Giải bài 17: Ôn tập chương II - Sách VNEN toán 6 tập 1 trang 114. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.


C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 114 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Đánh dấu (x) vào cột đúng hay sai tương ứng với mỗi câu:

Câu

Đúng

Sai

a) Mọi số tự nhiên đều là số nguyên.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 17 ôn tập chương 2

 

 

b) Mọi số nguyên đều là số tự nhiên.

 

 

c) Không có số nguyên âm lớn nhất.

 

 

d) Nếu có số nguyên a nhỏ hơn 2 thì số a là số nguyên âm.

 

 

e) Nếu có số nguyên b lớn hơn -3 thì số b là số nguyên dương.

 

 

g) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

 

 

h) Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm.

 

 

i) Nếu số nguyên a chia hết cho số nguyên b khác 0 thì bội của a cũng chia hết cho b.

 

 

k) Nếu hai số nguyên chia hết cho m thì tổng của chúng cũng chia hết cho m.

 

 

l) Tích của ba số nguyên âm là một số nguyên âm.

 

 

m) Tích của bốn số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm.

 

 

n) Nếu a > 0, b > 0, c


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 115 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Tính:

a) (52 + 1) – 9.3; b) 80 – (4.52 – 3.23);

c) <(-18) + (-7)> -15; d) (-219) – (-229) + 12.5.

Xem thêm: Bài 89 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 104 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 89 Trang 104 Sgk Toán 9 Tập 2


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 115 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -4 => Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải
Câu 5: Trang 116 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Hãy điền các số 1; -1; 2; -2; 3; - 3 vào các ô trống ở hình vuông sau (mỗi số vào một ô) sao cho các tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột và mỗi đường chéo bằng nhau.

*
Giải toán 6 tập 1 lớp 6 kết nối tri thức


Giải khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải tin học 6 kết nối tri thức
Giải công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm công nghệ 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thứcGiải sgk 6 chân trời sáng tạo


Khoa học tự nhiên 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo


Giải công dân 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải trải nghiệm hướng nghiệp 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng tạoGiải sgk 6 cánh diều
Giải Toán 6 tập 1 cánh diều


Giải Lịch sử và Địa lý 6 cánh diều
Giải Công nghệ 6 cánh diều
Giải Âm nhạc 6 cánh diều
Giải tin học 6 cánh diều
Giải mĩ thuật 6 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 6 cánh diềuGiải SBT lớp 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều
Giải SBT Hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều