Giải Toán 6 bài bác tập cuối chương 1 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo giúp những em học sinh lớp 6 hối hả trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, cùng phương pháp giải và đáp án cụ thể 9 bài tập SGK Toán 6 tập 1 trang 45, 46, 47.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài tập cuối chương 1

Qua đó, giúp những em nắm rõ kiến thức quan trọng đặc biệt trong cả Chương 1: Số tự nhiên, để nhanh chóng giải các bài tập cuối Chương 1 sách Toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo. Mời các em cùng cài đặt miễn phí trong bài viết dưới phía trên của hijadobravoda.com nhé:


Giải Toán 6 bài tập cuối chương một chân trời sáng sủa tạo

Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo phần Trắc nghiệm trang 45, 46 tập 1Giải Toán 6 Chân trời sáng chế phần từ bỏ luận trang 46, 47 tập 1

Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo phần Trắc nghiệm trang 45, 46 tập 1

Câu 1

Gọi X là tập hợp những chữ cái trong “từ thanh”. Biện pháp viết đúng là:

(A) X = t; h; a; n; h.

(B) X = t; h; n;

(C) X= t; h; a; n.

(D) X = t; h; a; n; m.

Lời giải bỏ ra tiết:

Khi liệt kê các bộ phận ta chỉ liệt kê bộ phận đó tuyệt nhất 1 lần:

Tập hợp các chữ loại trong trường đoản cú “thanh” là: X = t; h; a; n

Câu 2

Gọi X là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái không lớn hơn 5. Bí quyết viết không đúng là:

(A) X = 0; 1; 2; 3; 4; 5.

(B) X = 0; 2; 4; 1; 3; 5.

(C) X= x ∈ N .

Lời giải đưa ra tiết:

X là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên không lớn hơn 5.

X là: 0; 1; 2; 3; 4; 5

⇒ X = 0; 1; 2; 3; 4; 5

Câu 3

Cách viết như thế nào sao đó là sai:

(A) a + b = b + a.

(B) ab = ba.

(C) ab + ac = a(b + c).

(D) ab - ac = a(c - b).

Lời giải đưa ra tiết:

(A) a + b = b + a ⇒ Tính chất giao hoán của phép cộng


(B) ab = ba ⇒ Tính hóa học giao hoán của phép nhân

(C) ab + ac = a(b + c) ⇒ Tính chất bày bán của phép nhân đối với phép cộng.

(D) ab - ac = a(c - b)

Ta có: ab – ac = a(b – c) Tính chất triển lẵm của phép nhân so với phép trừ.

a(b – c) ≠ a(c – b)

Câu 4

Nhẩm xem tác dụng phép tính nào dưới đây là đúng:

(A) 11 . 12 = 122.

(B) 13 . 99 = 1170.

(C) 14 . 99 = 1386.

(D) 45 . 9 = 415.

Lời giải bỏ ra tiết:

Phương pháp nhẩm tách số: Đưa một hay những số hạng về dạng tròn chục hoặc tròn trăm, tròn nghìn, …

Ví dụ: 99 = 100 - 1

(A) 12 . 11 = 12 . (10 – 1) = 12 . 10 – 12 . 1 = 120 – 12 = 108 ≠ 122

(B) 13 . 99 = 13 . (100 – 1) = 13 . 100 – 13 . 1 = 1 300 – 13 = 1 287 ≠ 1 170

(C) 14 . 99 = 14 . (100 – 1) = 14 . 100 – 14 . 1 = 1400 – 14 = 1 386

(D) 45 . 9 = 45 . (10 – 1) = 45 . 10 – 45 . 1 = 450 – 45 = 405 ≠ 415

Câu 5

ƯCLN(18, 24) là:

(A) 24

(B) 18

(C) 12

(D) 6

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

*

Câu 6

BCNN(3, 4, 6) là:

(A) 72

(B) 36

(C) 12

(D) 6

Lời giải đưa ra tiết:

 Ta có:

*


Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo phần từ luận trang 46, 47 tập 1

Bài 1

Tính cực hiếm của biểu thức (bằng cách phải chăng nếu bao gồm thể):

a) A = 37 . 173 + 62 . 173 + 173;

b) B = 72 . 99 + 28 . 99 – 900;

c) C = 23 . 3 – (110 + 15) : 42;

d) D = 62 : 4 . 3 + 2 . 52 - 2100.

Hướng dẫn giải

- tính chất phân phối của phép cộng so với phép nhân: a.(b + c) = a.b + a.c

- Với các biểu thức không tồn tại dấu ngoặc ta tính theo máy tự như sau:

Lũy thừa ➙ nhân và phân tách ➙ cộng và trừ

- Với các biểu thức bao gồm dấu ngoặc ta tính theo sản phẩm công nghệ tự như sau:

( ) ➙ < > ➙

Gợi ý đáp án:


a) A = 37 . 173 + 62 . 173 + 173

= 173 . (37 + 62 + 1)

= 173 . 200

= 17 300

b) B = 72 . 99 + 28 . 99 – 900

= 99 . (72 + 28) – 900

= 9 900 – 900

= 9 000


c) C = 23 . 3 – (110 + 15) : 42

= 8 . 3 – (1 + 15) : 42

= 8 . 3 – 16 : 42

= 8 . 3 – 1

= 8 . 3 – 1

= 23

d) D = 62 : 4 . 3 + 2 . 52 - 2100.

= 36 : 4 . 3 + 2 . 25 - 1

= 27 + 50 – 1

= 76


Bài 2

Tìm các chữ số x, y biết:

a)

*
 chia hết cho 2; 3 cùng cả 5.

b)

*
 chia hết đến 5 cùng 9 nhưng mà không chia hết mang lại 2.

Hướng dẫn giải

- tín hiệu chia hết mang đến 2: Số có chữ số tận thuộc là 0; 2; 4; 6; 8

- dấu hiệu chia hết đến 5: Số có chữ số tận thuộc là 0; 5

- tín hiệu chia hết mang lại 3: Tổng các chữ số của số đó phân tách hết mang lại 3 thì chia hết mang đến 3.

- dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số của số đó chia hết mang đến 9 thì chia hết cho 9.

Gợi ý đáp án:

a)

*
phân chia hết đến 2 với 5 lúc chữ số tận cùng của chính nó là 0

=> y = 0


*
phân tách hết mang đến 3 lúc tổng các chữ số của chính nó cũng phân chia hết đến 3

Nên 1 + 2 + x + 0 + 2 + 0 ⋮ 3

=> x + 5 ⋮ 3 với 0 ≤ x ≤ 9

=> x ∈ 1; 4; 7

Vậy để

*
 chia hết mang lại 2; 3 cùng cả 5 thì y = 0 cùng x ∈ 1; 4; 7.

b)

*
 chia hết mang đến 5 nhưng mà không chia hết mang đến 2 lúc chữ số tận cùng của nó là 5

=> y = 5

*
chia hết đến 9 lúc tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Nên 4 + 1 + 3 + x + 2 + 5 ⋮ 3

=> x + 15 ⋮ 9 với 0 ≤ x ≤ 9

=> x = 3

Vậy nhằm

*
phân tách hết mang đến 5 và 9 nhưng mà không phân tách hết mang lại 2 thì y = 5 cùng x = 3.

Bài 3

Viết các tập vừa lòng sau bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

a) A = a ∈ N .

b) B = {b ∈ N | b ⋮ 12, b ⋮ 15, b ⋮ 18 và 0 ∈ ƯC(84, 180) và a > 6.

Ta có: 84 = 22 . 3 . 7

180 = 22 . 32 . 5

ƯCLN(84, 180) = 22 . 3

=> a ∈ ƯC(84, 180) = Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

Mà a > 6.

=> a = 12

* Vậy tập hòa hợp A = 12.

b) vì b phân chia hết cho 12, b phân chia hết mang lại 15, b chia hết cho 18 buộc phải b ∈ BC(12, 15, 18) với 0 2 . 3

15 = 3 . 5

18 = 2 . 32

=> BCNN(12, 15, 18) = 22 . 32 . 5 = 180

=> b ∈ BC(12, 15, 18) = B(180) = 0; 180; 360;…

Mà 0 b = 180

* Vậy tập hòa hợp B = 180.

Bài 4

Trong cơ hội "Hội xuân 2020", để gây quỹ giúp đỡ chúng ta học sinh có yếu tố hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A cung cấp hai món đồ (như bảng sinh hoạt cột bên) với kim chỉ nam số tiền lãi thu được là 500 000 đồng.

Trong thực tế các bạn đã bán được số lượng hàng như sau: trà sữa bán tốt 93 li, dừa bán tốt 64 quả.


Hỏi lớp 6A vẫn thu được bao nhiêu tiền lãi? Lớp 6A có xong xuôi mục tiêu đã đề ra không?

Hướng dẫn giải

Tiền lãi = Tiền nhận được – tiền vốn hijadobravoda.com hàng

Gợi ý đáp án:

Số tiền lớp 6A chi ra để lấy về là:

100 . 16 500 + 70 . 9 800 = 2 336 000 (đồng)

Số chi phí lớp 6A bán tốt là:

93 . 20 000 + 64 . 15 000 = 2 820 000 (đồng)

Số chi phí lãi lớp 6A chiếm được là:

2 820 000 - 2 336 000 = 484 000 (đồng) Lần 1: Phân chia thành 2 tế bào conLần 2: Phân chia thành 4 tế bào bé => 4 = 22Lần 3: Phân phân thành 8 tế bào bé => 8 = 23

=> Ta nhận thấy các tế bào phân loại theo lũy quá của cơ số 2.

