Trả lời thắc mắc luyện tập trang 23, 24 SGK Toán 6 tập 2 KNTT. Giải bài xích 6.34, 6.35, 6.36, 6.37 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài xích 27 Hai câu hỏi về phân số – Chương 6 phân số

Luyện tập 1

a) Tính (dfrac3100) của 200.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 27 tập 2

b)(dfrac34) giờ đồng hồ là bao nhiêu phút.

Muốn kiếm tìm (dfracmn) của một trong những a đến trước ta tính (a.dfracmn)(left( m in mathbbN,n in mathbbN* ight))

1 giờ đồng hồ = 60 phút.

(dfrac3100) của 200 là (200.dfrac3100 = 6).

(dfrac34) giờ đồng hồ là (dfrac34) của 60 phút, tức là: (dfrac34.60 = 45) phút.

Luyện tập 2

Tìm một số, biết ( – 115) là (dfrac14) của số đó.

Muốn tìm một số biết (dfracmn) của nó bằng a, ta tính: (a:dfracmnleft( m,n in mathbbN* ight)).

Số đề nghị tìm là: ( – 115:dfrac14 = – 115.4 = – 460)

Vận dụng

Trong ngày đen Friday, (dfrac34) số món đồ trong một ẩm thực ăn uống được sút giá. Tính ra có tầm khoảng 6 000 mặt hàng được giảm trong thời gian ngày này. Hãy cho biết thêm siêu thị có tầm khoảng bao nhiêu khía cạnh hàng.

*

Lấy 6000 chia cho (dfrac34)


Quảng cáo


Theo mang thiết, (dfrac34) số sản phẩm là 6 000 mặt hàng. Cho nên vì vậy siêu thị gồm số mặt hàng là:

(6000:dfrac34 = 6000.dfrac43 = 8000)(mặt hàng).

Giải bài 6.34 trang 24 Toán 6 tập 2

Tính:

a) (frac45) của 100;

b) (frac14) của -8

Nhận dạng vấn đề là tìm quý hiếm phân số của một số.

Muốn tìm (dfracmn) của một số a cho trước ta tính (a.dfracmn)(left( m in mathbbN,n in mathbbN* ight))

a) (frac45) của 100 là: (frac45.100=80)

b) (frac14) của -8 là: b) (frac14.(-8)=-2)

Bài 6.35 trang 24 Toán 6 tập 2 liên kết tri thức

Câu a


Quảng cáo


(dfrac25) của 30m là bao nhiêu?

Muốn kiếm tìm (dfracmn) của một trong những a đến trước ta tính (a.dfracmn)(left( m in mathbbN,n in mathbbN* ight))

(dfrac25) của 30m là: (30.dfrac25 = 12)

Câu b

(dfrac34)ha là bao nhiêu mét vuông?

Muốn tìm (dfracmn) của một trong những a cho trước ta tính (a.dfracmn)(left( m in mathbbN,n in mathbbN* ight))

1 ha là 10 000 (left( m^2 ight)). Nên (dfrac34)ha là (dfrac34)của 10 000 (left( m^2 ight)), tức là:

(10000.dfrac34 = 7500)(left( m^2 ight))

Bài 6.36 trang 24 Toán 6 tập 2

Tìm một số trong những biết:

Câu a

(dfrac27) của số chính là 145.

Muốn tìm một số trong những biết (dfracmn) của nó bằng a, ta tính: (a:dfracmnleft( m,n in mathbbN^* ight)).

Số yêu cầu tìm là: (145:dfrac27 = 145.dfrac72 = dfrac10152)

Câu b

( – 36) là (dfrac38) của số đó.

Muốn tìm một trong những biết (dfracmn) của nó bởi a, ta tính: (a:dfracmnleft( m,n in mathbbN^* ight)).

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Vật Lý 9 Bài 6, Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 6

Số bắt buộc tìm là: ( – 36:dfrac38 = – 36.dfrac83 = – 96)

Giải bài 6.37 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho hải quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m. Sau 15 phút, tàu rất có thể lặn được tới độ sâu bởi (dfrac25) độ sâu về tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển từng nào mét?

Nhận dạng việc là tìm cực hiếm phân số của một số.

Muốn tìm kiếm (dfracmn) của một số trong những a mang đến trước ta tính (a.dfracmn)(left( m in mathbbN,n in mathbbN* ight))