(a) ,, dfrac13 + dfrac38 - dfrac712 = dfrac824 + dfrac924 - dfrac1424 = dfrac18 )

(b) ,, dfrac-314 + dfrac58 - dfrac12 = dfrac-1256 + dfrac3556 - dfrac2856 = dfrac-556)

(c) ,, dfrac14 - dfrac23 - dfrac1118 = dfrac936 - dfrac2436 - dfrac2236 = dfrac-3736)

(d) ,, dfrac14 + dfrac512 - dfrac113 - dfrac78\ = dfrac78312 + dfrac130312 - dfrac24312 - dfrac273312 \ = dfrac78 + 120 - 24 - 273312 \ = dfrac-89312)
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 107 trang 48

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 13: lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm - luyện tập trang 47 - rèn luyện trang 48 khác • Giải bài xích 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những hỗn số sau... • Giải bài 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký... • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cộng hai hỗn... • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 triển khai phép nhân... • Giải bài 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bạn Hoàng có tác dụng phép... • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi phân tách một số... • Giải bài bác 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các tỷ lệ sau... • Giải bài xích 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 ngừng các phép tính... • Giải bài bác 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài xích 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chấm dứt các phép tính... • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc điểm các... • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm kiếm số nghịch đảo... • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 13: lếu số. Số thập phân. Phần trăm - rèn luyện trang 47 - rèn luyện trang 48
• Giải bài bác 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Cách Tìm Giá Trị Cực Tiểu Của Hàm Số Cực Hay, Tổng Hợp Lý Thuyết Cưc Đại Và Cực Tiểu Là Gì

Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số