Vậy:

Số tế bào con đã có được sau lần phân chia thứ tư là: 24 = 16 tế bàoSố tế bào con đã đạt được sau lần phân chia thứ năm là: 25 = 32 tế bàoSố tế bào con dành được sau lần phân chia thứ sáu là: 26 = 64 tế bào.

Bài 6

Huy chơi trò xếp 36 que tăm thành mọi hình giống nhau như các hình bên dưới đây. Trong những trường phù hợp a, b, c, d, Huy xếp được bao nhiêu hình như vậy?

Hướng dẫn giải

Thực hiện nay phép chia 36 mang lại số que làm cho từng hình.

a = b . Q + r

Gợi ý đáp án:

a) Ở trường hợp a, Huy dùng 3 que tăm để xếp được 1 hình.

Vậy cùng với 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 3 = 12 hình.

b) Ở trường phù hợp b, Huy cần sử dụng 3 que tăm để xếp được 1 hình.

Vậy với 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 4 = 9 hình.

c) Ở trường phù hợp c, Huy sử dụng 9 que tăm để xếp được một hình.

Vậy cùng với 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 9 = 4 hình.

d) Ở trường phù hợp d, Huy cần sử dụng 12 que tăm nhằm xếp được một hình.

Vậy với 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 12 = 3 hình.

Bài 7

a) hoàn thành xong bảng sau vào vở.

a824140
b102860
ƯCLN(a, b)
BCNN(a, b)
ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b)
a.b

b) thừa nhận xét về tích

ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) và tích a . B.

Gợi ý đáp án:

a)

a824140
b102860
ƯCLN(a, b)2420
BCNN(a, b)40168420
ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b)806728 400
a.b806728 400

b) dấn xét: nhìn vào bảng trên ta thấy tích ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) bởi với tích a . B.

Bài 8

Nhóm các ban lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 mẫu thước kẻ cùng 56 chiếc cây viết chì vào trong số túi rubi để mang tặng ngay các bạn chính giữa trẻ mồ côi làm sao cho số quyển vở, thước dùng để kẻ và cây viết chì sinh hoạt mỗi túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà nhóm các bạn có thể chia được. Khi đó, con số vở, thước kẻ, cây bút chì trong những túi là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Vì lớp 6B chia túi quà gồm số quyển vở, thước kẻ cây bút chì sinh hoạt mỗi túi các nhau đề xuất nên ta nên tìm UCLN(48; 32; 56)

Ta có:

*

Vậy con số túi quả các nhất mà nhóm các bạn cũng có thể chia được là 8 túi

Mỗi túi có số quyển vở là: 48 : 8 = 6 (quyển)

Mỗi túi gồm số thước nhựa kẻ là: 32 : 8 = 4 (chiếc)

Mỗi túi có số cây bút chỉ là: 56 : 8 = 7 (chiếc)

Bài 9

TOÁN VÀ THƠ

Trung thu gió mát trăng trong Phố phường đông đúc, đèn lồng sao saRủ nhau đi đếm đèn hoaQuẩn quanh, quanh luẩn quẩn biết là ai hay Kết năm, chẵn số đèn này Bảy đèn sánh lại còn nhì ngọn thừaChín đèn thời tư ngọn dư Đèn hoa bao ngọn cơ mà ngơ ngẩn lòng.

Xem thêm: Top 10 Bài 30 Trang 23 Sgk Toán 8 Tập 2 3 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 30 Trang 23 Sgk Toán 8 Tập 2

(Cho biết số đèn từ 600 cho 700 chiếc).

Gợi ý đáp án:

Gọi x là số dòng đèn hoa (600 ≤ x ≤ 700)

“Kết năm, chẵn số đèn này” ⇒ x phân tách hết cho 5

Đặt x = 5a ⇒ x + 5 = 5a + 5 phân tách hết đến 5

“Bảy đèn kết lại còn hai ngọn thừa” ⇒ x chia 7 dư 2

Đặt x = 7m + 2 ⇒ x + 5 = 7m + 2 + 5 = 7m + 7 chia hết đến 7

“Chín đèn thời tư ngọn dư” ⇒ x phân chia 9 dư 4

Đặt x = 9n + 4 ⇒ x + 5 = 9n + 4 + 5 = 9n + 9 phân tách hết cho 9

⇒ x + 5 phân tách hết cho cả 2 số 5; 7; 9

Hay x + 5 = BC(5; 7; 9)

Do 5, 7; 9 là những số song một nguyên tố cùng nhau buộc phải BCNN(5; 7; 9) = 5.7.9 = 315