Giải Toán lớp 6 bài xích 6: Phép phân tách hết hai số nguyên quan liêu hệ chia hết trong tập hợp số nguyên sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu dụng mà hijadobravoda.com muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 6 tham khảo.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài tập trang 87

Toán 6 bài Phép phân chia hết hai số nguyên - quan lại hệ chia hết trong tập phù hợp số nguyên sách Cánh diều được soạn giải không hề thiếu các bài tập trong sách giáo khoa phần luyện tập vận dụng và phần bài tập. Thông qua đó giúp các bạn học sinh hoàn toàn có thể so sánh với công dụng mình đã làm, củng cố, tu dưỡng và bình chọn vốn kỹ năng của bản thân. Đồng thời còn làm phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn con em của mình học tốt hơn sinh hoạt nhà. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm rất những tài liệu tiếp thu kiến thức môn Toán tại thể loại Toán 6. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.


Giải Toán 6 bài 6 phần luyện tập và vận dụng

Luyện tập 1

Tính:

a) 36 : (– 9);

b) (– 48) : 6.

Gợi ý đáp án

a) 36 : (– 9) = – (36 : 9) = – 4.

b) (– 48) : 6 = – (48 : 6) = – 8.

Luyện tập 2

Tính:

a) (– 12) : (– 6);

b) (– 64) : (– 8).

Gợi ý đáp án

a) (– 12) : (– 6) = 12 : 6 = 2.

b) (– 64) : (– 8) = 64 : 8 = 8.

Luyện tập 3

Sử dụng những từ “chia hết cho”, "bội", “ước” tương thích (?):

a) – 16 (?) – 2;

b) – 18 là (?) của – 6;

c) 3 là (?) của – 27.

Gợi ý đáp án

a) vì chưng – 16 = (– 2) . 8

Nên số – 16 phân chia hết đến số – 2

Vậy từ tương thích điền vào vết (?) là "chia hết cho".

b) vì – 18 = (– 6) . 3

Nên – 18 là bội của – 6

Vậy từ thích hợp điền vào vết (?) là "bội".

c) vì – 27 = 3 . (– 9)

Nên 3 là ước của – 27

Vậy từ phù hợp điền vào vệt (?) là "ước".

Luyện tập 4

a) Viết toàn bộ các số nguyên là ước của: – 15; – 12.

b) Viết năm số nguyên là bội của: – 3; – 7.

Gợi ý đáp án

a)

+) Ta có: – 15 = (– 1) . 15 = 1 . (– 15) = 3 . (– 5) = (– 3) . 5


Do đó các ước của – 15 là: – 1; 1; – 3; 3; –5; 5; –15; 15.

+) Lại có: – 12 = (– 1) . 12 = 1 . (– 12) = 2 . (– 6) = (– 2) . 6 = 3 . (– 4) = (– 3) . 4

Do đó những ước của – 12 là: – 1; 1; – 2; 2; – 3; 3; – 4; 4; – 6; 6; – 12; 12.

b)

+) Ta có: (– 3) . 1 = – 3; (– 3) . (– 1) = 3; (– 3) . 2 = – 6; (– 3) . (– 2) = 6; (– 3) . 3 = – 9

Do đó năm số nguyên là bội của – 3 là: – 3; 3; – 6; 6; – 9.

+) Ta có: (– 7) . 0 = 0; (– 7) . 1 = – 7; (– 7) . (– 1) = 7; (– 7) . 2 = – 14; (– 7) . (– 2) = 14

Do đó năm số nguyên là bội của – 7 là: 0; – 7; 7; – 14; 14.

Giải Toán 6 bài 6 phần bài bác tập trang 87

Bài 1

Tính:

a) (- 45) : 5;b) 56 : 7;c) 75 : 25;d) (- 207) : (- 9).

Gợi ý đáp án:

a) (- 45) : 5 = - (45 : 5) = - 9

b) 56 : (- 7) = - (56 : 7) = - 8

c) 75 : 25 = 3

d) (- 207) : (- 9) = 207 : 9 = - 23

Bài 2

So sánh:

a) 36 : (- 6) cùng 0;

b) (- 15) : (- 3) với (- 63) : 7

Gợi ý đáp án:

a) 36 : (- 6) (- 63) : 7

Bài 3

Tìm số nguyên x, biết:


a) (- 3) : x = 36;


b) (- 100) : (x + 5) = - 5.


Gợi ý đáp án:


a) (- 3). X = 36

=> x = 36 : (- 3)

= - (36 : 3)

= - 12


b) (- 100) : (x + 5) = - 5

- 100 = - 5 . (x + 5)

- 100 = - 5 . X – 25

- 100 + 25 = - 5 . X

- 75 = - 5 . X

x = 75 : 5

=> x = 15


Bài 4

Nhiệt độ lúc 8 giờ trong 5 ngày liên tục là -6oC, - 5oC, - 4oC, 2oC, 3oC. Tính nhiệt độ trung bình cơ hội 8 giờ chiếu sáng của 5 ngày đó.

Gợi ý đáp án:

Nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ tạo sáng của 5 ngày là:

<(- 6) + (- 5) + (- 4) + 2 + 3> : 5 = - 2oC

Bài 5

Trong các phát biểu tiếp sau đây phát biểu nào đúng, phạt biểu làm sao sai? Giải thích.


a) – 36 phân tách hết cho – 9;


b) – 18 chia hết mang lại 5.


Gợi ý đáp án:

a) – 36 chia hết cho – 9; Đúng. Do (- 36) = (- 9) . 4

b)– 18 chia hết mang lại 5. Sai. bởi 5 ko là mong của 18.

Bài 6

Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 phân chia hết cho x;

b) – 13 phân tách hết mang lại x + 2.

Gợi ý đáp án:

a) 4 phân chia hết mang đến x => x = 2; (- 2); 4; (- 4)

b) – 13 phân chia hết mang đến x + 2.

- 13 phân chia hết mang đến 13

Nên x + 2 = 13 => x = 13 – 2 = 11

Bài 7

Một bé ốc sên leo len một cây cao 8 m. Trong từng ngày (24 giờ), 12 giờ thứ nhất ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m. Quy ước quãng đường nhưng ốc sên trèo lên 3 m là 3 m, quãng con đường ốc sên tụt xuống 2 m là - 2m.

a) Viết phép tính biểu lộ quãng đường cơ mà ốc sên leo được sau 2 ngày.

b) Sau 5 ngày thì ốc sên leo được bao nhiêu m?

c) Sau bao nhiêu giờ thì ốc sên đụng đến ngọn cây? biết rằng lúc 0 giờ ốc sên ở nơi bắt đầu cây và ban đầu leo lại.

Gợi ý đáp án:

a) Quãng đường mà ốc sên leo được sau 2 ngày được biểu thị bằng phép tính: <3 + (- 2)> . 2

b) Sau 5 ngày ốc sên leo được: <3 + (- 2)> . 5 = 5 m.

c) 12 giờ thứ nhất ốc sên leo được 3m, rồi 12 tiếng sau này lại tụt xuống 2m.

=> Sau 1 ngày (24 giờ) ốc sên đang leo được một m

- Đến không còn ngày lắp thêm 7 (168 giờ) ốc sên leo được 7 m.

Xem thêm: Giải Hóa 8 Bài Tập Hóa 8 Bài 24, Giải Vở Bài Tập Hóa 8 Bài 24: Tính Chất Của Oxi


- 12 tiếng đầu ốc sên leo được 3 m => 4 tiếng đầu ốc sên leo được thêm 1 m nữa là 8 m (ngọn cây).