luyện tập

Với giải bài tập Toán lớp 3 trang 146 Số 100 000 - Luyện tậphay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 3. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 3 Số 100 000 - Luyện tập

Bài 1 trang 146 SGK Toán 3: Số?

a) 10 000; 20 000; …; …; 50 000; …; …; 80 000; …; 10 000

b) 10 000; 11 000; 12 000; …; …; …; 16 000; …; …; …

c) 18 000; 18 100; 18 200; …; …; …; 18 700; …; …; …

d) 18 235; 18 236; …; …; …; …

Lời giải

a) 10 000; 20 000; 30 000; 40 000; 50 000; 60 000; 70 000 ;80000; 90 000;10 000

b) 10 000; 11 000; 12 000; 13 000; 14 000; 15 000 ;16 000; 17 000; 18 000; 19 000

c) 18 000; 18 100; 18 200; 18 300; 18 400; 18 500; 18 600; 18 700; 18 800; 18 900; 19 000

d) 18 235; 18 236; 18 237; 18 238; 18 239; 18 240

Bài 2 trang 146 SGK Toán 3: Điền số thích hợp:

*

Lời giải

*

Bài 3 trang 146 SGK Toán 3: Số?

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

12 534

43 905

62 370

39 999

99 999

Lời giải

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

12 533

12 534

12 535

43 904

43 905

43 906

62 369

62 370

62 371

39 998

39 999

40 000

99 998

99 999

100 000

Bài 4 trang 146 SGK Toán 3: Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó có bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi?

Lời giải

Số chỗ chưa có người ngồi là:

7000 – 5000 = 2000 (chỗ)

Đáp số: 2000 chỗ


Bài giảng Toán lớp 3 Số 100 000 - Luyện tập
Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Trang 78, 79 Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1

Tải xuống