Hướng dẫn giải bài 28 : Số thập phân trang 30 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình thay đổi của cỗ giáo dục. Hi vọng, với bí quyết hướng dẫn ví dụ và giải cụ thể học sinh đang nắm bài xích học xuất sắc hơn.


1. Phân số thập phân và số thập phân

Hoạt đụng 1: Trang 30 toán 6 tập 2 sgk liên kết tri thức

Giải:

$frac1710$=1,7 ; $frac34100$= 0,34 ; $frac25100$=0,25

Hoạt động 2 : Trang 30 toán 6 tập 2 sgk liên kết tri thức

Giải:

Số đối của 1,7là -1,7

Số đối của 0,34 là -0,34

Số đối của 0,25 là -0,25

Câu hỏi : Trang 30 toán 6 tập 2 sgk liên kết tri thức

Giải:

Các số thập phân suất hiện trong hình 7.1 a là 29,96 ; 14,26 ; 7,5 ; 3,4.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 28 trang 19

Các số thập phân suất hiện trong hình 7.1 b là -4,2 ; -2,4 .

Luyện tập 1 : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

1.$frac-51000$=-0,005 ;$frac-79810$=-79,8

2.-4,2=$frac-4210$; -2,4 =$frac-2410$.

2. đối chiếu hai số thập phân

Luyện tập 2 : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Thứ trường đoản cú từ bé đến khủng là : -8,9 ;-8,152 ;-8 ;0 ;0,12.

Vận dụng : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk liên kết tri thức

Giải:


B. Bài tập và trả lời giải


Câu 7.1 : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk kết nối học thức và cuộc sống

a. Viết những phân số thập phân sau bên dưới dạng số thập phân .

$frac2110$; $frac-3510$; $frac-125100$; $frac-891000$.

b. Chỉ ra những số thập phân âm viết được vào câu a.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.2 : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Tìm số đối của các số thập phân sau :

-1,2 ; 4,15 ; 19,2.


=> Xem trả lời giải

Câu 7.3 : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk kết nối học thức và cuộc sống

So sánh những số sau :

a.-421,3 cùng với 0,15 ; b.-7,52 cùng với -7,6.


=> Xem lý giải giải

Câu 7.4 : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Nhiệt độ đông sệt của một hóa học là ánh sáng mà tại đó hóa học chuyển tự thể lỏng sang trọng thể răn .Nhiệt độ đông quánh của rượu ,nước và thủy ngân theo lần lượt là :-117oC; 0oC; -38,83 oC.

Xem thêm: Câu Hỏi Trong Một Khu Vườn Có Nhiều Loài Hoa, Người Ta Quan Sát Thấy Một Cây Đỗ

Hãy bố trí nhiệt độ đông đặc cảu ba chất này theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ dại đến lớn .


=> Xem hướng dẫn giải
Từ khóa search kiếm: Giải sách kết nối tri thức lớp 6, toán 6 tập 2 sách kết nối tri thức, giải bài xích 28 toán 6 tập 2 liên kết tri thức, bài mở rộng phân số sách liên kết tri thức, sách kết nối học thức NXBGD
Trắc nghiệm Toán 6 bài 28: Số thập phân

Bình luận


Giải bài xích tập đông đảo môn không giống
Giải sgk 6 kết nối học thức
Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 kết nối tri thức
Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 kết nối tri thức
Giải toán 6 tập 1 lớp 6 kết nối tri thức
Giải toán 6 tập 2 lớp 6 liên kết tri thức
Giải công dân 6 kết nối tri thức
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 liên kết tri thức
Giải khoa học tự nhiên 6 liên kết tri thức
Giải âm thanh 6 liên kết tri thức
Giải tin học 6 liên kết tri thức
Giải công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải vận động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải SBT lớp 6 liên kết tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thứcGiải SBT Toán 6 liên kết tri thứcGiải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 kết nối tri thứcGiải SBT lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thứcGiải SBT tin học 6 liên kết tri thứcGiải SBT công dân 6 kết nối tri thứcGiải SBT công nghệ 6 kết nối tri thứcGiải SBT giờ Anh 6 liên kết tri thứcGiải SBT chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thứcGiải SBT âm thanh 6 liên kết tri thứcGiải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm technology 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải sgk 6 chân trời sáng chế
Văn 6 tập 1 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-1.html">Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 chân trời sáng sủa tạo
Văn 6 tập 2 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng sủa tạo
Toán 6 tập 1 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-1.html">Giải toán 6 tập 1 chân trời sáng sủa tạo
Toán 6 tập 2 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-2.html">Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử và địa lí 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-lich-su-va-dia-li-6.html">Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải âm thanh 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Giải công dân 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải những hiểu biết hướng nghiệp 6 " href="https://hijadobravoda.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT music 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm music 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải sgk 6 cánh diều
Soạn văn 6 tập 1 cánh diều
Soạn văn 6 tập 2 cánh diều
Giải Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải Công dân 6 cánh diều
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lý 6 cánh diều
Giải công nghệ 6 cánh diều
Giải Âm nhạc 6 cánh diều
Giải tin học tập 6 cánh diều
Giải mĩ thuật 6 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Giải tiếng Anh 6 tập 1 cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 2 cánh diều

Giải SBT lớp 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 cánh diều
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm technology 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm thanh 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều
*

Kết nối: