Sách giải toán 6 Bài 13 : Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 13 trang 44: Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:
*

Lời giải


*

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 13 trang 45: Viết các hỗn số dưới dạng phân số:
*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 13 trang 45: Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 13 trang 45: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân: 1,21; 0,07; -2,013.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 13 tập 2 trang 46

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 13 trang 46: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu %: 6,3 = …; 0,34 = …

Lời giải

*

Bài 94 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phân số dưới dạng hỗn số:

*

Lời giải

*

Bài 95 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

*

Lời giải

* Lưu ý: Ở phần b có một số bạn sẽ thấy 6 và 4 cùng có thể rút gọn cho 2 nên sẽ làm như sau:

*

Cách làm này trọn vẹn sai. Các bạn chỉ hoàn toàn có thể rút gọn khi nó là phép nhân thôi .

*

Bài 96 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): So sánh các phân số:

*

Phân tích đề

– Ta đã biết khi so sánh hai phân số tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp Quy đồng về cùng mẫu rồi sau đó so sánh tử số với nhau .– Ta nhận thấy rằng ở đây cả hai phân số đều lớn hơn 1, nên ta hoàn toàn có thể đưa chúng về hỗn số để so sánh :

Lời giải

Cách 1: Chuyển phân số về hỗn số

*

Cách 2: Quy đồng về cùng mẫu rồi so sánh tử số (các bạn tự thực hành nhé)

Bài 97 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân):

3 dm, 85 cm, 52 mm

Lời giải

*

Bài 98 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Dùng phần trăm với ký hiệu % để viết các phần trăm trong các câu sau đây:

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xã Bình Minh để ra chỉ tiêu phấn đấu :– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt chín mươi mốt Phần Trăm. Có tối thiểu tám mươi hai Phần Trăm số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học ;– Huy động chín mươi sáu Tỷ Lệ số học viên tốt nghiệp Tiểu học hằng năm vào học THCS phổ thông và trung học cơ sở bổ túc ;– Bảo đảm tỉ lệ học viên tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm từ chín mươi tư Tỷ Lệ trở lên .

Lời giải

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xã Bình Minh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu :

– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt 91%. Có ít nhất 82% số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học;

– Huy động 96% học sinh tốt nghiệp Tiểu học hàng năm vào THCS phổ thông và THCS bổ túc;

– Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm từ 94% trở lên.

Luyện tập (trang 47 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 99 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2):

*

a ) Bạn Cường đã triển khai cộng hai hỗn số như thế nào ?b ) Có cách nào tính nhanh hơn không ?

Lời giải

a ) Bạn Cường đã đổi hỗn số sang phân số rồi cộng những phân số sau đó đổi hiệu quả sang hỗn số .b ) Cách tính nhanh hơn là : Ta hoàn toàn có thể cộng phần nguyên với nhau, cộng phần phân số với nhau .

*

*Lưu ý: Không được phép rút gọn

*

Luyện tập (trang 47 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 100 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Tính giá trị các biểu thức sau:

*

Lời giải:

*
*

Luyện tập (trang 47 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 101 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2)
: Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:

*

Lời giải:

*

Luyện tập (trang 47 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 102 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Bạn Hoàng làm phép nhân …

*

Có cách nào tính nhanh hơn không ? Nếu có, hãy lý giải cách làm đó .

Lời giải:

Có. Cách tính nhanh hơn là :

*

Luyện tập (trang 47 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 103 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): a) Khi chia một phân số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó cho 2.

Ví dụ. 37 : 0,5 = 37 .2 = 74;

102 : 0,5 = 102. 2 = 204 .Hãy lý giải tại sao làm như vậy ?b ) Hãy tìm hiểu và khám phá cách làm tựa như khi chia 1 số ít cho 0,25 ; cho 0,125. Cho những ví dụ minh họa .

Lời giải:

Luyện tập (trang 47 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 103 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): a) Khi chia một phân số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó cho 2.

Ví dụ. 37 : 0,5 = 37 .2 = 74;

102 : 0,5 = 102. 2 = 204.


Hãy lý giải tại sao làm như vậy ?b ) Hãy tìm hiểu và khám phá cách làm tựa như khi chia một số ít cho 0,25 ; cho 0,125. Cho những ví dụ minh họa .

Lời giải:

Luyện tập (trang 47 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 104 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %:

*

Lời giải:

( Bạn nên sử dụng máy tính để làm phép tính chia )

*

Luyện tập (trang 47 sgk Toán 6 Tập 2)

Bài 105 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7 %, 45 %, 216 % .

Lời giải:

*

*

Lời giải:

*

*

Lời giải:

a ) Mẫu số chung là BCNN ( 3 ; 8 ; 12 ) = 24 .

*

b ) Mẫu số chung là BCNN ( 14 ; 8 ; 2 ) = 56 .

*

c ) Mẫu số chung là BCNN ( 4 ; 3 ; 18 ) = 36 .

*

d ) Mẫu số chung là BCNN ( 4 ; 12 ; 13 ; 8 ) = 312 .

*

*

Lời giải:

*

*

Lời giải:

*

*

Lời giải:

*
*

*

Lời giải:

*

*

Lời giải:

– Các phép cộng đều cho kết quả đúng.

– Ta có :( 36,05 + 2678,2 ) + 126= 36,05 + ( 2678,2 + 126 ) ( Tính chất phối hợp )= 36,05 + 2804,2 ( theo a )= 2840,25 ( theo c )( 126 + 36,05 ) + 13,214= 126 + ( 36,05 + 13,214 ) ( đặc thù phối hợp )= 126 + 49,264 ( theo b )= 175,264 ( theo d )( 678,27 + 14,02 ) + 2819,1= ( 678,27 + 2819,1 ) + 14,02 ( Tính chất giao hoán và tích hợp )= 3497,37 + 14,02 ( theo e )= 3511,39 ( theo g )3497,37 – 678,27 = 2819,1 ( suy từ e )Vì vậy ta hoàn toàn có thể điền số thích hợp và ô trống mà không cần đo lường và thống kê :

*

*

Lời giải:

– Các phép nhân đều cho tác dụng đúng .

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 36 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2 Cánh Diều Siêu Ngắn, Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Trang 36

– Ta có :( 3,1. 47 ). 39 = 3,1. ( 47. 39 ) ( đặc thù phối hợp )= 3,1. 1833 ( theo a )= 5682,3 ( theo c )( 15,6. 5,2 ). 7,02 = ( 15,6. 7,02 ). 5,2 ( Tính chất giao hoán và phối hợp )= 109,512. 5,2 ( theo b )= 569,4624 ( theo d )5682,3 : ( 3,1. 47 ) = ( 5682,3 : 3,1 ) : 47= 1833 : 47 ( suy từ c ) = 39 ( suy từ a )Vì vậy ta hoàn toàn có thể điền những số thích hợp vào ô trống mà không cần thống kê giám sát .

*

*