- Chọn bài -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập thông thường trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập bình thường trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập phổ biến trang 100Giới thiệu biểu thiết bị hình quạtLuyện tập về tính diện tíchLuyện tập về tính diện tích s (tiếp theo)Luyện tập tầm thường trang 106Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập tầm thường trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập phổ biến trang 123Luyện tập bình thường trang 124Giới thiệu hình trụ. Reviews hình cầuLuyện tập thông thường trang 127Luyện tập tầm thường trang 128


Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 100 101

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 rèn luyện chung trang 100 khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 5 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5) luyện tập chung : Một sợi dây thép được uốn như hình bên Tính độ lâu năm của tua dây.

Lời giải:

Chu vi hình tròn trụ nhỏ:

7 x 2 x 3,14 = 43,96 (cm)

Chu vi hình trụ lớn:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Độ dài của sợi dây thép là:

43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 cm.

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 5) luyện tập chung : Hai hình tròn có cùng trung khu O như hình bên. Hỏi chu vi của hình tròn trụ lớn rộng chu vi của hình tròn bé xíu bằng bao nhiêu xăng – ti – mét ?

*

Lời giải:

Bán kính hình trụ lớn dài:

60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi hình trụ lớn là:

75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)

Chu vi hình tròn nhỏ nhắn là:

60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình trụ lớn hơn chu vi hình tròn bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 cm


Đường kình hình tròn trụ lớn hơn 2 lần bán kính hình tròn bé bỏng là:

15 x 2 = 30 (cm)

Chu vi hình trụ lớn to hơn chu vi hình tròn bé bỏng là:

30 x 3,14 = 94,2 (cm)

Bài 3 (trang 101 SGK Toán 5) luyện tập chung : Hình bên tạo vì chưng hình chữ nhật cùng hai nửa hình tròn trụ (xem hình vẽ).

Xem thêm: Đề Ôn Tập Toán Lớp 6 Học Kì 2 Toán 6 Sách Cánh Diều Năm Học 2021

Tính diện tích s hình đó.

*

Lời giải:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

7 x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

14 x 10 = 140 (cm2)

Diện tích nhị nửa hình tròn là:

7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích cả hình kia là:

140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86cm2

Bài 4 (trang 101 SGK Toán 5) luyện tập chung : Khoanh vào trước câu trả lời đúng: diện tích phần sẽ tô màu sắc của hình vuông ABCD là:

*