Với hai điểm A, B và một đường thẳng a bất kỳ, mang đến ta được nhị nửa khía cạnh phẳng đối nhau. Để mày mò kĩ giả thiết trên, chúng ta cùng nhau bước vào bài học: Nửa khía cạnh phẳng. Dựa vào kết cấu SGK Toán 6 tập 2, hijadobravoda.com sẽ khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng và hướng dẫn giải các bài tập một bí quyết chi tiết, dễ dàng hiểu. Mong rằng đó là tài liệu có ích cho bài toán học tập của các em.


*

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phương diện phẳng

Trang giấy, khía cạnh bảng là hình hình ảnh của một khía cạnh phẳng.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 1 nửa mặt phẳng

2. Nữa phương diện phẳng

Hình tất cả đường thẳng a và 1 phần của phương diện phẳng bị phân chia cắt vị a được hotline là nữa phương diện phẳng bờ a.

Tính chất: bất kì đường thẳng làm sao nằm cùng bề mặt phẳng cũng chính là bờ tầm thường của hai mặt phẳng đối nhau.

*

Trong hình trên:

Nửa phương diện phẳng (I) cùng nữa khía cạnh phẳng(II) là nhì nữa của một phương diện phẳng đối nhau có bờ tầm thường là a.

- hai điêm M,N nằm trong nửa mặt phẳng (I) cùng với MN ko thuộc a thì đoạn trực tiếp MN không cắt a.

- nhì điểm M,P thuộc nhị nửa phương diện phẳng đối nhau bờ a với M,P không thuộc a thì đoạn MP giảm a.

3. Tia nằm trong lòng hai tia

*

Tia Oz nằm trong lòng hai tia Ox cùng Oy nếu như tia Oz cắt đoạn MN tại một điểm nằm giữa M với N(M ở trong Ox, N nằm trong Oy cùng M,N ko trùng với O).


B. Bài tập và khuyên bảo giải


Câu 1: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

Hãy nói tên một vài hình ảnh của phương diện phẳng.


=> Xem lí giải giải

Câu 2: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

Hãy cấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên phương diện bàn rồi quan ngay cạnh xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ tầm thường của nhị nửa mặt phẳng đối nhau xuất xắc không?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

Điền vào vị trí trống trong các phát biểu sau:

a) bất kì đường thẳng làm sao nằm trên mặt phẳng cũng chính là bờ bình thường của nhì nửa mặt phẳng …….

b) Cho cha điểm không thẳng mặt hàng O, A, B. Tia Ox nằm trong lòng hai tia OA, OB lúc tia Ox giảm ……...


=> Xem giải đáp giải

Câu 4: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt những đoạn thẳng AB, AC cùng không trải qua A,B,C.

Xem thêm: Vở Bài 102 Luyện Tập Về Tính Diện Tích Tiếp Theo ), Bài 102 : Luyện Tập Về Tính Diện Tích (Tiếp Theo)

a) call tên nhì nửa phương diện phẳng đối nhau bờ a,

b) Đoạn trực tiếp BC có cắt con đường thẳng a tuyệt không?


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 5: Trang 73 - SGK Toán 9 tập 2

Gọi M là vấn đề nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O ko nằm trên đường thẳng AB. Vẽ bố tia OA, OB, OM.

Hỏi tia nào nằm trong lòng hai tia còn lại?


=> Xem giải đáp giải
Trắc nghiệm Hình học 6 bài bác 1: Nửa mặt phẳng

Bình luận


Giải bài bác tập đều môn không giống
Giải sgk 6 kết nối trí thức
Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 liên kết tri thức
Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 liên kết tri thức
Giải toán 6 tập 1 lớp 6 liên kết tri thức
Giải toán 6 tập 2 lớp 6 liên kết tri thức
Giải công dân 6 kết nối tri thức
Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6 kết nối tri thức
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải âm thanh 6 liên kết tri thức
Giải tin học 6 liên kết tri thức
Giải technology 6 kết nối tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thứcGiải SBT Toán 6 liên kết tri thứcGiải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 kết nối tri thứcGiải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 liên kết tri thứcGiải SBT tin học 6 liên kết tri thứcGiải SBT công dân 6 liên kết tri thứcGiải SBT công nghệ 6 kết nối tri thứcGiải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thứcGiải SBT vận động trải nghiệm 6 liên kết tri thứcGiải SBT music 6 kết nối tri thứcGiải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học tập 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải sgk 6 chân trời trí tuệ sáng tạo
Văn 6 tập 1 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-1.html">Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 chân trời sáng tạo
Văn 6 tập 2 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 1 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-1.html">Giải toán 6 tập một chân trời sáng sủa tạo
Toán 6 tập 2 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-2.html">Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Khoa học tự nhiên 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-lich-su-va-dia-li-6.html">Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải âm thanh 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Giải công dân 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công nghệ 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải yêu cầu hướng nghiệp 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học tập 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm technology 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải sgk 6 cánh diều
Soạn văn 6 tập 1 cánh diều
Soạn văn 6 tập 2 cánh diều
Giải Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải Công dân 6 cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lý 6 cánh diều
Giải technology 6 cánh diều
Giải Âm nhạc 6 cánh diều
Giải tin học 6 cánh diều
Giải mĩ thuật 6 cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 cánh diều
Giải tiếng Anh 6 tập 2 cánh diều

Giải SBT lớp 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm thanh 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều
*

Kết nối: