Một fan đi xe đạp điện từ A cho B với gia tốc 12km/giờ. Sau 3h một xe máy cũng đi từ A cho B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao thọ xe máy đuổi theo kịp xe đánh đấm ?


a) Một người đi xe đạp điện từ B mang đến C với gia tốc 12km/giờ, đồng thời đó một tín đồ đi xe sản phẩm công nghệ từ A cách B là 48 km với vận tốc 36km/giờ với đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy tiếng xe máy đuổi theo kịp xe đấm đá ?

*

b) Một người đi xe đạp điện từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe sản phẩm công nghệ cũng đi từ A mang lại B với tốc độ 36 km/giờ. Hỏi kể từ thời điểm xe máy ban đầu đi, sau bao thọ xe máy đuổi kịp xe đạp?

Phương pháp giải:

a) hai vật hoạt động cùng chiều và xuất xứ cùng lúc:

Bước 1: Tính số ki-lô-mét mà mỗi giờ xe trang bị gần xe pháo đạp. (Hiệu vận tốc 2 xe)

Bước 2: Tính thời hạn để xe máy theo kịp xe đánh đấm = khoảng tầm cách thuở đầu giữa nhị xe : số ki-lô-mét cơ mà mỗi giờ đồng hồ xe trang bị gần xe đạp.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 145, 146, luyện tập chung

b) Hai vật hoạt động cùng chiều và khởi hành không cùng lúc:

Bước 1: Tính quãng đường xe đạp đi được vào 3 giờ

Bước 2: Tính số ki-lô-mét mà mỗi giờ đồng hồ xe thiết bị gần xe pháo đạp. (Hiệu vận tốc 2 xe)

Bước 3: Tính thời hạn để xe máy đuổi kịp xe sút = số ki-lô-mét xe đạp điện đi trước xe thiết bị : số ki-lô-mét mà lại mỗi giờ đồng hồ xe thứ gần xe cộ đạp.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Sau từng giờ xe máy gần xe đạp là:

36 – 12 = 24 (km)

Thời gian đi để xe máy đuổi theo kịp xe sút là:

48 : 24 = 2 (giờ)

b) Quãng đường xe đạp đi trước xe máy là:

12 × 3 = 36 (km)

Sau mỗi giờ xe cộ máy cho gần xe đạp điện là:

36 – 12 = 24 (km)

Thời gian nhằm xe máy đuổi theo kịp xe đánh đấm là:

36 : 24 = 1,5 (giờ)

1,5 tiếng = 1 giờ 30 phút.

Đáp số: 1 giờ 30 phút. 


bài 2


Video hướng dẫn giải


Một xe trang bị đi tự A lúc 8 giờ 37 phút với tốc độ 36 km/giờ. Đến 11 tiếng 7 phút một xe hơi cũng đi từ A đuổi theo xe máy với tốc độ 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy thời gian mấy giờ đồng hồ ?

Phương pháp giải:

Dạng bài: hai xe vận động cùng chiều và khởi hành không cùng lúc:

Bước 1: Tính thời gian xe lắp thêm đi trước ô tô.

Bước 2: Tính quãng mặt đường xe máy đi trước ô tô.

Xem thêm: Giải Bài Tập Làm Văn Luyện Tập Tả Cảnh Trang 74 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 1

Bước 3: Tính số ki-lô-mét nhưng mà mỗi giờ xe hơi gần xe máy. (Hiệu gia tốc 2 xe)

Bước 4: Tính thời hạn đi để ô tô đuổi theo kịp xe máy 

Bước 5: thời gian lúc ô tô theo kịp xe vật dụng = thời hạn lúc xe hơi xuất phạt + thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy.